Jämför livförsäkring

Livförsäkring är en trygghet för nära och kära om det värsta skulle hända. Om den försäkrade går bort i förtid, betalas ett engångsbelopp ut till förmånstagaren vilket är personen som man har valt ska få pengarna. Den bästa livförsäkringen får du genom att jämföra olika alternativ.

Trygga livförsäkringar - juni 2024

1. JustInCase livförsäkring

Försäkringsbelopp:
2 000 000 – 10 000 000 kr

Ålder att teckna:
18 – 64 år (Upphör vid 90 år)

Prisexempel 30 år:
67 kr/mån

Prisexempel 50 år:
305 kr/mån

 • JustInCase livförsäkrings särskilde sig som en av de billigaste livförsäkringarna i Tryggvis prisexempel i förhållande till försäkringsbeloppet.
 • Försäkringsbolaget kräver inget läkarintyg för att teckna livförsäkringen och i de flesta fallen går försäkringen att teckna direkt på bolagets hemsida.

Plus

Minus

Om JustInCase
JustInCase är en uppstickare när det kommer till livförsäkringar och bakom bolaget står bland annat Spiltan Invest som investerare och försäkringsgivare är Idun Liv Försäkring AB.Försäkringsbolaget sticker ut med en försäkring som är enkel att teckna, med ett högt försäkringsbelopp och en premie som är låg i förhållande till försäkringsbeloppet.

Försäkringsvillkor
Hos JustInCase går det att välja ett försäkringsbelopp mellan 2 000 000 – 10 000 000 kr och försäkringen går att teckna från att du är 18 år till att du fyller 65 år. Försäkringen slutar att gälla vid 90 års ålder. Om du tecknar ett försäkringsbelopp över 8 000 000 kr krävs en läkarundersökning som JustInCase bekostar.

Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos försäkringsbolaget som gäller sidan, uppdateras manuellt med reservation för felskrivningar. Uppdaterad 2023-04-28

2. Konsumentförsäkring livförsäkring

Försäkringsbelopp:
500 000 kr

Ålder att teckna:
18 – 59 år (Upphör vid 65 år)

Prisexempel 30 år:
20 kr/mån (lågt maxbelopp)

Prisexempel 50 år:
146 kr/mån (lågt maxbelopp)

 • Konsumentförsäkring är till för dig som vill ha en billigare livförsäkring till ett lägre maxbelopp. Försäkringen går endast att teckna upp till 500 000 kr som maxbelopp.
 • Försäkringen har en tydlig premieskala som du kan hitta på hemsidan där försäkringen går att teckna från 11 kr/mån vid 18 års ålder och uppåt.

Plus

Minus

Om Konsumentförsäkring

Konsumentförsäkring har erbjudit den nordiska marknaden gruppförsäkringar sedan 2012 och är registrerad försäkringsförmedlare hos FI.

Villkor
Konsumentförsäkring går att teckna med ett max försäkringsbelopp om 500 000 kr. Försäkringen går som lägst att teckna vid 18 års ålder och som högst vid 59 år. Försäkringen upphör därefter vid 65 års ålder. Disclaimer:

Det är alltid information och villkor hos försäkringsbolaget som gäller sidan, uppdateras manuellt med reservation för felskrivningar. Uppdaterad 2023-01-24

3. Folksam livförsäkring

Försäkringsbelopp:
500 000 – 1 000 000 kr

Ålder att teckna:
18 – 70 år (Upphör vid 85 år)

Prisexempel 30 år:
79 kr/mån

Prisexempel 50 år:
Saknas

 • Folksams livförsäkring gäller fram till 85 år vilket är högt när det kommer till livförsäkringar. Den går även att teckna upp till 70 år ålder.
 • Det går endast att välja ett försäkringsbelopp mellan 500 000 kr och 1 000 000 kr vilket är lågt i förhållande till andra livförsäkringar.

Plus

Minus

Om Folksam
Folksam är ett av de största försäkringsbolagen i Norden och är en stor aktör även när det kommer till livförsäkringar.

Villkor
Hos Folksam går det att välja ett försäkringsbelopp mellan 500 000 – 1 000 000 kr vilket är betydligt lägre än många konkurrenter. Försäkringen går att teckna upp till 70 års ålder och upphör när du fyller 85 år viket är högt när det kommer till livförsäkringar.

Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos försäkringsbolaget som gäller sidan, uppdateras manuellt med reservation för felskrivningar. Uppdaterad 2023-01-24

4. If livförsäkring

Försäkringsbelopp:
500 000 – 3 000 000 kr

Ålder att teckna:
18 – 60 år (Upphör vid 75 år)

Prisexempel 30 år:
95 kr/mån

Prisexempel 50 år:
429 kr/mån

 • If erbjuder Livförsäkringar upp med ett ersättningsbelopp upp till 3 000 000 kr. Försäkringen är bland de billigare i prisexemplet vid 30 års ålder.
 • If har 6 olika nivåer av livförsäkringar så att försäkringen ska passa till alla.

Plus

Minus

Om If
If är en välkänd försäkringsaktör i Sverige och bolaget erbjuder även Livförsäkringar.

Villkor
Hos If går det att välja ett försäkringsbelopp mellan 500 000 – 3 000 000 kr. Försäkringen går att teckna fram tills 60 års ålder och den upphör vid 75 år. För att teckna försäkringen krävs en hälsodeklaration samt att du svarar på hälsofrågor.Disclaimer:

Det är alltid information och villkor hos försäkringsbolaget som gäller sidan, uppdateras manuellt med reservation för felskrivningar. Uppdaterad 2023-01-24

5. Länsförsäkringar livförsäkring

Försäkringsbelopp:
500 000 – 3 000 000 kr

Ålder att teckna:
18 – 60 år (Upphör vid 75 år)

Prisexempel 30 år:
135 kr/mån

Prisexempel 50 år: 
432 kr/mån

 • Länsförsäkringar erbjuder färdiga prisexempel på hemsidan så att du slipper att skriva in personnummer. Tyvärr kan du endast teckna försäkringen genom att kontakta länsförsäkringar och inte via hemsidan.
 • Kundägt försäkringsbolag där du har möjlighet att få tillbaka på premien om försäkringsbolaget går med vinst. 

Plus

Minus

Om Länsförsäkringar
Länsförsäkringar är ett kundägt försäkringsbolag där en del av vinsten återbetalas till ägarna. Försäkringsbolaget är bland annat kända för att ha en lokal anknytning och duktig kundservice.

Villkor
Hos Länsförsäkringar går det att välja ett försäkringsbelopp mellan 500 000 – 3 000 000 kr. Försäkringen går att teckna upp till 74 år vilket inte är speciellt vanligt, försäkringen upphör däremot vid 75 års ålder.

För att teckna en livförsäkring hos Länsförsäkringar krävs en hälsodeklaration eller läkarintyg. Försäkringen går endast att teckna genom att kontakta Länsförsäkringar via telefon.

Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos försäkringsbolaget som gäller sidan, uppdateras manuellt med reservation för felskrivningar. Uppdaterad 2023-01-24

Jämför livförsäkring - Steg för steg

På den här sidan har vi gått igenom den vanligaste informationen som privatpersoner efterfrågar när det kommer till livförsäkringar. Vi har bland annat jämfört vilken ålder som det går att teckna livförsäkringar hos olika försäkringsbolag, hur hög ersättningsnivå som går att välja samt tagit fram prisexempel för att ge en indikation på vad en livförsäkring kan kosta.

Tänk på att det är vanligt att du som privatperson har någon typ av skydd vid ett dödsfall även om det inte nödvändigtvis kallas för en livförsäkring. Bland annat kan det handla om en tjänstegruppsförsäkring via arbetsgivaren, ett gruppförsäkringspaket, tjänstepension med återbetalningsskydd, kapitalförsäkring, låneskydd via banken eller en sjuk-och olycksfallsförsäkring. Därför är det viktigt att du ser över dit nuvarande försäkringsskydd innan du väljer en livförsäkring.

Vad är en livförsäkring?

En livförsäkring innebär att när du dör kommer dina efterlevande få ett engångsbelopp från försäkringen (förutsatt att den gäller). Försäkringsbeloppet varierar beroende vilken ersättning du tecknar, vanligtvis 500 000 – 3 000 000 kr. Livförsäkringen är inte till för dig utan dina närstående. Kategorin livförsäkring faller under riskförsäkring, och betalas löpande varje månad eller per år. Viktigt att känna till att livförsäkringar brukar sluta gälla vid en viss ålder, från 67 och 85 år.

Informationen som vi själva på Tryggvi hade velat ha om vi jämförde livförsäkringar

Tryggvis sätt att jämföra:

1. Villkor och ersättning: Åldersrestriktioner och möjliga ersättningsbelopp.
2. Prisjämförelse: Jämförelse av prisexempel på livförsäkringar

 

Jämför villkor och ersättning

Vilka som är de viktigaste villkoren i en livförsäkring är individuellt då livssituationer och behov ser olika ut mellan olika personer. Till skillnad från en sjukförsäkring-och olycksfallsförsäkring är det däremot inte lika många delar att tänka på när det kommer till en livförsäkring. För många är antagligen det viktigaste att jämföra ersättningsbeloppet, premien och om det finns några åldersvillkor.

Ersättningsbelopp

Ersättningsbeloppet eller försäkringsbeloppet som det också kallas, är helt enkelt ersättningen förmånstagaren kommer att få om försäkringstagaren avlider. Det vanligaste är att försäkringsbeloppet är mellan 500 000 kr – 5 000 000 kr men det finns även försäkringar som har en högre ersättning.

Fundera över hur mycket ersättning anhöriga behöver ha för att klara av sin ekonomiska situation. Om bostaden är belånad med 1 000 000 på ett gift par kan exempelvis 500 000 kr täcka lånet för förmånstagaren så att denne slipper att flytta.

Åldersvillkor

Det vanligaste är att en livförsäkring går att teckna från att försäkringstagaren är 18 år till att denne är mellan 65 år – 85 år beroende på försäkringsbolag. Vanligtvis går det att ha livförsäkringen längre än det går att teckna den.

Exempelvis går en av försäkringarna i Tryggvis jämförelse att teckna fram tills att försäkringstagaren är 65 år men försäkringen gäller fram till 75 år ålder. Det finns alltså en period där det inte går att teckna en försäkring men där det fortfarande går att vara försäkrad.

Hälsodeklaration

Finns det livförsäkring utan hälsokontroll? Hos merparten av alla försäkringsbolag krävs att du svarar på ett antal hälsofrågor eller fyller i en hälsodeklaration för att teckna en livförsäkring. Enligt försäkringsbolagen handlar det om att kunna ge bästa möjliga försäkring till rätt premie.

I vissa fall krävs det också att du skickar in ett läkarintyg för att teckna livförsäkringen. Detta är däremot undantag snarare än regel och i många fall gäller det när du tecknar en försäkring med ett högt ersättningsbelopp.

Jämförelse mellan olika bolag

Det lägsta ersättningsbeloppet som går att välja bland försäkringsbolagen i Tryggvis jämförelse är 500 000 kr och det högsta är 10 000 000 kr. Den försäkring som går att teckna upp till högst ålder är Länsförsäkringar även om Folksams försäkring upphör vid en högre ålder. 

Hos samtliga försäkringsbolag krävs att du fyller i hälsofrågor men det krävs inte en hälsodeklaration bland alla. Läkarintyg krävs också hos vissa bolag även om det inte gäller samtliga försäkringar.

Skillnaden på innehåll i försäkringar

Livförsäkring

Lägsta belopp

Högsta belopp

Teckna

Upphör vid

Hälsofrågor

Hälsodeklaration

Läkarintyg

JustInCase

2 000 000 kr

10 000 000 kr

65 år

90 år

Ja

Nej*

Nej*

Konsumentförsäkring

500 000 kr

500 000 kr

59 år

65

Ja

Ja

Nej

If

500 000 kr

3 000 000 kr

60 år

75 år

Ja

Ja

Nej

Länsförsäkringar

500 000 kr

3 000 000 kr

74 år

75 år

Ja

Ja

Ja

Folksam

500 000 kr

1 000 000 kr

70 år

85 år

Ja

Ja

Ja

* Hälsodeklaration och läkarintyg kan krävas vid ett högre försäkringsbelopp

Jämför pris på livförsäkringen

Priset är antagligen en av de viktigaste faktorerna när det kommer till livförsäkring eftersom försäkringen är likartad hos de flesta försäkringsbolagen. Nedanför har vi tagit fram prisexempel för att ge en indikation på vilka försäkringsbolag som har lägre priser och vilka som har högre priser. Prisexemplen på Tryggvi är inte individuellt anpassade då det finns många faktorer som påverkar premien på en försäkring. Därför är det viktigt att själv jämföra priserna hos försäkringsbolagen.

Tryggvis prisexempel

I Tryggvis prisexempel har vi utgått från en person som är 30 år respektive 50 år. Försäkringsbeloppet är satt till 2 000 000 kr eller närmast möjliga summa. Priserna presenteras i kronor per månad. Hos Länsförsäkringar fanns inte alternativet 2 000 0000 kr och därför användes 3 000 000 kr i stället som exempel. Därför kan bolagets prisexempel bli något högre.

 • 30 år 2 000 000 kr i ersättning eller närmast möjliga
 • 50 år 2 000 000 kr i ersättning eller närmast möjliga
 

Sammanställning av prisexempel

Den billigaste livförsäkringen i Tryggvis prisexempel var JustInCase som kostande 67 kr per månad vid en ersättning om 2 000 000 kr. Den dyraste försäkringen i jämförelsen kostade 135 kr per månad och var Länsförsäkringar ersättningsbeloppet var däremot 3 000 000 kr här eftersom Länsförsäkringar inte har 2 000 000 kr som alternativ.

Vid 50 års ålder var JustInCase fortfarande den billigaste livförsäkringen av de fyra jämförda försäkringsbolagen. Priset var 305 kr per månad och den dyraste försäkringen var If som kostade 477 kr per månad.

Hur mycket kostar livförsäkring - prisexempel

Försäkringsbolag

Prisexempel 30 år

Prisexempel 50 år

JustInCase

67 kr/mån

305 kr/mån

Konsumentförsäkring*

20 kr/mån

146 kr/mån

If

95 kr/mån

429 kr/mån

Länsförsäkringar

135 kr/mån

432 kr/mån

Folksam

79 kr/mån

Saknas

Tänk på att detta är individbaserade jämförelser, med andra ord bör denna jämförelse endast användas som ett exempel.
*Konsumentförsäkring erbjuder endast ett maxbelopp på 500 000 kr vilket därav det låga priset.

Bästa livförsäkringen

Genom att samla information och utgå från dina behov har du som försäkringstagare större chans att hitta den bästa livförsäkringen för dig. Då kan du välja ett ersättningsbelopp som passar dig och din familjs livssituation. Tänk också på att gå igenom ditt nuvarande försäkringsskydd så att du inte blir överförsäkrad. Många är försäkrade via jobbet eller har ett mindre skydd via exempelvis sjuk-och olycksfallsförsäkringen eller i bolånet.

Den bästa livförsäkring får du genom att utgå från innehåll, ersättningsnivå, pris och dina egna behov.

Restriktioner i försäkringen

Tänk på att det är vanligt med restriktioner i livförsäkringar precis som andra försäkringar så som olycksfallsförsäkring eller reseförsäkring. Det finns exempelvis många försäkringsbolag som inte ger ersättning om dödsfallet har skett i samband eller på grund av farliga aktiviteter. Detta kan exempelvis handla om boxing och andra kampsporter, bergsklättring, Off-piståkning, dykning fallskärmshoppning eller tävling med motorfordon. Var därför alltid noga med att läsa igenom restriktioner innan du tecknar försäkringen.

Bästa livförsäkringen 2024

Vilken är bästa livförsäkringen?
Bästa livförsäkringen 2024 är JustInCase om man bara ser till pris vid 30 års ålder. Saker som påverkar priset är bland annat ålder och ersättningsnivå. Försäkringen går att teckna utan läkarintyg vid lägre belopp.

Då många livförsäkringar har liknande innehåll är det antagligen många som tycker att den billigaste livförsäkringen i förhållande till ersättningsnivå är en viktig faktor. I Tryggvis prisexempel stod JustInCase ut med en livförsäkring som kostade 67 kr/mån vid 30 års ålder tätt följt av Folksam som kostade 79 kr/mån.

JustInCase kostade 305 kr/mån vid 50 år ålder. Eftersom många försäkringar baseras på individuella faktorer så som hälsodeklarationen bör prisexemplet endast ses som en indikation på försäkringarnas priser. Därför går det inte heller att säga att en livförsäkring är bäst för alla.

Bästa livförsäkringen

 • JustInCase – Billig, högt maxtbelopp
 • Folksam –  Lågt pris, hög ålder
 • Konsumentförsäkring –  Låg premie för unga

Teckna livförsäkring

Att teckna en livförsäkring behöver inte vara svårt och normalt kan du göra det direkt på försäkringsbolagets hemsida precis som med andra försäkringar och privatlån. Om dina svar innebär en ökad risk för försäkringsbolaget kan du däremot behöva prata med försäkringsbolaget för att få teckna försäkringen. Vissa försäkringsbolag så som Länsförsäkringar kräver alltid att du ringer försäkringsbolaget för att teckna försäkringen.

Hur går det till att teckna en livförsäkring

Det första steget i att teckna en livförsäkring brukar vanligtvis vara att välja försäkringsbeloppet eller ersättningsnivå. Därefter får du svara på kontrollfrågor så som om du är folkbokförd i Sverige, om du betalar skatt i Sverige och om du är i en politiskt utsatt ställning. I det tredje steget får du fylla i en hälsodeklaration där du svarar på frågor som om du använder receptbelagd medicin, röker, eller har varit sjukskriven och andra hälsorelaterade frågor. När du svarat på dessa fyller du in dina uppgifter samt vem du vill ha som förmånstagare som du sedan skickar in och väntar på att få svar från försäkringsbolaget.

Livförsäkring pris

Priset på en livförsäkring beror till stor del på hur stort försäkringsbelopp som försäkringstagaren väljer samt vilken ålder försäkringstagaren är. Även hälsostatus och andra faktorer kan påverka priset på livförsäkringen. I och med att olika försäkringsbolag lägger olika vikt vid specifika faktorer kan en livförsäkring hos ett försäkringsbolag vara billigare för en individ än en annan även om åldern och ersättningsbeloppet är detsamma.

Tryggvis prisexempel har utgått från ett försäkringsbelopp som är 2 000 000 kr och premien varierade då mellan 67 kr per månad till 135 kr per månad  mellan olika försäkringsbolag för en 30 årig person och 305 kr per månad till 432 kr per månad för en person i 50 års åldern.

Frågor & Svar

Priset på en livförsäkring kan variera mycket beroende på vem som är försäkringstagare. De viktigaste faktorerna som spelar in är ålder och vilket försäkringsbelopp som du väljer. I Tryggvis prisexempel kostade en livförsäkring ca 80–90 kr för en 30 åring och 300 – 500 kr för en 50 åring med ett försäkringsbelopp som var 2 000 000 kr.

Den bästa livförsäkringen sett till pris och villkor är JustInCase (pris från 67 kr/mån) i vår jämförelse. Livförsäkringarna som finns hos de stora försäkringsbolagen i Sverige så som Folksam och If liknar ofta varandra. Eftersom prisuträkningen är olika från försäkring till försäkring kan det vara bra att gå in på flera försäkringsbolag och se vad premien skulle bli.

Det korta svaret på frågan är nej, du måste inte ha en livförsäkring. Det är däremot viktigt att utgå från dina och din familjs behov och därefter fråga sig om det kan vara bra med en livförsäkring. Har ni lån som inte går att betala utan samma inkomster som ni har idag osv.

Det går inte att säga att en livförsäkring är den bästa för alla. Gå in på flera försäkringsbolags hemsidor och jämför vilken försäkring som passar bäst för dig. En sak som kan vara viktig att tänka på är att priset skiljer sig mellan olika bolag samt att det kan finnas restriktioner i vissa livförsäkringar.

Hos JustInCase kan du teckna livförsäkring upp till 6 miljoner utan hälsodeklaration eller en läkarundersökning. JustInCase erbjuder också den billigaste livförsäkringen i Tryggvis prisexempel från 67 kr/mån.

Tryggvi använder sig av cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies: