Välja rätt hundförsäkring

Tryggvis jämförelse av hundförsäkringar är till för dig som ska teckna hundförsäkring eller funderar på att byta försäkring. Här finner du hundförsäkringspriser, villkor och oberoende omdömen samlade på ett och samma ställe.

Topplista - maj 2024

1. Lassie Hundförsäkring

Basförsäkring:
Prisexempel 138 kr/mån

Mellanförsäkring:
Prisexempel 237 kr/mån

Stor försäkring:
Prisexempel 459 kr/mån

Konsumenternas betyg:
4.6 av 5 poäng

 • Lassie hade den billigaste hundförsäkringen i Tryggvis prisexempel som kostade 138 kr/mån för en basförsäkring. Även i jämförelsen för försäkringar i kategorin Mellan utmärkte sig Lassie som billigast med 237 kr/mån. Lassie Stor fick 4.6 av 5 poäng i Konsumenternas oberoende jämförelse av villkor vilket placerar dem högst upp.

 • Lassie är inte riktigt som traditionella försäkringsbolag. I deras app finns det möjlighet att lära sig mer om förebyggande hälsa för hundar och samtidigt få upp till 500 kr rabatt på premien vilket är uppskattat bland många hundägare.

Plus

Minus

Om Lassie hundförsäkring
Lassie är en nyare aktör inom hundförsäkringar och har på kort tid blivit ett populärt val hos hundägare runt om i landet. Gissningsvis handlar det om en kombination av bra villkor och ett pris som är lägre än många konkurrenter. Som försäkringsförmedlare står Lassie AB under Finansinspektionens tillsyn som distributör av försäkringar. Deras försäkring distributör i sin tur är ETU Forsikring A/S.

Försäkringsalternativ
Hos Lassie går det att teckna tre olika hundförsäkringar; Mini (30 000 kr), Mellan (60 000 kr) och Stor (160 000 kr). Mini är ett grundskydd som inkluderar veterinärvård men inte mycket mer. Med Mellan får du en trygg försäkring till rimligt pris enligt Lassie själva. I denna kategori inkluderar de mesta som behövs av en hundförsäkring. Lassie Stor erbjuder marknadens högsta veterinärvårdsbelopp samt omfattande skydd inom allt från avancerad diagnostik till ordinerat foder.

Självriskalternativ
Flera alternativ finns att välja när det kommer till självrisk hos Lassie. Du kan mellan 0 kr, 1 500 kr eller 3 500 kr i den fasta delen. Rörlig självrisk finns som 15 % eller 25 % att välja mellan. Självriskperioden är 365 dagar.

Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos försäkringsbolaget som gäller, sidan uppdateras manuellt med reservation för felskrivningar. Uppdaterad 2023-02-22.

Basförsäkring:
Prisexempel 119 kr/mån

Mellanförsäkring:
Prisexempel 299 kr/mån

Stor försäkring:
Prisexempel 749 kr/mån

Konsumenternas betyg:
4.3 av 5 poäng

 • Hedvig erbjuder marknadens högsta ersättningsbelopp med 160 000 kr i ersättning. Hundförsäkringen har även 365 dagar i självriskperiod vilket är bland den längsta bland samtliga djurförsäkringar på marknaden. 
 • Hedvigs försäkringar kännetecknas av generellt låga priser och hundförsäkringarna har bland de billigaste priserna bland samtliga jämförda försäkringsbolag

Plus

Minus

Om Hedvig hundförsäkring

Hedvig erbjuder en hundförsäkring med marknadens högsta ersättningsbelopp. Bolaget är en ny aktör inom djurförsäkringar och har snabbt blivit välkänt inom försäkringsbranschen med sin populära hem- och bilförsäkring.

Försäkringsalternativ:
Hos Hedvig kan du välja mellan tre olika nivåer för din hundförsäkring: Basic (30 000 kr), Standard (60 000 kr) och Premium (160 000 kr). Premium-nivån erbjuder det högsta ersättningsbeloppet på den svenska marknaden. Samtliga nivåer inkluderar digitala veterinärbesök och en årlig hälsokoll. Hedvig erbjuder även försäkringar utan bindningstid.

Självriskalternativ
När det gäller självrisk kan du hos Hedvig välja mellan olika alternativ. Du har möjlighet att välja en fast självrisk på 0 kr, 2 500 kr eller 3 500 kr i den fasta delen av självrisken. Dessutom erbjuder Hedvig en rörlig självrisk på 15 % eller 25 %, beroende på vilken nivå du väljer. Det är viktigt att notera att självriskperioden är 365 dagar.

Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos försäkringsbolaget som gäller, sidan uppdateras manuellt med reservation för felskrivningar. Uppdaterad 2023-06-01.

Basförsäkring:
Prisexempel 179 kr/mån

Mellanförsäkring:
Prisexempel 255 kr/mån

Stor försäkring:
Prisexempel 366 kr/mån

Konsumenternas betyg:
4.1 av 5 poäng

 • Svedea är ett lite mindre försäkringsbolag som är kunniga inom ett par utvalda områden, djurförsäkring inkluderat. Det går endast att välja veterinärvårdsbelopp, då försäkringsskyddet är samma för alla deras försäkringar.
 • I Tryggvis prisexempel placerade sig Svedea billigast i kategorin stor försäkring. Konsumenternas betyg placerar Svedea i mitten bland försäkringsbolagen men villkoren är enkla och täcker många hundägares försäkringsbehov.

Plus

Minus

Om Svedea hundförsäkring
Enligt Svedea själva så satsar försäkringsbolaget inte på att finns överallt utan vara experter inom utvalda försäkringsområden. Ett exempel på det inom hundförsäkring är deras skräddarsydda jakthundsförsäkring. Svedea har idag cirka 350 000 kunder och deras försäkringsgivare är HDI Global Specialty SE som i sin tur ägs av Talanx AG. 

Försäkringsalternativ
Upplägget som Svedea kör är enkelt, alla försäkringar har ett grundskydd och det enda som går att välja veterinärvårdsbeloppen 30 000, 60 000 eller 90 000 kr. Därtill finns ett par tilläggsförsäkringar för extra skydd inom bland annat rehab och livförsäkring.

Självriskalternativ
Med Svedea hundförsäkring kan du välja mellan 2 000 kr, 2 900 kr eller 4 500 kr i fast självrisk. Den rörliga självrisken är antingen 15 % eller 25 %. Självriskperioden är 130 dagar, vilket tyvärr är bland de kortare självriskperioderna på marknaden.

Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos försäkringsbolaget som gäller, sidan uppdateras manuellt med reservation för felskrivningar. Uppdaterad 2023-02-22.

Vad ska du tänka på när du väljer hundförsäkring?

Att jämföra hundförsäkringar är inte speciellt svårt så länge du har koll på ett par olika områden. Det är nämligen så att jämföra djurförsäkringar skiljer sig litegrann från andra sakförsäkringar då det finns flera begrepp som är unika för området. Om du ska hitta en bra hundförsäkring till din hund är det därför viktigt att känna till och förstå innebörden av till exempel veterinärvårdsbelopp, självriskperiod och rasbegränsningar.

På denna sida går vi igenom och förklarar steg för steg de viktigaste delarna i en hundförsäkring för att sedan presentera enklare jämförelser av försäkringsvillkor, priser och oberoende omdömen. Sammantaget ger det en bra grund för att kunna jämföra och teckna den bästa hundförsäkringen.

Informationen på denna sida är sådant som vi på Tryggvi själva hade velat känna till om vi jämförde hundförsäkringar

Tryggvis sätt att jämföra:

1. Hundförsäkringens innehåll: Vilka delar består en hundförsäkring av?
2. Prisjämförelse: Jämförelse av olika prisexempel hos försäkringsbolagen.
3. Villkorsjämförelse: Jämförelse av viktigaste villkoren i hundförsäkringen.
4. Omdöme och kundnöjdhet: Oberoende omdömen och kundundersökningar.

hund-ikon

Hur fungerar en hundförsäkring?

I en hundförsäkring inkluderas veterinärvårdsförsäkring som ersätter för kostnader som uppstår när hunden blir sjuk eller skadad. Hur mycket som täcks i hundförsäkringen beror på försäkringens omfattning samt storlek på försäkringsbeloppet. De flesta försäkringsbolagen erbjuder två eller tre olika nivåer av försäkring där omfattning och pris är den huvudsakliga skillnaden.

Skillnader i försäkringsskydd

För att nå ut till så många olika hundägare som möjligt, oavsett storlek på plånbok, är hundförsäkringarna oftast uppdelade i nivåer eller priskategorier precis som med bilförsäkring eller en hemförsäkring. Det finns inget gemensamt namn som används av alla försäkringsbolag men i Konsumenternas oberoende jämförelse används begreppen bas, mellan och stor för att skilja dem åt.

Bas

I den billigaste kategorin hamnar bas (också kallad mini och enkel) vilket vanligtvis är en begränsad hundförsäkring med grundläggande skydd för olyckor och sjukdomar men inte mycket mer. Veterinärvårdsbeloppet brukar uppgå till 20 000, 30 000 eller 40 000 kr och omfattar sällan ersättning för till exempel medicin, MR- och CT-röntgen och dolda fel. Däremot inkluderas ofta fria videosamtal med veterinärer.

Mellan

För hundförsäkringar i nivån mellan är veterinärvårdsbeloppet runt 60 000 kr. Denna kategori inkluderar vanligtvis ett skydd som riktar sig till hundägare som vill ha en omfattande försäkring men som inte behöver det allra högsta veterinärvårdsbeloppen. Här inkluderas oftast medicin, tandsjukdomar, MR- och CT-röntgen och dolda fel. Livförsäkring brukar dock endast inkluderas som ett tillägg.

Stor

En hundförsäkring stor (även kallat maximal, trippel eller premium) täcker veterinärvårdsbelopp från 90 000 kr hela vägen upp till 150 000 kr som mest. Denna försäkringskategori har ett omfattande skydd inom allt från avancerad diagnostik till att i vissa fall även inkludera livförsäkring. Undantagen är färre men försäkringspremien är också märkbart dyrare. 

Veterinärvård

Veterinärvård är grundskyddet i en hundförsäkring och ersätter kostnader för undersökning, behandling och vård som utförs av veterinär. Beroende på vilken försäkringsnivå du väljer tillkommer även skydd för till exempel dolda fel, tandsjukdomar, MR- och CT-röntgen och medicin.

Hos vissa försäkringsbolag räknas allt in under veterinärvård, hos andra bolag specificeras varje typ av ersättningsskydd separat för att bland annat underlätta att se vad som skiljer åt mellan nivåerna som erbjuds.

Dolda fel

Om du försäkrar din valp vanligtvis före 12 veckor kan du få ersättning för veterinärvårdskostnader som uppkommer till följd av ett dolt fel. Med ett dolt fel menas en sjukdom eller defekt som utvecklas före undersökning av en veterinär men inte upptäckts under veterinärbesiktningen. Utan försäkring för dolda fel kommer försäkringsbolaget med all sannolikhet inte ersätta eventuella veterinärkostnader för dolda fel.

Medicin

Väljer du en enklare hundförsäkring utgår hos de flesta försäkringsbolagen ingen ersättning för receptbelagd eller utskriven medicin. Först vid försäkringskategorin mellan eller stor brukar ersättning inkluderas för medicin. Antingen är ersättningen upp till hela veterinärvårdsbeloppet eller så skriver försäkringsbolaget ut ett maxbelopp per försäkringsårs för receptbelagd medicin.

Tandvård

För att få ersättning vid tandsjukdomar eller tandolyckor behöver tandvård vara inkluderas i försäkringsskyddet. Vad tandvård inkluderar skiljer sig åt mellan försäkringsbolagen. Begränsad eller viss tandvård brukar endast inkludera borttagning av mjölktänder. Mer omfattande skydd ger ersättning för behandling av tandskador och tandolyckor samt bettkorrigering. Ibland är tandvården ett tillval i försäkringen.

Rehabilitering

Efter en operation eller skada kan rehabilitering bli aktuellt. Hundförsäkringar inom nivåerna mellan och stor ersätter då vanligtvis rehabiliteringskostnaderna. Det kan gälla allt från rehab av frakturer, diskbråck till led- och muskelskador. Försäkringsbolagen kräver att en veterinär eller någon som veterinären rekommenderar utför behandlingen. Rehab inom veterinärvård kommer med ett maxbelopp per försäkringsår. 

Avancerad diagnostik

På senare år har tekniken för att upptäcka och diagnostisera sjukdomar blivit alltmer avancerad och påminner om vår egen sjukvård. Drabbas din hund av en olycka eller sjukdom som kräver magnetresonans (MR), datortomografi (CT) eller scintigrafi (Scint) ersätter försäkringsbolagen denna relativt dyra kostnad. Det kan även gälla strålning och cellgiftsbehandling mot cancer. Utan försäkring kan denna typ av undersökningar bli svåra att hantera rent ekonomiskt annars.

Videosamtal med veterinär

Ett alltmer populärt alternativ till att behöva åka in till veterinärkliniken är att först kontakta en digital veterinär för en bedömning. Via mobilen, surfplattan eller datorn kommer du i kontakt med en veterinär som kommer med råd och en diagnos. Behöver hunden ytterligare vård skickas en behandlingsremiss till dig. Försäkringsbolagen uppmuntrar gärna sina försäkringstagare att använda denna tjänst som hos det flesta erbjuds kostnadsfritt även vid de billigaste hundförsäkringarna.

Livförsäkring

Livförsäkring är det vanligaste tillägget för hundägare. Den betalas ut om din hund dör till följd av en sjukdom eller skada. Ersättningsbelopp och maxålder är två villkor som skiljer sig åt mellan de olika försäkringsbolagen beroende på bland annat hundens ras och användbarhetsområde.

Ytterligare skydd

Utöver ovan nämnda delar kan en hundförsäkring också bland annat inkludera ersättning för akupunktur, ordinerat foder, kejsarsnitt och avlivning. Beroende på storlek av försäkringsskydd och försäkringsbolag kan vissa delar ingår medan andra inte inkluderar dessa. 

Skillnaden på innehåll i försäkringsskydd

Försäkringskydd

Bas

Mellan

Stor

Veterinärvård

Videosamtal med veterinär

Dolda fel

MedicinTandvård

Rehabilitering

Avancerad diagnostik

Ordinerat foder

Livförsäkring

+

+

*Checkad ruta betyder att det vanligtvis ingår i försäkringen. *Plus betyder att det ofta är ett tillägg.

Vad kostar en hundförsäkring?

När det kommer till att jämföra billiga hundförsäkringar försöker vi på Tryggvi göra det så enkelt som möjligt. Anledningen till att det ofta blir komplicerat med prisjämförelser av hundförsäkringar, gäller även kattförsäkring, är de stora skillnaderna i omfattning och villkor mellan försäkringsbolagen. Billigaste hundförsäkringen hos ett bolag kan sakna nästintill allt grundläggande skydd samtidigt som du kan hitta andra billiga hundförsäkringar med relativt trygga villkor och bra ersättningsmöjligheter. Förutom priset är det därför alltid rekommenderat att jämföra hundförsäkringens villkor (mer om det längre ner). 

Det är också bra att inte stirra sig helt blind på hundförsäkringspriset som vi tagit med, då det endast gäller en yngre blandras och dessutom är individuellt. Däremot kan det fungera som en bra indikator på vilka försäkringsbolag som generellt erbjuder okej försäkringspremier.

Billigaste hundförsäkring - tre olika kategorier

Precis som vi tidigare nämnt skiljer ofta försäkringsbolagen försäkringsskyddet åt genom olika nivåer eller kategorier. Därför har vi tagit med priserna per månad för alla tre alternativ. Billigast hundförsäkring är alltid bas, en begränsad försäkring som vanligtvis inte fyller alla behov hos en hundägare. 

Försäkringsbehov skiljer sig åt från hundägare till hundägare. En hundras med sjukdomsproblematik kan till exempel ha större behov av en mer omfattande försäkring jämfört med andra friska hundraser.

 • Hundförsäkring bas – begränsade villkor och ersättningsmöjligheter men det billigaste försäkringsvalet.
 • Hundförsäkring mellan – vanligaste alternativet med omfattande skydd och veterinärvård för cirka 60 000 kr per år.
 • Hundförsäkring stor – en premium kategori som generellt har bäst skydd och högst veterinärvårdsbelopp, upp till 150 000 kr.

Hur har vi räknat fram Tryggvis prisexempel?

För att ta fram ett hundförsäkringspris till Tryggvis prisexempel har vi fått göra ett par olika val som alla påverkar den slutgiltiga månadskostnaden. Valen är baserade på vad som är populärt bland hundägare i Sverige. Tänk på att priserna kan skilja sig mycket beroende på något så litet som vilket självrisk alternativ du väljer.

Vårt prisexempel utgår från en kastrerad tik som är en blandras (vanligast enligt Agria). Åldern är 12 månader vilket gör att vissa valprabatter faller bort men på lite längre sikt ger en ärligare prisbild. Fast självrisk är satt till 1 500 kr och rörlig självrisk till 25 % eller närmaste alternativ som erbjuds.

 • Kastrerad tik
 • Blandras
 • Fast självrisk 1 500 kr
 • Rörlig självrisk 25 %

Prisexempel för Bas

Genomsnittspriset i Tryggvis prisexempel för en bas hundförsäkring är 178 kr i mån vilket sammanlagt blir 2 136 kr per år. Skillnaden mellan den billigaste och dyraste basförsäkring är 103 kr i månaden vilket visar på vikten av att jämföra hundförsäkringspriser innan du tecknar.

Den försäkring som sticker ut bäst bland basförsäkringarna erbjuds från Lassie för 138 kr/mån. Prismässigt ligger den bra tillsammans med Hedvig för 119 kr/mån.

Prisexempel för Mellan

Genomsnittspriset i Tryggvis prisexempel för en mellan hundförsäkring är 314 kr i mån vilket sammanlagt blir 3 768 kr per år. Mellan den billigaste och dyraste mellanförsäkringen skiljer det sig 267 kr/mån, en ansenlig summa med tanke på totala månadspremien.

Hundförsäkringar i mittenkategorin är det populäraste valet och här är Lassie det billigaste alternativet för 237 kr/mån dessutom med det bästa försäkringsvillkoren enligt Konsumenternas.

Prisexempel för Stor

Genomsnittspriset i Tryggvis prisexempel för en stor hundförsäkring är 483 kr i mån vilket sammanlagt blir 5 796 kr per år. Prisskillnaden mellan dyraste och billigast av större försäkringar är 236 kr/mån. Ytterligare ett exempel på vikten av att jämföra innan du tecknar en hundförsäkring.

Lassie Stor för 459 kr/mån är den som fått bäst oberoende betyg och ligger precis i genomsnittet av större hundförsäkringspriser.

Hundförsäkring pris - Blandras

Försäkringsbolag

Bas - pris/mån

Mellan - pris/mån

Stor - pris/mån

Agria

139 kr

504 kr

602 kr

Dina

206 kr

297 kr

454 kr

Folksam

212 kr

325 kr

450 kr

FurryChamp

223 kr

297 kr

-

Hedvig

119 kr

279 kr

709 kr

ICA

238 kr

379 kr

-

If

157 kr

279 kr

391 kr

Lassie

138 kr

237 kr

459 kr

Svedea

179 kr

255 kr

366 kr

Sveland

152 kr

251 kr

415 kr

Trygg-Hansa

197 kr

346 kr

500 kr

Genomsnitt

178 kr

314 kr

483 kr

Priserna är individuella med skillnader mellan försäkringstagare, exakta prisuppgifter finner du alltid hos försäkringsbolaget.

Jämför hundförsäkringsvillkor

Villkor som jämförs i Tryggvis sammanställning

Jämförelsen av villkor utgår från försäkringsskyddet som vi kallar mellan, vanligtvis med ett veterinärvårsbelopp kring 60 000 kr. Detta är den försäkringstyp som är mest populär bland hundägare i Sverige och inkluderar ett rätt omfattande skydd för runt 300 kr per månad. Jämförelsen är något förenklad då vi endast valt ut tre olika ersättningsområden som ofta omfattas i en hundförsäkring, receptbelagd medicin, MR/CT och scintigrafi samt rehabilitering. Det går trots detta att få en relativt bra bild kring hur ersättningsvillkoren ser ut hos försäkringsbolagen.

 • Veterinärvårdsbelopp: I försäkringsnivån mellan går det generellt att få en ersättning på upp till 60 000 kr per försäkringsår.
 • Receptbelagd medicin: Mediciner utskrivna på recept av en veterinär. Finns det en kostnadsbegränsning eller gäller hela veterinärvårdsbeloppet?
 • MR/CT och scintigrafi: Ingår skydd för olika delar av avancerad diagnostik och i så fall hur omfattande är ersättningen? 
 • Rehabilitering: Ersätts kostnader för rehab om din hund till exempel blivit sjuk eller varit med om en olycka?

Oberoende poäng från Konsumenternas

I och med att Tryggvis jämförelsen är begränsad till endast ett par olika ersättningsområden inkluderas även oberoende poäng av Konsumenternas Försäkringsbyrå (en icke vinstdrivande stiftelse). Deras poäng är en sammanställning baserat på alla delar av försäkringens innehåll och kan ge en bra fingervisning om vilka försäkringsbolag som bra villkor. Poängskalan som används är 0-5 där 5 betyder fullpoäng och bäst villkor.

Hundförsäkringsvillkor för försäkringsnivå mellan

Försäkringsbolag

Poäng

Veterinärvårdsbelopp

Receptbelagd medicin

MR/CT/scintigrafi

Rehabilitering

Agria

4.0

60 000 kr

Ingår

Ingår

6 000 kr/år

Dina

3.7

80 000 kr

10 000 kr/år

10 000 kr/år

10 000 kr/år

Folksam

3.5

60 000 kr

Ingår

Ingår

Ingår

FurryChamp

-

60 000 kr

6 000 kr/år

12 000 kr/år

12 000 kr/år

Hedvig

3.6

60 000 kr

6 000 kr/år

Ingår

6 000 kr/år

ICA

3.9

60 000 kr

Ingår

Ingår

6 000 kr/år

If

3.5

60 000 kr

6 000 kr/år

15 000 kr/år

6 000 kr/år

Lassie

4.0

60 000 kr

6 000 kr/år

Ingår

6 000 kr/år

Svedea

3.8

60 000 kr

Ingår

Ingår

Nej

Sveland

3.6

60 000 kr

Nej

Ingår

Nej

Trygg-Hansa

4.0

60 000 kr

Ingår

7 000 kr/år

7 000 kr/år

Försäkringsbolagen inkluderar ofta begränsningar inom villkoren, därför är det alltid bra att gå igenom fullständiga försäkringsvillkor.

Valbar självrisk för många hundförsäkringar

I en hundförsäkring spelar valet av självrisk en betydande roll på priset. Djurförsäkringar generellt är uppdelade i en fast självrisk och en rörlig självrisk. Vid ett besök hos veterinären där försäkringen behöver användas betalar du först den fasta självrisken. Hos försäkringsbolagen erbjuds allt från 0 kr till 5 000 kr som fast alternativ. Därefter tillkommer en rörlig kostnad, vanligtvis 15–25 % av den överskjutande skadekostnaden.

Hur påverkas priset av din självrisk? Väljer du en låg fast och rörlig självrisk kommer det innebära en dyrare månadskostnad. Om olyckan är framme får du dock betala mindre självriskkostnader. På samma sätt, väljer du en hög fast och rörlig självrisk, får du en billigare månadskostnaden men du behöver betala mer om försäkringen används. Det vanligaste är att lägga sig någonstans mitt emellan men valet är helt individuellt.

Självriskperiod

För att slippa behöva betala en fast självrisk vid upprepade veterinärbesök har försäkringsbolagen infört en självriskperiod. Under denna period betalar du endast en fast självrisk. Detta är särkilt bra eftersom att många sjukdomar och skador ofta leder till upprepade besök hos veterinären. Självriskperioden varierar hos försäkringsbolagen från 125 till 365 dagar, där en lång självriskperiod alltid är att föredra.

Skillnader i självrisker hos försäkringsbolagen

Försäkringsbolag

Fast självrisk

Rörlig självrisk

Självriskperiod

Agria

1 400 - 5 000 kr

15 - 25 %

135 dagar

Dina

2 000 - 4 000 kr

20 %

4 mån

Folksam

1 800 - 3 000 kr

25 %

365 dagar

FurryChamp

1 500 - 3 000 kr

15 - 25 %

365 dagar

Hedvig

0 - 3 500 kr

15 - 25 %

365 dagar

ICA

2 000 - 3000 kr

15 - 25 %

130 dagar

If

1 500 - 2 700 kr

15 %

125 dagar

Lassie

0 - 3 500 kr

15 - 25 %

365 dagar

Svedea

2 000 - 4 500 kr

15 - 25 %

130 dagar

Sveland

1 800 - 4 900 kr

15 - 25 %

125 dagar

Trygg-Hansa

1 200 - 4 000 kr

15 - 25 %

180 dagar

Folksam, Lassie och Hedvig erbjuder 365 dagar i självriskperiod vilket är nästan tre gånger längre än If och Sveland.

Oberoende poäng och kundnöjdhet

För att erbjuda en så bred och transparent jämförelse som möjligt har vi valt att inkludera betyg från Konsumenternas.se men också kundnöjdhetdata från SKI. Försäkringsbolagen hänvisar ofta till Konsumenternas.se själva då detta är en av få oberoende stiftelser som på bred front jobbar med bland annat vägledning till privatpersoner inom försäkringsbranschen. I deras jämförelse inkluderas betygsättning av försäkringsnivåerna bas, mellan och stor. Poängskalan börjar på 0 vilket är lägst och maxpoäng är 5. Totalpoäng räknas fram genom en sammanvägning av delpoängen från olika delar i försäkringen. Jämförelsen är ras- och könsneutral vilket är bra att tänka på om du har en hund med dokumenterad sjukdomshistorik.
Konsumenternas väger inte in pris i jämförelsen vilket är viktigt att tänka på då pris för många är en avgörande faktor i valet av hundförsäkring.

Kundnöjdhet hämtat från SKI

En annan intressant aspekt när man jämför hundförsäkringar är att titta på kundnöjdhet bland hundägare. När det kommer till kundnöjdhet har vi utgått från Svenskt Kvalitetsindex (SKI) som gör kundundersökningar. Senaste undersökningen med den data vi hämtat gjordes 2020. Därför inkluderas inte nyare aktörer inom djurförsäkring i undersökningen.

Tabell med oberoende poäng och kundnöjdhet

Försäkringsbolag

Poäng - Bas

Poäng - Mellan

Poäng - Stor

SKI

Agria

2.4

4.0

4.4

72.6

Dina

3.0

3.7

3.8

79.0

Folksam

2.2

3.5

4.0

78.7

FurryChamp

-

-

-

-

Hedvig

2.2

3.6

4.4

-

ICA

3.2

3.9

-

-

If

2.4

3.5

4.0

74.6

Lassie

2.4

4.0

4.6

-

Svedea

3.1

3.8

4.1

78.0

Sveland

2.7

3.9

4.2

76.3

Trygg-Hansa*

2.4

4.0

4.4

-

*Poängen är baserade på Moderna Djurförsäkringars villkor som nu blivit en del av Trygg-Hansa

Finns det billiga hundförsäkringar?

Om du är ute efter den billigaste hundförsäkringen kan du ta hjälp av vår prisjämförelse. Här sticker ett par försäkringsbolag ut som generellt billiga och då framför allt Lassie, en relativt ny aktör men med högst betyg hos Konsumenternas. Det är viktigt att kolla upp priset själv, det är nämligen individuella och beror på flera olika faktorer så som hundras, ålder, adress, självrisk och omfattning. Med andra ord kan den billigaste hundförsäkringen vara något annat än vår jämförelse. Glöm heller inte att billigt inte alltid är bäst när det gäller försäkringar. En basförsäkring som är billig kanske inte ersätter allt om olyckan är framme.

Den billigaste hundförsäkringen är individuell och priset beror på bland annat hundras, hundens ålder, adress, omfattning och självrisk.

Billigare hundförsäkring med en högre självrisk

Om du har en hundras som generellt är frisk som till exempel den brittiska terrierrasen jack russel eller en jämthund, så kan man överväga att ha en lite högre självrisk. Det betyder att hundförsäkringen blir billigare månadsvis men naturligtvis dyrare vid en eventuell olycka eller sjukdom. I slutändan handlar det om vilken risk kontra pris du som hundägare är beredd att ta.

Finns rabatter för hundförsäkring?

Försäkringsbolagen erbjuder flera olika sorters hundförsäkringsrabatter. Vanligaste är samlingsrabatter på 15-20 % om du tecknar försäkring till flera hundar men det finns även valp- och onlinerabatter. Hos Lassie kan du få rabatt på försäkringen genom att göra quiz och jobba förebyggande i deras försäkringsapp.

Välj rätt försäkringsskydd

Det är lätt att hamna i tankegångarna att endast det bästa försäkringsskyddet är tillräckligt. För många hundar räcker skyddet som inkluderas i mellansegmentet och det blir då mycket billigare än om du väljer en stor försäkring. I slutändan är det dock alltid försäkringsbehovet som avgör.

Prisvärda hundförsäkringar

Den billigaste hundförsäkringen för en blandras gick att teckna hos Hedvig för 119 kr/mån i Tryggvis prisexempel. Därefter kom Lassie som kostade 138 kr/mån och sedan Agria för 139 kr/mån. En basförsäkring är begränsad i ersättning och skydd och uppfyller där inte de flesta krav som hundägare ställer på en hundförsäkring.

Billigaste hundförsäkring med veterinärvårdsbelopp upp till 60 000 kr och mer omfattande villkor för en blandras erbjöds av Lassie och kostade 237 kr/mån. Snittpriset hos samtliga försäkringsbolag för samma typ av försäkring var 319 kr/mån.

I premium segment för en stor hundförsäkring till en blandras hamnade Svedea billigast med 366 kr/mån. Sett till innehåll och pris kombinerat placerar sig Lassie högt för 459 kr/mån med betydligt högre veterinärvårdsbelopp och bättre villkor.

Hitta rätt försäkring till din hund

Valet av bäst hundförsäkring kan för många uppfattas som svårt.  Vilket försäkringsskydd ska man välja, hög eller låg självrisk, finns det begränsningar i villkoren? I slutändan handlar det nästan alltid om försäkringsbehov och pris. Hundägare vill generellt ha en pålitligt och prisvärd försäkring utan rasbegränsningar som betalar ut ersättning vid en olycka eller sjukdom.

Den bästa hundförsäkringen finner du vanligtvis om du jämför de olika alternativen så som villkor, ersättning, omdömen, kundnöjdhet och pris.

Välj rätt försäkringstyp

Försäkringsbolagen erbjuder vanligtvis tre olika försäkringsnivåer just för att du ska ha möjlighet att hitta ett skydd som passar dig och din hund bäst. Flera olika faktorer kan spela roll här, hundras och ålder men också hur mycket försäkringen får kosta i månaden. Priserna skiljer sig åt med flera hundra kronor. Bäst för många hundägare är försäkringsskydd i mellankategorin men alla behov är olika.

Pris, innehåll och självrisk

På Tryggvi har vi gjort vårt bästa för att ta fram underlag för att jämföra och hitta den bästa försäkringen för många olika typer av behov. Vad som är bäst skiljer sig åt men genom att väga in både pris och villkor samt justera självrisk efter eget behov så hoppas vi att ditt beslut ska bli lite enklare.

Oboeroende omdömen och kundnöjdhet

En av det viktigaste delarna för att jämföra och hitta den bästa hundförsäkringen är villkoren. För att ge en så rättvis bedömning som möjligt har vi inkluderat Konsumenternas djupgående granskningar samt deras betyg. Utöver deras betyg inkluderar vi även SKI:s kundnöjdhetspoäng.

Populärast just nu maj

I toppen hamnar Lassie med motiveringen marknadens bästa villkor enligt Konsumenternas (4.6/5), samtidigt som försäkringsbolaget är billigast i två av tre prisjämförelser. Lassie kombinerar omfattande försäkringsskydd till ett marknadsmässigt billigt pris.

En annan aktör som imponerar med bra försäkringsskydd (4.3/5 poäng) är Hedvig. Priserna i våra jämförelser är lite billigare än hos Lassie, men deras största skydd inkluderar är relativt likt.

Bästa hundförsäkringen 2024

 1. Hedvig (Bas) – En enkel och billig basförsäkring (117 kr/mån)
 2. Lassie (Mellan) – Högst poäng, bra villkor och prisvärd (237 kr/mån)
 3. Lassie (Stor) – Högst poäng och inkluderar ett heltäckande skydd (459 kr/mån)

Frågor & Svar

I Tryggvis jämförelse är bästa hundförsäkringen från Lassie med motiveringen marknadens bästa villkor enligt Konsumenternas (4.6/5). Lassie Mini och Mellan är också billigast på marknaden i prisjämförelsen. Lassie erbjuder en kombination av pålitligt försäkringsskydd till ett marknadsmässigt billigt pris.

Beroende på försäkringsskydd och omfattning så skiljer sig den billigaste hundförsäkringen åt. I Tryggvis prisjämförelse inom kategorin basförsäkring, mellanförsäkring och stor försäkring var Lassie billigast i två av tre kategorier.

Den billigaste hundförsäkringen i Tryggvis prisexempel var Hedvig för 119 kr/mån inom kategorin basförsäkring, vilket innefattar 30 000 kr i veterinärvårdsbelopp. I kategorin för mellansegmentet, 60 000 kr, var även här Lassie billigast med ett pris på 237 kr/mån.

Premium, eller stor hundförsäkring var billigast hos Svedea för 366 kr/mån. Däremot har Svedea endast 90 000 kr i veterinärvårdsbelopp tillskillnad från Lassie som erbjuder 150 000 kr i ersättning för en månadskostnad på 459 kr/mån.

I skrivande stund finns det 10 olika försäkringsbolag i Sverige som erbjuder hundförsäkringar.

Försäkringsbolagen där du kan teckna hundförsäkring är följande:

 • Agria
 • Dina
 • Folksam
 • ICA
 • If
 • Lassie
 • Svedea
 • Sveland
 • Trygg-Hansa
 • FurryChamp
 • Hedvig

Tecknar du en livförsäkring kan du få ersättning om din hund dör eller om den behöver avlivas på grund av en sjukdom eller ett olycksfall. Livförsäkringen kan också ge ersättning om din hund springer bort. Förlorad användbarhet och avelsförmåga är även två delar som ofta inkluderas i livförsäkringsskyddet. En livförsäkring gäller generellt helt utan självrisk.

Livförsäkringen tecknas vanligtvis med den summan som hunden köptes in för, alltså inköpspriset. Bruks, utställnings-, eller avelshundar kan dock öka livvärdet.

Har du en hund rekommenderas en hundförsäkring om du vill undvika större ekonomiska utlägg i samband med veterinärbesök. I Sverige tecknar i snitt 9 av 10 hundägare en veterinärvårdsförsäkring enligt Svenska Kennelklubben. Kostnaderna för veterinärvård har under senaste decenniet ökat markant vilket gjort hundförsäkringen ännu mer relevant.

Tryggvi använder sig av cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies: