Barnförsäkring

En barnförsäkring ger skydd om ditt barn skulle råka ut för en olycka eller sjukdom. Tryggvi har samlat sju av de populäraste barnförsäkringarna i Sverige så att du enkelt kan jämföra barnförsäkringar för ditt barn.

Trygga Barnförsäkringar - maj 2024

1. ICA Barnförsäkring

Rabatt:
ICA Bonus

Försäkringsbelopp:
700 000 – 2 500 000 kr

Pris vid lägsta belopp: 
1730 kr/år

Pris vid högsta belopp:
3250 kr/år

 • ICA har hamnat på förstaplats i den senaste jämförelsen av Konsumenternas Försäkringsbyrå med 4.3 poäng av 5 möjliga. Försäkringen erbjuder bland annat bra ersättning för ekonomisk- och medicinsk invaliditet.

 • Barnförsäkringen har överlag bra villkor och särskilt när det kommer till ekonomisk- och medicinsk invaliditet. ICA Försäkring erbjuder 500 kr extra i bonus att handla för om barnet är under tre år när du tecknar försäkringen.

Plus

Minus

Om ICA Barnförsäkring
ICA barnförsäkring fått högst poäng av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Försäkringen särskiljer sig speciellt när det kommer till ekonomisk- och medicinsk invaliditet.

ICA Försäkring erbjuder dig som tecknar en barnförsäkring bonus. Om barnet ännu inte fyllt tre år, får du som är stammis på ICA 500 kr i extra bonus att handla för.

 

Innehåll & Försäkringsbelopp
Hos ICA går det att välja ett försäkringsbelopp mellan 700 000 kr och 2 500 000 kr vilket är bland marknadens högsta. I försäkringen ingår Medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet, vårdbidrag, sjukhusvistelse och sjukskrivning för äldre barn. Försäkringen upphör vid 30 års ålder.

Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos försäkringsbolaget som gäller sidan, uppdateras manuellt med reservation för felskrivningar. Uppdaterad 2024-02-23

2. Trygg-Hansa Barnförsäkring

Rabatt:
30 % rabatt första året

Försäkringsbelopp:
600 000 – 2 400 000 kr

Pris vid lägsta belopp: 
1770 kr/år

Pris vid högsta belopp:
3120 kr/år

 • Tygg-Hansa har speciellt hög ersättning när det kommer till sjukhusvistelse och medicinsk invaliditet. Den ekonomiska invaliditetsersättningen är däremot i det lägre spannet.

 • I barnförsäkringen får du 30 % rabatt på det första försäkringsåret fram tills barnet fyller 3 år och försäkringen gäller upp till 25 år.

Plus

Minus

Om Trygg-Hansa Barnförsäkring
Trygg-Hansa har en av de absolut populäraste barnförsäkringarna i Sverige. Försäkringen har överlag ett bra skydd även om ersättningen vid ekonomisk invaliditet är i det lägre spannet. 

Innehåll & Försäkringsbelopp
I Trygg-Hansas försäkring går det att välja mellan som lägst 600 000 kr i ersättning och som högst 2 400 000 kr. Försäkringen har likt samtliga barnförsäkringar i Tryggvis jämförelse skydd för Medicinsk- och ekonomisk invaliditet, sjukhusersättning, sjukskrivning för ett äldre barn och engångsbelopp vid diagnoser.

Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos försäkringsbolaget som gäller sidan, uppdateras manuellt med reservation för felskrivningar. Uppdaterad 2023-01-25

3. Folksam Barnförsäkring

Rabatt:
50 % första året

Försäkringsbelopp:
1 190 000 – 2 380 000 kr

Pris vid lägsta belopp: 
1 970 kr/år

Pris vid högsta belopp:
3 060 kr/år

 • God ersättning vid medicinsk invaliditet där försäkringsbeloppet är bland de högre. Ekonomisk invaliditet ligger däremot endast i genomsnitt.

 • Du får 50 % rabatt det första året och tillgång till Familjestöd Direkt som är ett samtalsstöd om barn och familjeliv.

Plus

Minus

Om Folksam Barnförsäkring
Folksam är ett av Sveriges största försäkringsbolag och har överlag bra försäkringserbjudanden till sina kunder. I senaste jämförelsen av Konsumenternas Försäkringsbyrå hamnade barnförsäkringen på 3.9 poäng av 5 vilket är på delad fjärdeplats.

Innehåll & Försäkringsbelopp
Folksams barnförsäkring är uppdelad i två paket som heter BAS och STOR i barnförsäkring BAS får du ett försäkringsbelopp som är 1190 000 kr och i STOR 2 380 000 kr. Den viktigaste skillnaden mellan försäkringspaketen är att försäkringsbeloppet är dubbelt så högt.

Bland de viktigaste ersättningarna i Folksams barnförsäkring är Medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet, ersättning vid sjukhusvistelse, ett engångsbelopp vid diagnos samt ersättning vid sjukskrivning av äldre barn.

4. Dina Barnförsäkring

Rabatt:

Försäkringsbelopp:
600 000 – 2 200 000 kr

Pris vid lägsta belopp: 
1 490 kr/år

Pris vid högsta belopp:
2 680 kr/år

 • Dina är ett av försäkringsbolagen som har fått högst betyg i SKI när det kommer till kundnöjdhet. Försäkringen gäller ända fram till att barnet fyllt 25 år.

 • Dina har ett övergripande bra skydd men står sig något sämre när det kommer till ersättning vid ekonomisk invaliditet och engångsbelopp vid diagnos med vård och omvårdadsbidrag.

Plus

Minus

Om Dina Barnförsäkring
Dina är ett av Sveriges vanligaste försäkringsbolag och erbjuder även en barnförsäkring. Dina utmärker sig med en hög kundnöjdhet i SKI.

Innehåll & Försäkringsbelopp
I Dinas barnförsäkring kan du välja på ett försäkringsbelopp mellan 600 000 kr och 2 200 000 kr. Försäkringen innehåller bland annat ett skydd för ekonomisk-och medicinsk invaliditet vid skador och sjukdomar, engångsbelopp vid diagnos, ersättning för sjukhusvistelse samt sjukvårdsersättning för äldre barn.

5. Länsförsäkringar Barnförsäkring

Rabatt:

Försäkringsbelopp:
476 000 – 2 380 000 kr

Pris vid lägsta belopp: 
1 500 kr/år

Pris vid högsta belopp:
2 810 kr/år

 • Länsförsäkringar erbjuder en barnförsäkring som står sig väl i mängden. Högsta ersättningsbelopp som går att välja är 2 380 000 kr.

 • I försäkringen ingår ett gott skydd för medicinsk invaliditet medan ersättningen för ekonomisk invaliditet ligger strax över genomsnittet.

Plus

Minus

Om Länsförsäkringar Barnförsäkring
Länsförsäkringar har en barnförsäkring som generellt sätt har bra villkor. Medicinsk invaliditet sticker ut med en ersättning som är lite över genomsnittet.

Innehåll & Försäkringsbelopp
Hos Länsförsäkringar går det att som lägst välja 476 000 i försäkringsbelopp och som högst 2 380 000 kr. Försäkringen täcker Medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet, sjukhusvistelse, vård för sjukskrivet äldre barn samt engångsbelopp vid en allvarlig diagnos.

6. IF Barnförsäkring

Rabatt:
20 %

Försäkringsbelopp:
500 000 – 2 000 000 kr

Pris vid lägsta belopp: 
1 890 kr/år

Pris vid högsta belopp:
3 000 kr/år

 • IF har en barnförsäkring med ett maxbelopp som är 2 000 000 kr och om du tecknar försäkringen får du 20 % rabatt första året.

 • IF erbjuder ett fullgott skydd för sin barnförsäkring men likt många andra bolag på marknaden är ersättningen för ekonomisk invaliditet långt från toppbolagen.

Plus

Minus

Om IF Barnförsäkring
IF är ett försäkringsbolag som de flesta känner till och man erbjuder även en barnförsäkring. Försäkringen har fått 3.9 poäng i Konsumenternas Försäkringsbyrås jämförelse vilket placerar försäkringen i mitten.

Innehåll & Försäkringsbelopp
Hos IF kan du välja ett lägsta försäkringsbelopp som är 500 000 kr medan det högsta är 2 000 000 kr. I försäkringen ingår sjukhusvistelse, ett engångsbelopp vid allvarlig diagnos, medicinsk och ekonomisk invaliditet samt ersättning vid sjukskrivning av äldre barn.

Försäkringen slutar gälla när barnet blir 25 år.

Jämföra barnförsäkringar - Steg för steg

I grunden ger en barnförsäkring skydd om ditt barn skulle råka ut för en olycka eller sjukdom. Ju tidigare du tecknar en barnförsäkring desto bättre eftersom det finns mindre risk att barnet har en sjukdomshistorik och därmed större chans att försäkringsbolaget godkänner försäkringen. Generellt håller de flesta barnförsäkringarna i Sverige en hög nivå och det viktigaste är att du är försäkrad. Det finns däremot vissa försäkringar som sticker ut i mängden.

I Tryggvis jämförelse har vi samlat några av de viktigaste delarna från varje försäkringsbolag. Först går vi igenom det generella innehållet i en barnförsäkring så att du enkelt ska veta vad en barnförsäkring bör innehålla, därefter går vi igenom möjliga ersättningsbelopp och oberoende poäng

Informationen på denna sida är sådant som vi på Tryggvi själva hade velat känna till om vi jämförde barnförsäkring

Tryggvis sätt att jämföra:

1. Innehåll och omdöme: Förklaring och sammanställning av det viktigaste innehållet i en barnförsäkring samt oberoende omdöme.
2. Jämför priser och ersättningsbelopp: En sammanställning av prisexempel vid olika ersättningsbelopp för barnförsäkringar.

barnförsäkring-logo

Jämför innehåll och omdöme till barnförsäkringen

En av anledningarna till att många väljer att teckna en barnförsäkring är för att den har ett brett skydd i. Detta gör också att det blir svårare att jämföra eftersom att det finns så många punkter och för att göra det lite lättare har vi plockat ut de delar som vi tycker är viktigast. De skyddet som brukar lyftas fram när det kommer till barnförsäkringar och som räknas som viktigt är bland annat ersättning för: medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet, engångsbelopp vid allvarlig diagnos, vårdbidrag, sjukhusvistelse och sjukskrivning för ett äldre barn

Konsumenternas försäkringsbyrå är en oberoende aktör som betygsätter försäkringar baserat på innehåll i Sverige och en av källorna som försäkringsbolagen frekvent hänvisar till. Vi har valt att även ta med deras poäng i jämförelsen för att ge en mer nyanserad bild av hur bra barnförsäkringarnas innehåll är.

Medicinsk invaliditet

Medicinsk invaliditet innebär att barnet får en nedsättning som är fysisk eller psykisk. Den medicinska invaliditeten bedöms på en procentuell skala och ersättningen är vanligtvis en procentuell andel av det maximala försäkringsbelopp som du valt. 

Exempelvis kan 10 % medicinsk invaliditet med ett försäkringsbelopp på en 1 000 000 innebära 100 000 kr i ersättning. Om invaliditeten är hög kan det också betalas ut ett tilläggsbelopp som brukar vara ca 20 % av försäkringsbeloppet. Tänk på att det vanligtvis finns restriktioner i försäkringen för sjukdomar och skador där medicinsk invaliditet inte ersätts.

Ekonomisk invaliditet

Precis som i en olycksfallsförsäkring kan du få ersättning för ekonomisk invaliditet vilket innebär oförmåga att arbeta. Ersättningen betalas ut om det bedöms att du har en arbetsoförmåga på grund av en skada eller sjukdom. Ersättningen för ekonomisk invaliditet påminner om den vid medicinsk invaliditet där en procentuell ersättning gäller. 

Skillnaden är att den baseras på hur förhindrat det äldre barnet är att utföra ett arbete snarare än den faktiska medicinska invaliditeten. Tänk på att det även här finns vissa begränsningar i sjukdomar och skador.

Diagnosersättning

Om ditt barn får en allvarlig diagnos fastställd av en läkare kan ett engångsbelopp betalas ut som kompensation. Ersättningen för allvarlig diagnos påverkas inte av den medicinska- eller ekonomiska invaliditeten utan betalas ut ändå. Engångsbeloppet brukar vara mellan 10-12 % av försäkringsbloppet. Tänk på att det endast är diagnoser som är godkända av försäkringsbolaget som ersätts.

Vårdbidrag- och månadsersättning

En ersättning som kan betalas ut av försäkringsbolaget om Försäkringskassan har beviljat vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag. Det viktigaste att tänka på här är tiden som vårdbidraget betalas ut vilket kan variera mellan 3 år och hela tiden. En annan viktig del är beloppet som betalas ut. Vårdbidraget är en ersättning som betalas ut löpande en gång per år.

Sjukskrivning av äldre barn

Om ditt barn som är över 19 år är sjukskrivet kan en ersättning betalas ut varje månad. Ersättningen brukar vara mellan 9 000 kr – 11 000 kr per månad beroende på försäkringsbolag. Även här finns vissa sjukdomar som inte ersätts och det utgår ofta en karenstid innan ersättningen kan börja att betalas ut.

Ersättning vid sjukhusvistelse

Ersättning vid sjukhusvistelse är precis som det låter en ersättning som betalas ut om ditt barn behöver spendera tid på sjukhuset. Viktigt att tänka på är ersättningen som betalas ut samt tiden som det går att få ersättning för. Hos många försäkringsbolag ersätts även vård i hemmet efter sjukhusvistelse.

Reservationer

Tänk på att alla försäkringsbolag har reservationer i sina försäkringar. Detta gäller både för bedömning av exempelvis vårdbidrag och vilka sjukdomar som täcks av försäkringen. Generellt har många barnförsäkringar liknande reservationer men innan du väljer att teckna en försäkring hos försäkringsbolag är det viktigt att du har läst igenom vilka dessa är så att du inte förväntar dig en ersättning som du och ditt barn sedan blir utan ersättning.

jämförelse mellan olika bolag

Samtliga barnförsäkringar presenterade på Tryggvi erbjuder skydd för ekonomisk-och medicinsk invaliditet. Detsamma gäller ersättning för äldre barn, sjukhusvistelse och vårdersättning.

När det kommer till det Konsumenternas oberoende omdöme har de flesta försäkringarna i jämförelsen fått 3.9 poäng. Tre försäkringsalternativ har över 4 poäng på en 5 gradig skala.

Skillnaden på innehåll i försäkringar

Försäkringsbolag

Oberoende

Omdöme

Ekonomisk

invaliditet

Medicinsk

invaliditet

Äldre barn

sjukskrivning

Ersättning

Sjukhusvistelse

Ersättningstid vård

och omvårdnad

ICA4.3JaJa30 år

600 kr/dag

Vårdbidragstiden

Dina3.9JaJa30 år

500 kr/dag

Vårdbidragstiden

Folksam

3.9JaJa30 år

500 kr/dag

Vårdbidragstiden

IF3.9JaJa30 år

600 kr/dag

Vårdbidragstiden

Länsförsäkringar3.9JaJa30 år

263 kr/dag

Vårdbidragstiden

Trygg-Hansa

3.9JaJa30 år

100 kr/dag

Vårdbidragstiden

På Tryggvi har vi valt ut ett antal faktorer som vi tycker är viktiga i försäkringen, vilka delar som är viktiga skiljer sig är dock från person till person.

Jämför priset på barnförsäkring

Att säga att en barnförsäkring är den billigaste är inte helt lätt. Det beror på att barnförsäkringarna i jämförelsen är bra inom olika. Exempelvis kan en barnförsäkring ge mer ersättning vid 10 % medicinsk invaliditet medan ett annat ger högre belopp vid 50 % medicinsk invaliditet. Det handlar med andra ord om utformningen av ersättning och vad det är man prioriterar som försäkringstagare.

För att ändå ge en indikation på vad barnförsäkringar kostar har vi ställt upp ersättningsbeloppen i en tabell nedan så att du enkelt kan se priserna för den lägsta och högsta ersättningen hos försäkringsbolagen.

Tryggvis Prisexempel

Tryggvis prisexempel baseras på ett nyfött barn där rabatter är borträknade för att ge en rättvis bild av försäkringsbolagen verkliga priser. I vissa försäkringar ökar priserna när barnet blir äldre medan det i ett fåtal förblir samma under hela försäkringsperioden.

Tänk på att försäkringspriser tenderar att ändra sig ofta vilket betyder att priset inte nödvändigtvis är samma idag. Gå därför in på försäkringsbolaget för att få den slutgiltiga premien.

Sammanställning av prisexempel

I Tryggvis prisexempel var barnförsäkringen med det lägsta priset 1490 kr med en ersättning som var 600 000 kr. Genomsnittspriset för det lägsta beloppet var 1746 kr per år. Det högsta priset var 3250 kr med en ersättning som var 2 500 000 kr och genomsnittet här var 3027 kr per år. 

Tänk på att maxersättningen även påverkar ersättningen vid lägre belopp eftersom barnförsäkringarna är paketerade. 

Innehåll prisexempel försäkringsbolag

Försäkringsbolag

1.) Pris lägsta

försäkringsbelopp

1.) Lägsta

försäkringsbelopp

2.) Pris högsta

försäkringsbelopp

2). Högsta

försäkringsbelopp

ICA

1 860 kr

700 000 kr

3 492 kr

2 500 000 kr
Dina

1 490 kr

600 000 kr2 680 kr2 200 000 kr
Folksam

1 970 kr

1 190 000 kr3 060 kr2 380 000 kr
IF1 890 kr500 000 kr3 000 kr2 000 000 kr
Länsförsäkringar1 500 kr476 000 kr2 810 kr2 380 000 kr

Trygg-Hansa

1 764 kr

600 000 kr3 120 kr2 400 000 kr

Genomsnitt

1 746 kr

695 143 kr

3 027 kr

2 265 714 kr

Bästa barnförsäkringen

Det viktigaste när det kommer till barnförsäkringar är att du faktiskt har en. De flesta barnförsäkringarna i Sverige relativt lika och det går inte att säga vilken som är den bästa barnförsäkringen eftersom behovet skiljer sig från person till person. Överlag går det att säga att ett högre ersättningsbelopp innebär en försäkring som ger en bättre ersättning om ditt barn skulle råka ut för en sjukdom eller skada. Genom att utgå från punkterna presenterade på Tryggvi så som omdöme och innehåll samt ersättningsnivåer och priser har du däremot en större chans att få en barnförsäkring som passar bra för dig och ditt barn.

Den bästa barnförsäkringen får du genom att utgå från ditt och ditt barns behov.

Högt ersättningstak

Ersättningstaket avgör inte bara hur hög ersättning du kan få som högst utan även ersättningen vid en lägre grad av invaliditet eller andra engångsbelopp. Detta beror på att barnförsäkringarna är paketerade. Därför kan det vara värt att tänka efter noga på hur hög ersättning som du faktiskt ska ha.

Restriktioner

Alla barnförsäkringar har restriktioner och dessa står alltid utskrivna i villkoren och ibland även sammanfattat i produktfaktabladet. Även om restriktionerna är lika mellan barnförsäkringarna så är det viktigt att man som försäkrad är medveten om dessa så att du inte tror att du kommer att få en ersättning när du inte kommer att få det.

Bästa barnförsäkringen 2024

Den bästa barnförsäkringen 2024 är den som passar dina och ditt barns behov bäst. Det finns däremot vissa barnförsäkringar som stack ut när det kommer till Konsumenternas Försäkringsbyrås ingående jämförelse av olika barnförsäkringar.

Högst poäng fick ICA (4.3). Barnförsäkringen har fått genomgående bra poäng i jämförelsen och sticker inte ut när det kommer till prisexemplet. Dessutom sticker försäkringen ut särskilt mycket när det kommer till ekonomisk invaliditet där den ersätter betydligt mer än andra försäkringsalternativ.

Bästa barnförsäkringen 2024

 • ICA – Högst poäng, högt maxbelopp
 • Dina – Lågt pris, bra villkor
 • Folksam – Lågt pris, bra villkor

 

Barnförsäkring pris

Priset för en barnförsäkring varierar och brukar ligga någonstans mellan 1500 – 2000 kr per år för en lägre försäkring och ca 3 000 kr per år för en med högre ersättning. Tänk på att teckna en barnförsäkring så snabbt som möjligt eftersom det är större sannolikhet att barnförsäkringen går igenom. Dessutom är risken lägre för att försäkringen ska bli dyrare på grund av tidigare sjukdomar eller skador.

Den billigaste barnförsäkringen är individuell och beror exempelvis på ålder, arbete och andra faktorer

Generellt låga skillnader i pris för barnförsäkringar

När det kommer till många försäkringar tenderar priserna att skilja sig avsevärt. Exempelvis kan det skilja flera tusenlappar mellan den dyraste bilförsäkringen och den billigaste även om de motsvarar varandra när det kommer till villkor. I Tryggvis prisexempel låg barnförsäkringarna på en relativt lik prisnivå i förhållande till ersättning. Däremot kunde priset variera mycket mellan en barnförsäkring med ett högt ersättningsbelopp och en med ett lågt. Eftersom att det skiljer sig relativt lite kan det vara värt att leta efter samlingsrabatter via ett försäkringsbolag som du redan har. Om du exempelvis har en billig bilförsäkringhemförsäkring eller via samma bolag.

Frågor & Svar

Det går inte att säga vilken som är den bästa barnförsäkringen för alla eftersom det är individuellt och beror på vilket behov du har. Generellt håller de flesta barnförsäkringarna i Sverige en hög nivå och påminner varandra när det kommer till villkor.

Det går däremot att säga att vissa barnförsäkringar har fått ett högre betyg än andra i Konsumenternas Försäkringsbyrås jämförelse.

Genomsnittet i Tryggvis jämförelse av prisexempel var 1746 kr per år för en försäkring som täckte mellan 600 000- 800 000 tkr. För en försäkring med ett högre ersättningsbelopp var genomsnittet 3027 kr och då varierade ersättningen mellan 2 000 000 – 2 500 000 kr. Vill du läsa mer om jämförelsen kan du enkelt gå in på Tryggvi.se/barnforsakringar

Sverige är ett av länderna där flest har en barnförsäkring i förhållande till antalet barn. I skolan finns vanligtvis en olycksfallsförsäkring men i de flesta fallen gäller denna endast under skoltid. Barnförsäkringen kompletterar olycksfallsförsäkringen från skolan.

Tryggvi använder sig av cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies: