Jämför olycksfallsförsäkring

Jämför de vanligaste olycksfallsförsäkringarna och hitta den bästa olycksfallsförsäkringen för dig. Ta reda på skillnaden mellan sjuk-och olycksfallsförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Bästa olycksfallsförsäkring - juli 2024

1. ICA Olycksfallsförsäkring

Ekonomisk invaliditet:
Ingår alltid

Rabatt:
ICA bonus

Försäkringsbelopp:
1 000 0000 kr

Prisexempel:
115 kr/mån

 • I ICA:s olycksfallsförsäkring ingår alltid ekonomisk invaliditet i grundutbudet vilket inte är fallet bland många olycksfallsförsäkringar. Ersättning för ekonomisk invaliditet får du om en skada innebär nedsatt arbetsförmåga.

 • ICA:s olycksfallsförsäkring har ett bra skydd och goda villkor. Försäkringen upphör först vid dödsfall, har ingen självrisk och erbjuder även skydd utomlands i 12 månader.

Plus

Minus

Om ICA Olycksfallsförsäkring
ICA erbjuder enligt bolaget själva en olycksfallsförsäkring som ger ett ”skydd dygnet runt till ett schysst pris”. Det som utmärker försäkringen är att ersättning vid ekonomisk invaliditet alltid finns med i försäkringen och att den gäller upp till 12 månader utomlands. Dessutom utgår ingen självrisk.

Innehåll & Försäkringsbelopp
ICA har bara ett försäkringsbelopp att välja mellan och det är 1 000 000 kr. Innehållet i försäkringen är bra och det ingår bland annat 200 kr/dag vid sjukhusvistelse, upp till 50 000 kr i ersättning vid en tandskada, ersättning för terapi och rehabilitering, dödsfallsersättning och ersättning vid ekonomisk och medicinsk invaliditet.

Åldersbegränsningar
Försäkringen går att teckna från att du har fyllt 18 år fram till 72 år. Försäkringen gäller livet ut vilket inte alltid är fallet när det kommer till olycksfallsförsäkringar. Försäkringsbeloppet sänks från och med det år du fyller 58

Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos försäkringsbolaget som gäller sidan, uppdateras manuellt med reservation för felskrivningar. Uppdaterad 2024-03-26

2. Sensor Olycksfallsförsäkring

Ekonomisk invaliditet:
Ingår alltid

Rabatt:
Ej tillgänglig

Försäkringsbelopp:
1 600 000 kr

Prisexempel:
100 kr/mån

 • Sensor Försäkring är ett prisvärt alternativ med ett tydligt och enkelt upplägg när det gäller personförsäkringar. Försäkringsbelopp är valbart, 1 600 000 eller 2 000 000 kr och inkluderar ett omfattande skydd inom olycksfallsskador.

 • Förutom olycksfallsförsäkring erbjuder Sensor inom personförsäkring även livförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring och försäkring vid allvarlig sjukdom.

Plus

Minus

Om Sensor Försäkring
Sensor försäkring är en något mindre försäkringsaktör på den svenska marknaden som erbjuder en mängd olika försäkringar. Försäkringsbolaget står under Finansinspektionens tillsyn och försäkringsgivare Protector Försäkring.

Innehåll & Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet för Sensor försäkrings olycksfallsförsäkring är antingen 1 600 000 eller 2 000 000 kr. I försäkringen ingår bland annat: 

 • Läkekostnader
 • Tandskadekostnader
 • Reskostnader
 • Sveda och värk
 • Merkostnader
 • Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnad
 • Krisförsäkring
 • Ersättning för medicinsk invaliditet
 • Ersättning för ekonomisk invaliditet
 • Ersättning för utseendemässiga skadeföljder
 • Dödsfallsersättning

Åldersbegränsningar

Försäkringen upphör vid 67 års ålder.

Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos försäkringsbolaget som gäller sidan, uppdateras manuellt med reservation för felskrivningar. Uppdaterad 2024-03-26 

3. Folksam Olycksfallsförsäkring

Ekonomisk invaliditet:
Tillägg

Rabatt:
20 % samlingsrabatt

Försäkringsbelopp:
500 000 kr – 2 000 000 kr

Prisexempel:
128 kr/mån

 • Folksams olycksfallsförsäkring går att teckna från att du är 16 år och försäkringen upphör först vid livets slut.

 • Det går att lägga till även ekonomisk invaliditet som ett tillägg i försäkringen och försäkringsbeloppet går att välja mellan 500 000 – 2 000 000 kr.

Plus

Minus

Om Folksams Olycksfallsförsäkring
Folksam tävlar om att vara det största försäkringsbolaget i Sverige och när det kommer till personförsäkringar är bolaget ett vanligt alternativ. Olycksfallsförsäkringen kännetecknas av generösa villkor där ersättning inte sänks med ålder och ekonomisk invaliditet går att lägga till.

Innehåll & Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet hos Folksams olycksfallsförsäkring går att välja mellan 500 000 kr och 2 000 000 kr. Vid sjukhusvistelse utgår en engångsersättning om 700 kr samt 200 kr/dag. Vid vissa skador betalas ett engångsbelopp ut. Tänk på att det finns en del reservationer när det kommer till farliga aktiviteter så som extremsporter i villkoren.

Åldersbegränsningar
Folksams olycksfallsförsäkring går att teckna från 16 års ålder och framåt. Försäkringen upphör först vid livets slut och det sker ingen sänkning i ersättningsbelopp vid en högre ålder.

Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos försäkringsbolaget som gäller sidan, uppdateras manuellt med reservation för felskrivningar. Uppdaterad 2024-03-26

4. Dina Olycksfallsförsäkring

Ekonomisk invaliditet:
ingår ej

Rabatt:
10 % webbrabatt

Försäkringsbelopp:
500 000 kr – 1 500 000 kr

Prisexempel:
83 kr/mån

 • Dinas försäkring gäller hela livet ut vilket inte alla olycksfallsförsäkringar gör. Försäkringsbeloppet sänks inte heller med åldern och sjukhusersättningen är relativt hög.

 • Dina var det var ett av de billigaste alternativen i Tryggvis prisexempel men det ingår inte skydd för ekonomisk invaliditet i försäkringen.

Plus

Minus

Om Dina Olycksfallsförsäkring
Dina är ett vanligt försäkringsbolag i Sverige när det kommer till personförsäkringar. Hos Dina går det både att teckna en olycksfallsförsäkring, samt en sjuk-och olycksfallsförsäkring.

Innehåll & Försäkringsbelopp
Dina går att teckna med försäkringsbeloppet 500 000 kr – 1 500 000 kr. I försäkringen ingår medicinsk invaliditet, ersättning för dödsfall med 50 000 kr och sjukhusvistelse som överstiger 24 timmar. Det ingår också engångsbelopp vid olyckor.

Åldersbegränsningar
Det går att teckna Dina olycksfallsförsäkring från att du är 18 år. Försäkringen upphör vid dödsfall.

5. Gjensidige Olycksfallsförsäkring

Ekonomisk invaliditet:
Ingår alltid

Rabatt:
Ej tillgänglig

Försäkringsbelopp:
1 000 000 kr – 2 000 000 kr

Prisexempel:
97 kr/mån

 • Gjensidiges olycksfallsförsäkring innehåller alltid både ersättning för medicinsk- och ekonomisk invaliditet.

 • I försäkringen går det att välja ett försäkringsbelopp mellan 1 000 000 – 2 000 000 kr och det går att få ett engångsbelopp vid vissa skador.

Plus

Minus

Om Gjensidige Olycksfallsförsäkring
Gjensidiges olycksfallsförsäkring kännetecknas av generösa villkor där alltid medicinsk och ekonomisk invaliditet ingår. Tänk på åldersbegränsningarna om du är äldre eftersom dessa sticker ut hos Gjensidige.

Innehåll & Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet hos Gjensidige går att välja mellan 1 000 000 – 2 000 000 kr och ekonomisk invaliditet ingår alltid i försäkringen vilket inte är fallet för många olycksfallsförsäkringar. Gjensidige erbjuder också 50 000 kr i ersättning vid dödsfall, ett engångsbelopp vid vissa skador och 500 kr + 200 kr/dag vid sjukhusvistelse.

Åldersbegränsningar
Försäkringen går att teckna från att du är 18 år till 74 år. Försäkringsbeloppet sänks från 50 års ålder och försäkringen upphör vid 75 års ålder.

6. If Olycksfallsförsäkring

Ekonomisk invaliditet:
Ingår ej

Rabatt:
Ej tillgänglig

Försäkringsbelopp:
500 000 kr – 2 000 000 kr

Prisexempel:
97 kr/mån

 • If:s olycksfallsförsäkring innehåller alltid både ersättning för medicinsk- och ekonomisk invaliditet.

 • I försäkringen går det att välja ett försäkringsbelopp mellan 500 000 – 2 000 000 kr och det går att få ett engångsbelopp vid vissa skador.

Plus

Minus

Om If Olycksfallsförsäkring
If är ett välkänt försäkringsbolag som också har riktat in sig på personförsäkringar. Olycksfallsförsäkringen kännetecknas av att den alltid har ersättning vid ekonomisk invaliditet. Det finns däremot tydliga begränsningar när det kommer till ålder samt farliga aktiviteter så som extremsporter.

Innehåll & Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet som går att välja är mellan 500 000 – 2 000 000 kr vilket ger många val för olika behov. I försäkringen ingår alltid ersättning vid ekonomisk invaliditet och det betalas även ut engångsbelopp vid vissa skador. Ersättningen vid sjukhusvistelse är 200 kr/dag och vid dödsfall betalas 50 000 kr ut.

Åldersbegränsningar
Försäkringen går att teckna från att du är 0 år till 69 år. Försäkringsbeloppet sänks från 50 års ålder och försäkringen upphör vid först vid livets slut.

7. Trygg-Hansa Olycksfallsförsäkring

Ekonomisk invaliditet:
Ingår ej

Rabatt:
15 % samlingsrabatt

Försäkringsbelopp:
600 000 kr – 1 000 000 kr

Prisexempel:
104 kr/mån

 • Trygg-Hansa ersätter inte ekonomisk invaliditet och försäkringen har många åldersbegränsningar.

 • I försäkringen går det att välja ett försäkringsbelopp mellan 600 000 – 1 000 000 kr och det går att få ett engångsbelopp vid vissa skador.

Plus

Minus

Om Trygg-Hansa Olycksfallsförsäkring
Trygg-hansa är ett av de stora försäkringsbolagen i Sverige men när det kommer till olycksfallsförsäkringen sticker inte bolaget ut som någon vinnare. Det finns många åldersbegränsningar, låga ersättningar vid sjukhusvistelse och ingen ersättning vid ekonomisk invaliditet.

Innehåll & Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet som går att välja är mellan 600 000 – 1 000 000. I försäkringen ingår inte ersättning vid ekonomisk invaliditet men det betalas även ut engångsbelopp vid vissa skador. Ersättningen vid sjukhusvistelse är 500 för första dagen + 150 kr/dag och vid dödsfall betalas 50 000 kr ut.

Åldersbegränsningar
Försäkringen går att teckna från att du är 0 år till 54 år. Försäkringen avslutas vid 65 års ålder.

8. Moderna Olycksfallsförsäkring

Ekonomisk invaliditet:
Ingår ej

Rabatt:
Ej tillgänglig

Försäkringsbelopp:
600 000 kr – 1 500 000 kr

Prisexempel:
101 kr/mån

 • Modernas olycksfallsförsäkring upphör först vid dödsfall vilket innebär att du kan ha försäkringen hela livet ut oavsett ålder.

 • Olycksfallsförsäkringen ligger bra till i Tryggvis prisexempel, men den innehåller inte skydd för ekonomisk invaliditet.

Plus

Minus

Om Moderna Olycksfallsförsäkring
Moderna erbjuder flertalet personförsäkringar och det går att teckna både en olycksfalls-och olycksfalls och sjukförsäkring hos bolaget. Moderna kännetecknas av ett prisvärt erbjudande men som har relativt många restriktioner för riskfyllda aktiviteter så som extremsporter.

Innehåll & Försäkringsbelopp
Det går att teckna ett försäkringsbelopp som är mellan 600 000 kr och 1 500 000 kr. I försäkringen ingår bland annat ersättning vid medicinsk invaliditet, ersättning vid dödsfall om 50 000 kr och 150 kr/dag vid sjukhusvistelse.

Åldersbegränsningar
Det går att teckna Modernas olycksfallsförsäkring från att du är 18 år och försäkringen upphör först vid livets slut. Från att du är 60 år sker en minskning av ersättningsbeloppet.

Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos försäkringsbolaget som gäller sidan, uppdateras manuellt med reservation för felskrivningar. Uppdaterad 2023-01-25

 

Jämföra olycksfallsförsäkring - Steg för steg

En olycksfallsförsäkring ger ersättning om du skulle råka ut för en skada eller olycka. I den här delen av sidan går vi igenom de viktigaste sakerna att tänka på när du jämför och väljer en olycksfallsförsäkring.

Vi börjar med att gå igenom skillnaden mellan en olycksfallsförsäkring och en sjuk-och olycksfallsförsäkring då många förväxlar dessa. Därefter går vi igenom och jämför det viktigaste innehållet i en olycksfallsförsäkring och tar vi fram ­­­ett prisexempel så att du ska få en förståelse i vad en olycksfallsförsäkring kan kosta och hur det skiljer sig mellan bolagen. 

Informationen på denna sida är sådant som vi på Tryggvi själva hade velat känna till om vi jämförde olycksfallsförsäkring

Tryggvis sätt att jämföra:

1. Försäkringstyper: Skillnaden på olycksfallsförsäkring & sjuk-och olycksfallsförsäkring.
2. Innehåll och självrisk: Jämförelse av det viktigaste innehållet i försäkringen.
3. Prisjämförelse: Jämförelse av olika prisexempel hos försäkringsbolagen.

Olycksfallsforsakring icon

Jämför olycksfallsförsäkring och sjuk-och olycksfallsförsäkring

Förenklat går det att säga att en olycksfallsförsäkring endast ger ersättning vid olyckor och skador där vissa kriterier är uppfyllda vilket vi går igenom nedanför. En sjuk- och olycksfallsförsäkring ger också ersättning vid sjukdomar även om det finns vissa undantag i de flesta försäkringarna.

Olycksfallsförsäkring

För att få ersättning av en olycksfallsförsäkring krävs att du råkar ut för en olycksfallsskada. Vilket ofta definieras av försäkringsbolagen som en plötslig, oförutsedd, yttre händelse som innebär kroppsskada. Beroende på olycksfallsförsäkring kan du få ersättning för ärr, kostnader relaterade till vård, benbrott, en bestående fysisk eller psykisk skada. Detta gäller dock endast vid olyckor och om det skulle handla om en sjukdom gäller inte denna försäkring. Längre ned på sidan kommer vi att gå in djupare i innehållet av en olycksfallsförsäkring.

 • Olycksfallsförsäkring: En plötslig, oförutsädd yttre händelse som innebär kroppskada.

Sjuk-och olycksfallsförsäkring

En sjuk- och olycksfallsförsäkring ger ett liknande skydd, men till skillnad från olycksfallsförsäkringen ingår även skydd vid många sjukdomar. Detta kan exempelvis handla om tandvård, läkarvård och annan sjukvård. Utöver detta ingår vanligtvis även ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet om du skulle få bestående men. I många sjuk-och olycksfallsförsäkringar ingår även diagnosersättning. Om det skett en olycka och du vill få hjälp att kräva ersättning går det att använda olika typer av tjänster, där Insurello är den mest populära.

Skillnaden på innehåll i försäkringar

Försäkringsskydd

Olycksfallsförsäkring

Sjuk-och olycksfallsförsäkring

Medicinsk Invaliditet

Endast Olycksfall

Olycksfall & Sjukdom

Ekonomisk Invaliditet

Endast Olycksfall*

Olycksfall & Sjukdom*

Ersättning för vård

Endast Olycksfall

Olycksfall & Sjukdom

Dödsfall

Endast Olycksfall

Olycksfall & Sjukdom

Ersättning vid sjukhusvistelse

Endast Olycksfall

Olycksfall & Sjukdom

Diagnosersättning


Vid sjukdom

* Gäller från fall till fall

Jämför innehåll i olycksfallsförsäkringen

När det kommer till olycksfallsförsäkringar är det viktigt att tänka på dina egna behov. De största skillnaderna mellan försäkringarna förutom priset är bland annat vilket försäkringsbelopp som går att teckna, om ekonomisk invaliditet ingår, ersättningsbelopp för skador och dödsfall samt begränsningar vid extrema aktiviteter och sporter. Det skiljer sig också på vilken ålder det går att teckna försäkringen och när den upphör samt om ärr ingår i försäkringen. Om du har lån eller kredit av något slag kan ett höjt försäkringsbelopp (gärna i kombination med livförsäkring och inkomstförsäkring) motsvara den möjlighet att återbetala som ett specifikt låneskydd ger.

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet är den maximala ersättningen som du kan få om du skulle råka ut för en olycka. Beloppet brukar variera mellan 500 000 kr till 2 000 000 kr. Med vissa försäkringsbolag går det att välja olika belopp medan andra endast har ett. Ett högre försäkringsbelopp innebär också en högre premie. Tänk på att ersättningen i vissa fall bedöms som en procent av det maximala ersättningsbeloppet vilket betyder att ett högre belopp också innebär en högre ersättning.

Engångsbelopp och dödsfall

För vissa skador samt dödsfall erbjuder försäkringsbolagen en viss ersättning. I stort sett alla olycksfallsförsäkringar har ersättning för dödsfall även om beloppet varierar.

Alla försäkringarna erbjuder däremot inte ett utbetalt engångsbelopp vid skador. Engångsbeloppet brukar vara ca 50 000 kr men kan variera både uppåt och nedåt beroende på försäkringsbolag.

Medicinsk- och ekonomisk invaliditet

Medicinsk invaliditet innebär att du får en bestående fysisk eller psykisk skada. Då kan du få ett engångsbelopp utbetalat av försäkringsbolaget. Alla olycksfallsförsäkringar innehåller ersättning för medicinsk invaliditet.

 • Ekonomisk invaliditet: Ingår inte i alla försäkringar och är en viktig del.

Ekonomisk invaliditet innebär att din skada gör att du inte kan utföra ditt arbete som förut och därmed får ersättning. Alla olycksfallsförsäkringar innehåller inte ekonomisk invaliditet och detta är en av de viktigaste delarna som skiljer sig mellan olycksfallsförsäkringarna.

Ålder och undantag

Ålder är en av de viktigaste faktorerna att titta på för vissa. Detta beror på att försäkringen i vissa fall upphör vid en viss ålder, så som exempelvis 75 år. Vanligtvis går det inte heller att teckna försäkringen innan personen fyller 18 (se barnförsäkring) eller efter en viss ålder. I flertalet försäkringar sänks även ersättningsbeloppen efter en viss ålder.

Med undantag menas exempelvis sporter och andra riskfyllda aktiviteter. Vissa försäkringsbolag erbjuder exempelvis inte ersättning vid skidåkning eller klättring. Om du utför en extremsport eller annan farlig aktivitet är detta viktigt att kolla upp så att det inte finns begränsningar i skyddet.

Innehåll prisexempel försäkringsbolag

Försäkringsbolag

Försäkringsbelopp

Medicinsk invaliditetEkonomisk invaliditetEngångsbelopp vid olyckaÄrrDödsfall

Upphör vid

Dina

500 000 - 1 500 000 kr

JaNejJaJa50 000 kr

Dödsfall

Folksam

500 000 - 2 000 000 kr

JaTilläggJaJa40 000 kr

Dödsfall

Gjensidige

1 000 000 - 2 000 000 kr

JaJaJaJa50 000 kr

75 år

ICA1 000 000 krJaJaNejJa50 000 kr

Dödsfall

If

500 000 - 2 000 000 kr

Ja

Nej

JaJa50 000 kr

Dödsfall

Moderna

600 000 - 1 500 000 kr

JaNejJaJa50 000 kr

Dödsfall

Sensor

1 600 000 - 2 000 000 kr

Ja

Ja

Nej

Ja

52 000 kr

67 år

Trygg-Hansa

600 000 - 1 000 000 kr

JaNejNejJa50 000 kr

65 år

Jämför priset i olycksfallsförsäkringen

Att jämföra priser rakt av mellan olycksfallsförsäkringar blir inte helt rättvist eftersom vissa erbjuder ett högre ersättningsbelopp än andra. Den mest rättvisa jämförelsen man kan göra är antagligen att kolla på priset i förhållande till premien. Eftersom priset sätts individuellt och varierar från person till person går det inte att säga att den ena olycksfallsförsäkringen har ett bättre pris än den andra för alla. Nedanför har vi däremot gjort ett prisexempel för att du ska kunna få en känsla för hur mycket en olycksfallsförsäkring kostar.

Tryggvis prisexempel

Tryggvi prisexempel baserar sig på en 30 årig man som om försäkringsbolaget kräver uppgifter om det arbetar på ett jobb med låg risknivå/tjänstemannajobb. Vissa försäkringsbolag erbjuder möjligheten att ändra ersättningsbelopp medan andra endast har ett fast ersättningsbelopp. 

Vi har valt att sätta beloppet på 1 000 000 kr eller närmast möjligt eftersom det är detta som flest försäkringsbolag i jämförelsen hade som alternativ.

Vad är priset på en olycksfallsförsäkring?

Priset på en olycksfallsförsäkring är i genomsnitt 103 kr per månad eller ungefär 1236 kr per år. Priset beror till stor del på ersättningsbeloppet och om ekonomisk invaliditet ingår.

I Tryggvis prisexempel kostade en olycksfallsförsäkring i genomsnitt 103 kr/mån. Den billigaste olycksfallsförsäkringen med 1 000 000 i ersättning kostade endast 83 kr/mån medan den dyraste kostade 115 kr/mån. Med andra ord skiljer sig priserna marginellt mellan olika olycksfallsförsäkringar.

Tänk på att det är stor skillnad om en försäkring täcker ekonomis invaliditet eller utan. Ekonomisk invaliditet ersätter även förlust av arbetsmöjlighet.

Hur mycket kostar en olycksfallsförsäkring

Försäkringsbolag

Försäkringsbelopp

Pris/mån

ICA

1 000 000 kr

115 kr

Sensor

1 600 000 kr

100 kr

Dina

1 000 000 kr

83 kr

Folksam

1 000 000 kr

128 kr

Gjensidige

1 000 000 kr

97 kr

If

1 000 000 kr

97 kr

Trygg-Hansa

1 000 000 kr

104 kr

Genomsnitt

925 000 kr

103 kr

På Tryggvi har vi valt ut ett antal faktorer som vi tycker är viktiga i försäkringen, vilka delar som är viktiga skiljer sig är dock från person till person.

Bästa olycksfallsförsäkringen

I synnerhet när det kommer till olycksfallsförsäkringar går det inte att säga att en är bäst för alla. Den bästa olycksfallsförsäkringen får du när du jämför olika alternativ och utgår från ditt eget behov samt priset i förhållande till ersättningsbeloppet. Genom att utgå från punkterna i Tryggvis jämförelse går det att komma en lång väg i att hitta den bästa olycksfallsförsäkringen för dig.

Den bästa olycksfallsförsäkringen får du genom att utgå från innehåll, ersättningsbelopp, pris och dina egna behov.

Pris, ersättningsbelopp och innehåll

Det finns måna olycksfallsförsäkringar som har ett relativt lågt pris. Tänk på att inte stirra dig blind på detta utan kolla också vad ersättningsbeloppet och innehållet är. Finn det några undantag som påverkar dig och är ersättningsbeloppet lågt i förhållande till andra bolag? Alla faktorer tillsammans är viktigt för att teckna den bästa olycksfallsförsäkringen.

Välj rätt försäkring

På den här sidan har vi främst fokuserat på olycksfallsförsäkringar men det är viktigt att förstå att dessa endast täcker just olyckor och inte sjukdomar. Många som letar efter en olycksfallsförsäkring tänker antagligen på en sjuk-och olycksfallsförsäkring som täcker både olyckor och sjukdomar. Värt att tänka på också är om det finns en företagsförsäkring med visst skydd.

Olycksfallsförsäkring pensionär

Om du letar efter en olycksfallsförsäkring som pensionär är det viktigt att kolla på vilken ålder försäkringen upphör, då många olycksfallsförsäkringar upphör från 65-75 års ålder. Det finns däremot försäkringsbolag så som ICA, Dina och Folksam där försäkringen gäller hela livet. 

En annan sak som kan vara bra att tänka på som Senior är att det ibland går att teckna olycksfallsförsäkringar via ett förbund så som Pensionärernas Riksorganisation.

Bästa olycksfallsförsäkringen 2024

Bästa olycksfallsförsäkringen 2024 är individuellt men ICA, Sensor försäkring och IF sticker ut med att försäkringen även täcker ekonomisk invaliditet i sitt grundutbud. Detta innebär att du kan få ersättning även om din arbetsförmåga försämras och inte endast vid medicinsk invaliditet.

För att hitta den bästa olycksfallsförsäkringen är det viktigt att utgå från dina behov. Tänk också på att jämföra ersättningen i förhållande till vad premien är.

Bästa olycksfallsförsäkringen

 • ICA – 115 kr/mån, täcker ekonomisk invaliditet
 • Sensor Försäkring – 100 kr/mån, täcker ekonomisk invaliditet
 • IF – 97 kr/mån, täcker ej ekonomisk invaliditet
 • Folksam – 128 kr/mån, tillägg ekonomisk invaliditet 
 • Dina – 83 kr/mån, täcker ej ekonomisk invaliditet

Billigaste olycksfallsförsäkringen

Det går inte att säga vilken som är den billigaste olycksfallsförsäkringen för alla eftersom premien sätts individuellt. Tänk på att det inte bara är priset som är viktigt utan priset i förhållande till ersättningsbelopp och innehåll som ger den mest rättvisa bilden av den billigaste olycksfallsförsäkringen. Det finns också generellt sätt några saker som du kan göra för att påverka priset på din olycksfallsförsäkring.
Den billigaste olycksfallsförsäkringen är individuell och beror exempelvis på ålder, arbete och andra faktorer

Lägre försäkringsbelopp

Genom att välja ett lägre försäkringsbelopp får du också en lägre månadspremie. Nackdelen är däremot att du också får en lägre ersättning om olyckan skulle vara framme vilket gör detta alternativ till ett som inte är så attraktivt.

Billigare olycksfallsförsäkring med samlingsrabatter

Många försäkringsbolag erbjuder någon typ av samlingsrabatt om du tecknar flera försäkringar hos ett och samma bolag. Exempelvis kanske du tecknar hemförsäkring och bilförsäkring eller reseförsäkring hos ett försäkringsbolag tillsammans med olycksfallsförsäkringen. Då går det i många fall att få mellan 5–20 % rabatt beroende på försäkringsbolag. 

Få ett lägre pris genom att teckna för flera familjemedlemmar

Ett antal olycksfallsförsäkringar erbjuder förmånliga rabatter om du tecknar försäkringar för flera familjemedlemmar. Ett exempel på detta är ICA som erbjuder en försäkrad person för 104 kr/mån medan två kostar 199 kr/mån och fyra personer 299 kr/mån. Det blir med andra ord mycket mer förmånligt att ha flera familjemedlemmar tecknade på försäkringen.
Billigaste forsakring icon

Billigaste olycksfallsförsäkringen 2024

Den billigaste olycksfallsförsäkringen 2024 i Tryggvis prisexempel om man enbart kollar på pris är Dina. I Tryggvis prisexempel kostade olycksfallsförsäkringen endast 83 kr/mån. I exemplet är ersättningsbeloppet 1 000 000 kr men det är viktigt att tänka på att ekonomisk invaliditet inte ingår i försäkringen vilket höjer priset.

Frågor & Svar

Det går inte att säga vilken som är den bästa olycksfallsförsäkringen eftersom det varierar från person till person. ICA, Sensor, Gjensidige och IF har olycksfallsförsäkringar där ekonomisk invaliditet alltid ger ersättning vilket är en stor fördel om du skulle råka ut för en olycka som innebär att du inte kan arbeta som tidigare.

En olycksfallsförsäkring täcker enbart skador som är orsakade på grund av en olycka. Generellt brukar definitionen vara att det ska vara en plötslig, oförutsedd, yttre händelse som innebär kroppsskada.

En sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller däremot även vid sjukdomar och ger därmed ett betydligt bredare skydd än en olycksfallsförsäkring.

Genomsnittskostnaden för en olycksfallsförsäkring var i Tryggvis prisexempel var 102 kr/mån och den billigaste försäkringen kostade 63 kr/mån. En sjuk-och olycksfallsförsäkring är något dyrare men då ingår också sjukdomar i ersättningen.

Det finns många bolag i Sverige som har villaförsäkringar. På Tryggvi har vi valt att ta med några av de största aktörerna:

 • I Tryggvis jämförelse har vi tittat på några av de vanligaste olycksfallsföräkringarna på marknaden. Dessa är:

  • AIG
  • Dina
  • Folksam
  • Gjensidige
  • ICA
  • IF
  • Moderna
  • Trygg-Hansa

Tryggvi använder sig av cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies: