Söderberg & Partners omdöme

Behövs en företagsförsäkring? Eller är det dags att se över din hemförsäkring? I detta omdöme av Söderberg & Partners tar vi en närmare titt på utbudet av både försäkringsrådgivning och privatförsäkringar samt oberoende omdömen.

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades år 2004 av nio analytiker. Dagens VD, Gustaf Rentzhog, var en del av denna grupp. Sedan dess så har verksamheten vuxit och man ingår idag i en större koncern med flera bolag verksamma inom finanssektorn.

Här kommer vi att fokusera på Söderberg & Partners försäkringar och försäkringsrådgivning men vi bör också nämna att de erbjuder rådgivning för kapitalförvaltning både för privatpersoner och företag. Dessutom erbjuds HR-verktyg och de kan även guida dig genom mer komplexa områden som pension.

“På Söderberg & Partners arbeta vi proaktivt idag för att du ska leva ett tryggare och rikare liv imorgon.”

Söderberg & Partners om sin vision

Det här är ett försäkringsbolag som hjälper privatpersoner och företag att fatta beslut som rör ekonomi såväl som livskvalitet och säkerhet. Utöver försäkringsfrågor kan detta vara en tjänst för dig som behöver hjälp med andra relaterade ekonomiska frågor som hantering av förmögenhet och investeringar.

Vi ska nu se lite närmre på de främsta aspekterna med att teckna försäkring med eller via Söderberg & Partners så att du kan få en bättre bild av vad de har att erbjuda och hur detta står sig mot andra aktuella erbjudanden från likvärdiga försäkringsbolag och rådgivare.

Söderberg & Partners rådgivning till företag

Söderberg & Partners är en mångsidig aktör inom försäkringsförmedling, med en bred expertis som täcker ett omfattande stort urval av branscher och verksamhetsområden. Företaget har ett nätverk av rådgivare spridda över hela landet som erbjuder en lokal och tillgänglig service för olika kunders försäkringsbehov. Enligt oss så skiljer sig Söderberg & Partners från mängden genom dess dedikerade analytiker som noggrant granskar och analyserar försäkringsmarknadens utbud.

En snabb titt på Trustpilot (finns längre ner på sidan) från oberoende omdömen visar på genomgående positivt bemötande där rådgivarna har hjälpt privatpersoner och företag att göra välgrundade val av försäkringsgivare. 

Behövs en försäkringsförmedlare?

Precis som med privatlån, där låneförmedlare som Lendo seglat upp och blivit otroligt populärt så är en försäkringsförmedlare ett smart val för många men kanske särskilt smidigt för företag. Att välja försäkringar kan vara svårt och tar ofta mycket tid. Om man använder en försäkringsförmedlare får man hjälp av en expert, vilket kan göra saker mycket enklare och spara både tid och pengar för företaget.

Försäkring

Beskrivning

Egendomsförsäkring

Denna försäkring är till för företagets fysiska tillgångar som lager, utrustning, byggnader. Den skyddar mot brand, stöld och olyckor som skadar egendomen.

Ansvarsförsäkring

Om tredje part gör anspråk på skadestånd så kan denna försäkring täcka för kostnaderna.

Avbrottsförsäkring

Om verksamheten avbryts till följd av händelser som listas i villkoren så kan denna försäkring täcka för förluster av intäkter och kostnader för avbrottet.

Transportförsäkring

Denna försäkring skyddar varor såväl som utrustning under transporter i Sverige och internationellt.

Sjukförsäkring

Detta är en sjukförsäkring för anställda som även ger dem tillgång till sjukvårdsförmåner. Tanken är att denna försäkring kan dra ner på sjukskrivningstider.

Cyberförsäkring

Om det blir intrång på företagets server och datorer kan denna försäkring täcka för förluster och kostnader.

D&O-försäkring

Denna försäkring är till för företagets ledning för att ge skydd mot personligt ansvar efter felaktiga beslut och handlingar.

Gruppförsäkring

Detta är försäkringar som kan ges till anställda. Det kan vara livförsäkringar såväl som olycksfallsförsäkringar.

Exempel på unika företagstillägg

Notera att du som vill få hjälp med en företagsförsäkring via Söderberg & Partners kan skräddarsy den. Det finns en mängder av intressanta tillägg. En del är riktigt ovanliga och inte alls standard hos motsvarande försäkringstjänster.

 • Kreditförsäkring – Försäkring som gäller när kunder inte betalar.
 • Försäkring för båt – Skyddar mot skador på och stöld av företagsbåten. Det går också att försäkra ett större flytande fordon som ett fartyg!
 • Försäkring för fordon – Det går att få särskilt försäkring för enskilda fordon som företagsmopeder. Du kan även ha tillägg för lastbilar som inkluderar ansvar och skadeersättning.
 • Försäkring för evenemang – Du kan lägga till försäkring för möten och evenemang som täcker för olyckor såväl som ansvar.
 • Patientansvar – För företag som verkar inom vård så är detta en bra försäkring som ger vårdgivare skydd då det har skett medicinska fel eller rådgivning har lett till skada.
 • Entreprenadstillägg – Det finns bland annat särskild försäkring för entreprenad som täcker för bygg- och entreprenadprojekt. Här ingår ansvars- och egendomsskydd. Dessutom finns det tillägg för entreprenadmaskiner.
 • Försäkring för avtal – Lägg försäkring för avtal om det finns risk för att kontakt inte uppfylls och du vill ha ett skydd mot de kostnader som detta kan innebära.
 • Konsultförsäkring – Försäkra konsulter mot anspråk från kunder till följd av försummelse eller fel.
 

Listan med möjliga tillägg som Söderberg & Partners hjälper sig med kan göras mycket lång. Vi vill påpeka att det är väl värt för dig som företagare att aktivt utrycka vad du har behov av i samtal med din rådgivare för att få en skräddarsydd försäkring med bästa möjliga passform för din verksamhet.

Privatförsäkringar från Söderberg & Partners

Privatförsäkringarna lever upp till de krav som vi ställer på en standard hemförsäkring och bilförsäkring. Du kan tydligt se vad som ingår på Söderberg & Partners hemsida men notera också att det finns gott om tillägg.

Vi tycker att grundskyddet är mycket rimligt och gillar att det har grundläggande försäkringar för saker som resor, rättsärenden och ansvarsskydd. Listan med tilläggsförsäkringar till grundförsäkringar som hemförsäkring har påbyggnad till grunderna. Där finns bland annat drulleförsäkringen och Resplus som ger dig reseförsäkring helt utan självrisk.

Välj nivå som passar

Bilförsäkringen har också ett vettigt grundskydd och kan byggas på med saker som assistans, parkeringsskada och djurkollision. Även om listan med tillägg inte är lika lång som den du får för företagsförsäkringar så är det absolut på en nivå som bör passa de allra flesta bra.

Frågan är givetvis vad kostnaden för de olika tilläggen landar på. Här är det upp till dig som konsument att avgöra om du kan nöja dig med ett enklare paket som blir billigare eller om du tycker att det är värt att betala lite mer för ett ökat skydd för dig och din familj. 

Söderberg & Partners priser på försäkringar

I och med att detta försäkringsbolag jobbar med flexibilitet och väl varierade tillägg så kommer priset också att variera beroende på dina behov. Det vi kan säga med säkerhet är att det rör sig om priser som står sig väl i konkurrensen. Detta särskilt med tanke på vad du får för pengarna.

Söderberg & Partners har en god kundvolym vilket gör det möjligt för dem att pressa priset på företagsförsäkringar. De räknar med att kunna ge 10% lägre pris i snitt. När vi jämförde en standard företagsförsäkring med 2 likvärdiga försäkringsbolag så stämde detta mycket väl då vi kunde se en prisskillnad på mellan 6 och 9%.

Teckna privatförsäkring från Söderberg & Partners

Det är enkelt att få information om möjlig försäkring på Söderberg & Partners hemsida. Där kan du fylla i personnummer och sedan få en prisuppgift för den försäkring du är intresserad av. Men för att teckna en försäkring så måste du ta kontakt.

Du kan göra på följande vis:

 • Klicka in på önskad försäkring på hemsidan
 • Fyll i uppgifter, personnummer och telefonnummer för privatperson eller namn, email, telefon organisationsnummer och ort för företag.
 • Begär att bli kontaktad av Söderberg & Partners så kommer de att kontakta dig med mer information och prisförslag.
Som kund får du login där du kan klicka in på dina sidor för information som rör din försäkring som fakturor och dina uppgifter.

Söderberg & Partners kundomdömen

Söderberg & Partners får väldigt fina kundomdömen. Som vi har nämnt så är det många som upplever att servicen är personlig och genuin. När du tar kontakt med din förfrågan så kommer en expert att ta sig an uppdraget och verkligen lyssna på dina behov och respektera din budget.

Företagare är särskilt nöjda med det personliga engagemanget och den uppföljning som sker. Behov för företagare förändras ju i takt med att verksamheten utvecklas och Söderberg & Partners är bra på att uppmärksamma detta.

Vi kan också se att det faktiskt handlar om verkliga experter som förstår hur man förklarar komplicerade ekonomiska koncept. Därmed inte sagt att du måste ha ett personligt möte på ett lokalt kontor för att ordna med en trygg försäkring för ditt företag eller för din familj. Men möjligheten finns och stödet kan utvecklas om du känner att du vill ha rådgivning som rör mer än själva försäkringen.

God flexibilitet för självrisknivåer

På Tryggvi tycker vi att det är bra att Söderberg & Partners erbjuder flexibilitet för självrisk för företagsförsäkringar. Självrisken basers på årspremien och den är du ju själv med och påverkar. Företag kan med andra ord välja en självrisknivå som är i linje med nuvarande ekonomisk situation.

Detta kan sedan förändras i takt med att verksamhetens risktolerans förändras. Söderberg & Partner är aktiva med att följa upp för att hjälpa företag med uppdateringar och du kan själv hålla god koll på vad som gäller och vad som kan förbättras på ditt personliga konto på deras hemsida.

Expertrådgivningen är deras trumfkort

Vi skulle vilja kalla Söderberg & Partners expertrådgivning för deras trumfkort. Det här är verkligen en viktig aspekt av deras tjänster. Särskilt för företagare är det viktigt med en komplett förståelse av de ekonomiska utmaningarna och riskerna. Egenföretagare såväl som större bolag med många anställda kan dra stor nytta av expertisen för att jobba på ett bättre sätt.

Hjälp under flytten av försäkring

Du får själv initiera flytten av försäkring men Söderberg & Partners ger dig stöd under övergångsperioden. De ser till att flytten blir smidig och att du hela tiden är täckt med försäkring. Detta är ett stort plus både för företag och för privatpersoner.

När du väl har en försäkring med Söderberg & Partners är det inte svårt att vid behov få skadeservice. De har särskilda nummer att ringa på för specifika skadeärenden. På så vis går det snabbare att få rätt hjälp då du ska anmäla skadan. Det finns också ett telefonnummer som du kan ringa vid akut brand eller vid vattenskada. Den linjen är tillgänglig även då Söderberg & Partners lokala kontor är stängda.

Söderberg & Partners omdöme

Tryggvis omdöme för Söderberg & Partners är genomgående positivt. Vad som utmärker företaget är deras engagerade och kunniga rådgivare. En bra försäkringsförmedlare sparar både tid och pengar samt ser till att man inte är över eller underförsäkrad. Oberoende omdömen ger en liknande bild med mycket positiva recensioner av deras tjänster.

söderberg partners-omdöme

Söderberg & Partners recensioner på Trustpilot

Frågor & Svar

Du kan ringa till Söderberg & Partners under vardagar mellan 9.00 och 18.00 (17.00 på fredagar) för att komma i kontakt med rätt rådgivare för dig. Det går också att skicka ett meddelandet om att du vill bli kontaktad. I omdömet hittar du länkar till Söderberg & Partners.

Söderberg & Partners har de grundläggande försäkringarna för privatpersoner (boende och bil) samt ett väldigt flexibelt partnernätverk av företagsförsäkringar.

Ja, försäkringen du får från Söderberg & Partners är avdragsgill för aktiebolag. Du kan alltså få skatteavdrag för att du väljer en bättre försäkring för företaget.

Den är mycket effektiv och populär. Du kan ringa eller mejla med supporten och så finns det ju fysiska kontor att besöka.

Det här är bra försäkringar för företag av alla slag. Om du är ute efter flexibilitet och en självrisk som du har råd med så kan detta vara bästa valet för dig. Privatförsäkringarna är mindre varierade men erbjuder också hög trygghet med ett väl genomtänkt innehåll.

Idag finns Söderberg & Partners på många orter i Sverige även på mindre orter som Boden. I större städer som Stockholm, Göteborg och Malmö finns det flera fysiska kontor att besöka om du föredrar ett verkligt möte med en rådgivare.

Tryggvi använder sig av cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies: