Jämför hemförsäkring

På Tryggvi hittar du de vanligaste hemförsäkringarna samlade på ett och samma ställe. Genom att jämföra villkor och prisexempel kan du lättare hitta den billigaste och bästa hemförsäkringen för just dig.

Trygga hemförsäkringar - oktober 2021

ICA Hemförsäkring

Rabatt:
ICA bonus

Grundsjälvrisk:
750 – 10 000 kr (valbar)

Hyresrätt inkl. allrisk:
Prisexempel 141 kr/mån

Bostadsrätt inkl. allrisk:
Prisexempel 186 kr/mån

 • I ICA:s hemförsäkring ingår alltid allrisk (drulle) oavsett vilket försäkringsalternativ du väljer. Hemförsäkringen innehåller också 60 dagars skydd vid resor istället för de vanligare villkoret på 45 dagarna.

 • ICA:s hemförsäkring utan några tillägg eller andra val är det försäkringsalternativ som har fått högst poäng i Konsumenternas jämförelse av hemförsäkringar med 4 av 5 poäng. 

Plus

Minus

Om ICA hemförsäkring
ICA är ett populärt försäkringsalternativ när det kommer till hemförsäkringar med goda grunder. Försäkringsbolaget erbjuder en försäkring med höga ersättningsnivåer i förhållande till konkurrenterna samtidigt som reseförsäkringen också gäller i 60 dagar istället för de vanliga 45 dagarna.

Försäkringsalternativ
ICA har gjort det enkelt för försäkringstagaren att förstå hemförsäkringen. Försäkringen utgår från ett och samma alternativ som det sedan går att lägga till tillägget Hem Plus och Reseplus. Grundsjälvrisken i försäkringen är valbar och går att välja mellan 750 kr och 10 000 kr beroende på preferenser och försäkringsskyddet för lösöre är som lägst 1 000 000 kr.

Innehåll i försäkringen
Hemförsäkringen innehåller alltid skydd för lösöre, reseskydd, personskydd och allrisk. I försäkringen finns vissa begränsningar men i förhållande till konkurrerande försäkringsalternativ på marknaden håller sig ICA:s hemförsäkring på en hög nivå.

Hem Plus & Rese Plus
Hem Plus utökar skyddet för dina ägodelar utanför din bostad med det dubbla. Det ingår också ett elektronikskydd med en lägre självrisk, samt lägre självrisk vid brand och inbrott.

I Rese Plus ingår också avbeställningskydd, ersättningsresa om det skulle ske ett olycksfall eller sjukdom, samt ersättning vid försenad hemresa och sjukhusvistelse. Du behöver inte heller betala någon självrisk i reseskyddet.

Hedvig Hemförsäkring

Rabatt:
Hedvig Forever

Grundsjälvrisk:
1500 kr

Hyresrätt inkl allrisk:
Prisexempel 99 kr/mån

Bostadsrätt inkl allrisk:
Prisexempel 129 kr/mån

 • Hedvig är den billigaste hemförsäkringen i Tryggvis prisexempel där försäkringen kostade 99 kr/mån för basalternativet. I försäkringen ingår också alltid allrisk (drulle) vilket är ovanligt vid den prisnivån.

 • Hedvig är den enda hemförsäkringen utan bindningstid och har den mest generösa ersättningen för elektronik bland alla hemförsäkringar i jämförelsen. 

Plus

Minus

Om Hedvig hemförsäkring

Hedvig är ett modernt försäkringsalternativ som erbjuder billiga och prisvärda hemförsäkringar där allrisk (drulle) alltid ingår. I Tryggvis prisexempel så fick Hedvig det lägsta priset både när det kommer till hyresrätter och bostadsrätter. Dessutom skänker Hedvig vinsten till välgörenhet vilket gör hemförsäkringen unik på marknaden.

Försäkringsalternativ
Hedvig har endast ett försäkringsalternativ som alltid innehåller allrisk upp till 50 000 kr. I försäkringen ingår skydd för lösöre (saker i hemmet) samt reseskydd och personskydd. Hedvig har inga extra försäkringsalternativ som går att teckna eller olika försäkring nivåer. Dina saker är försäkrade till 1 000 000 kr.

Moderna - Hemförsäkring

Rabatt:
20 % samlingsrabatt

Grundsjälvrisk:
1500 kr

Hyresrätt inkl allrisk:
Prisexempel 155 kr/mån

Bostadsrätt inkl allrisk:
Prisexempel 210 kr/mån

 • Moderna erbjuder tre försäkringsalternativ grund, medium och large. I både medium och large ingår alltid allrisk (drulle) och ett förbättrat reseskydd med bra villkor för resande.

 • Om du vill få ner försäkringspriset hos Moderna kan du samla dina försäkringar hos försäkringsbolaget och få upp till 20 % i samlingsrabatt på dina försäkringspremier.

Plus

Minus

Om Moderna hemförsäkring
Moderna är ett av Sveriges största försäkringsbolag när det kommer till sakförsäkring. Deras hemförsäkring kännetecknas av tydliga och prisvärda paket där det är enkelt att få en överblick i vad som ingår. Väljer du också att samla dina försäkringar hos Moderna går det att få upp till 20 % samlingsrabatt.

Försäkringsalternativ
Moderna har valt att dela in sin hemförsäkring i tre olika paket beroende på vilken nivå du vill lägga dig. Den lägsta nivån heter grundskydd och här ingår inte allrisk (drulleförsäkring). Därefter kommer Medium som utöver grundskyddet också innehåller allrisk och ett utökat reseskydd, samt Large som också innehåller hemkombi vilket bland annat har en självriskreducering samt ett utökat elektronikskydd.

Innehåll i försäkringen
Med Modernas hemförsäkring får du alltid ett skydd för lösöre, personskydd och reseskydd oavsett vilken nivå du väljer. Grundsjälvrisken i försäkringen är 1500 kr och det går att välja ett försäkringsbelopp som är 1 000 000 kr och uppåt.

Hemförsäkring Medium och Large
Skillnaden mellan Modernas grundskydd och paketen Medium och Large är att det i Medium också ingår en drulleförsäkring samt ett bättre reseskydd. Om du väljer paketet large får du en lägre självrisk och ett lägre åldersavdrag. Dessutom får du dubbelt ersättningsbelopp för lös egendom utanför hemmet.

Dina Hemförsäkring

Rabatt:
10% samlingsrabatt

Grundsjälvrisk:
1500 kr

Hyresrätt inkl allrisk
Prisexempel 127 kr/mån

Bostadsrätt inkl allrisk
Prisexempel 149 kr/mån

 • Dina erbjuder ett genomtänkt grundskydd där det finns ett antal tillägg för den som är intresserad av en mer heltäckande försäkring.

 • Dina har fått höga betyg i SKI:s jämförelse av kundnöjdhet hos Sveriges olika försäkringsbolag. 

Plus

Minus

Om Dina hemförsäkring
Dina är försäkringsbolaget som sticker ut när det kommer till SKI:s undersökningar över kundnöjdhet. I senaste mätningen fick bolaget hela 76,9 poäng vilket var högst av samtliga försäkringsbolag i jämförelsen. Tittar vi på försäkringsinnehållet och exempelpriserna sticker däremot inte Dina ut från andra bolag.

Försäkringsalternativ
Dina erbjuder endast ett grundskydd som hemförsäkringen utgår från. Därefter går det att lägga till tillägg så som bostadsrättstillägg, allrisk, extra reseskydd och småbåt med mera. Detta gör att försäkringen är enkel att få en överblick vilket inte alltid är fallet hos andra försäkringsbolag.

Innehåll i försäkringen
I Dinas hemförsäkring ingår allt som brukar ingå i en hemförsäkring. Du får skydd för ditt lösöre, personskydd och reseskydd. Allrisk måste du däremot lägga till. Grundsjälvrisken på försäkringen är 1500 kr vilket är ett vanligt belopp bland hemförsäkringar. Dinas försäkring är en så kallad fullvärdesförsäkring vilket betyder att den täcker hela kostnaden för ersättning i din bostad både för lösöre och bostadsrätt om det tillägget finns med.

Dinas tillägg
Dina har väl genomtänkta tillägg och de viktigaste alternativen att välja mellan är bostadsrättstillägget som är ett måste för den som bor i en bostadsrätt samt allrisk (drulle) och extra reseskydd. Allriskförsäkringen gäller med ett belopp upp till 50 000 kr.

Folksam Hemförsäkring

Rabatt:
20 % samlingsrabatt

Grundsjälvrisk:
1800 kr (900 kr Folksam stor)

Hyresrätt inkl allrisk
Prisexempel 142 kr/mån

Bostadsrätt inkl allrisk
Prisexempel 180 kr/mån

 • Folksams största försäkringsalternativ hemförsäkring stor har fått högt betyg av Konsumenternas Försäkringsbyrå men är också relativt dyr i prisexemplet.

 • Folksam har många försäkringsalternativ att välja mellan och det går även att få upp till 20 % samlingsrabatt när du tecknar flera försäkringar hos bolaget.

Plus

Minus

Om Folksam hemförsäkring
Folksam kanske är ett av de populäraste försäkringsbolagen i Sverige vilket visar sig i att de försäkrar över 1.8 miljoner hushåll och flest i Sverige. Folksam har många olika försäkringsalteternativ och tillägg när det kommer till hemförsäkringar. I synnerhet de största paketen kännetecknas av att de får bra betyg för sitt innehåll av Konsumenternas men samtidigt är de också dyra i våra prisexempel.

Försäkringsalternativ
Folksam erbjuder tre olika försäkringspaket som heter Bas, Mellan och Stor. I det minsta paketet Bas ingår en grundläggande hemförsäkring medan Mellan och Stor också innehåller exempelvis allrisk (drulle).

Innehåll i försäkringen
Likt andra hemförsäkringar innehåller alla Folksams försäkringsalternativ ett skydd för ditt lösöre, personskydd och reseskydd. Grundsjälvrisken för försäkringen är 1800 kr eller 900 kr beroende på vilket av försäkringspaketen du väljer. Försäkringsbeloppen börjar på som lägst 1 500 000 kr men det går även att välja högre.

Mellan och Stor
Väljer du något av paketen Mellan och Stor ingår även allrisk i försäkringen med 40 000 kr eller 80 000 kr samt ett bortaskydd. Om du tecknar paketet Stor får du även en halverad självrisk från 1800 kr till 900 kr tillsammans med ett utökat reseskydd och ett antal andra fördelar som finns att hitta på Folksams hemsida.

Gjensidige Hemförsäkring

Rabatt:
15 % samlingsrabatt

Grundsjälvrisk:
1500 kr

Hyresrätt inkl allrisk
Prisexempel 128 kr/mån

Bostadsrätt inkl allrisk
Prisexempel 143 kr/mån

 • Gjensidige har flera tillvalsmöjligheter och försäkringen ligger något billigare än genomsnittet i Tryggvis prisexempel.

 • Om du tecknar flera försäkringar hos Gjensidige har du möjlighet att få en samlingsrabatt vilket gör försäkringen ännu mer prisvärd.

Plus

Minus

Om Gjensidige hemförsäkring
Gjensidige är Nordens tredje största försäkringsbolag och i produktutbudet finns även hemförsäkringar. Gjensidiges hemförsäkring kännetecknas av att den har ett bra pris och flera olika alternativ.

Försäkringsalternativ
Gjensidige erbjuder tre olika försäkringspaket när det kommer till hemförsäkringar. Bas är det minsta paketet, därefter kommer Lagom och Plus. Skillnaden mellan Bas och de övriga två paketen är bland annat att allrisk (drulle) inte ingår vilket är den vanligaste tilläggsförsäkringen när det kommer till hemförsäkringar. Det är också en av delarna i hemförsäkringen som flest använder.

Innehåll i försäkringen
Som samtliga hemförsäkringar på marknaden innehåller Gjensidiges hemförsäkring ett personskydd, skydd för lösöre samt ett reseskydd. Väljer du baspaktet ingår endast ersättning för 500 000 kr medan lagom täcker 1 000 000 kr och plus 1 500 000 kr. Grundsjälvrisken i försäkringen är 1500 kr vilket är det vanligaste alternativet bland försäkringsbolagen.

Lagom och plus
Skillnaden mellan Gjensidiges olika försäkringspaket är många. Den största fördelen med att teckna Lagom eller Plus är ett högre försäkringsbelopp samt att allrisk ingår i försäkringen. Tecknar du plus får du dessutom bland annat ett längre reseskydd upp till 60 dagar och högre ersättning för ett flertal saker tillsammans med självriskreducering.

If Hemförsäkring

Rabatt:
15 % samlingsrabatt

Grundsjälvrisk:
1500 kr

Hyresrätt inkl allrisk
Prisexempel 127 kr/mån

Bostadsrätt inkl allrisk
Prisexempel 163 kr/mån

 • Om du har flera försäkringar hos If kan du få upp till 15 % samlingsrabatt tillsammans med en avsatt pott för skadefritt år.

 • Med If får du ett heltäckande skydd när du tecknar en hemförsäkring. I synnerhet om du tecknar försäkringen hemförsäkring Stor.

Plus

Minus

Om If hemförsäkring
If erbjuder en bra hemförsäkring som hamnar i mitten när det kommer till Tryggvis prisexempel. Det går att teckna flera olika försäkringsalternativ beroende på hur din livssituation ser ut. 

Försäkringsalternativ
Med If kan du teckna antingen hem, hem extra eller stor hem beroende på vilket skydd du vill ha i din försäkring.

Innehåll i försäkringen
Försäkringen innehåller alltid skydd för lösöre, personskydd samt reseskydd. Dina saker är försäkrade upp till 1 500 000 kr oavsett vilket försäkringsalternativ du väljer. Grundsjälvrisken är 1500 kr.

Hem Extra och Stor Hem
Den kanske viktigaste skillnaden med att teckna något av If:s större paket är att du får ett allriskskydd som är 50 000 kr i Hem Extra och 80 000 kr i Stor Hem. I Stor Hem ingår dessutom ett utökat reseskydd samt nyvärde för hemelektronik.

Trygg-Hansa Hemförsäkring

Rabatt:
20 % samlingsrabatt

Grundsjälvrisk:
1500 kr

Hyresrätt inkl allrisk
Prisexempel 153 kr/mån

Bostadsrätt inkl allrisk
Prisexempel 215 kr/mån

 • Trygg-Hansa erbjuder en samlingsrabatt och om du tecknat över 5 försäkringar hos bolaget kan du få 20 % rabatt.

 • Försäkringen utgår från ett grundpaket som sedan har tillägg vilket gör det enkelt att förstå vad som ingår.

Plus

Minus

Om Trygg-Hansa hemförsäkring
Trygg-Hansa är ett välkänt försäkringsbolag i sverige med många olika försäkringsalternativen. Bolagets hemförsäkring kännetecknas av ett genomsnittligt pris i prisexemplet tillsammans med en grundläggande försäkring som enbart går att korrigera med tillägg.  

Försäkringsalternativ
Trygg-Hansa utgår från ett grundläggande försäkringsalternativ och det går inte att välja mellan olika paket. Istället har Trygg-Hansa valt möjligheten att ändra ersättningsbelopp samt addera tillägg.

Innehåll i försäkringen
Försäkringen täcker likt samtliga hemförsäkringar i Sverige alltid personskydd, skydd för lösöre samt reseskydd. Det maximala ersättningsbeloppet är 1 500 000 kr eller högre beroende på vad du väljer och självrisken är 1500 kr. 

Trygg-Hansa Tillägg
Det finns ett antal tillägg som du kan lägga på hemförsäkringen. Med allrisk får du ett utökat skydd upp till 100 000 kr på olyckshändelser på lösöre. Det går också att lägga till utökad bostadsrättsförsäkring och ett utökat reseskydd.                           

Jämföra hemförsäkringar - Steg för steg

I denna sektionen kommer vi att jämföra hemförsäkringar steg för steg. Tänk på att en hemförsäkring är ett paket som endast skyddar dina saker (lösöre), erbjuder ett personskydd och reseskydd. Detta räcker för dig som bor i en hyresrätt och i en bostadsrätt kan du enkelt lägga till ett bostadsrättstillägg. Bor du däremot i en villa behöver du också en villaförsäkring vilket du hittar på Tryggvis sida om villaförsäkringar.

I jämförelsen går vi igenom vad en hemförsäkring innehåller för att ge dig en bild av vad som kan skilja sig mellan olika försäkringsalternativ och försäkringsbolag. Därefter kommer Tryggvis prisexempel från åtta av Sveriges vanligaste försäkringsbolag. I den tredje delen av jämförelsen tittar vi på hur villkoren skiljer sig mellan försäkringsbolag. Sist går vi igenom oberoende omdömen och kundnöjdhet enligt SKI.

Informationen på denna sida är sådant som vi på Tryggvi själva hade velat känna till om vi jämförde hemförsäkringar

Tryggvis sätt att jämföra:

1. Innehåll i hemförsäkringen: Vilka delar består en hemförsäkring av?
2. Prisjämförelse: Jämförelse av olika prisexempel hos försäkringsbolagen.
3. Villkorsjämförelse: Jämförelse av viktigaste villkoren i hemförsäkringar.
4. Omdöme och kundnöjdhet: Oberoende omdömen och kundundersökningar.

Hemforsakring icon

Vad innehåller en hemförsäkring?

En hemförsäkring är enligt många den viktigaste försäkring som du kan ha. Detta beror på att hemförsäkringar innehåller så pass mycket samtidigt som den i förhållande till många andra försäkringar är väldigt prisvärd. Under rubriken grundskydd hittar du delar som alltid ingår i en hemförsäkring även om villkoren kan variera något. Delarna som är under kategorin tillägg finns med i vissa försäkringsalternativ, men är oftast tillägg hos försäkringsbolagen.

Det kan ibland bli lite svårt att jämföra försäkringsbolag eftersom att de har valt att paketera hemförsäkringen på olika sätt. Antingen så erbjuder försäkringsbolaget vanligtvis en grundförsäkring där det endast går att ändra vissa parametrar så som försäkringsbelopp samt teckna tilläggsförsäkringar. Eller så går det att välja mellan olika alternativ så som small, medium och large där villkor varierar. Till dessa går ibland även att välja olika tillägg.

Grundskydd

Grundskyddet i en försäkring är det du kan förvänta dig hos samtliga hemförsäkringar oavsett vilken nivå eller tillägg du väljer till. I grundskyddet ingår skydd för lösöre, personskydd och reseskydd.

Skydd för lösöre (egendom)

Skydd för lösöre innebär att du har ett skydd för dina saker så som möbler och elektronik i hemmet, om du skulle råka ut för ett inbrott eller att något går sönder vid brand eller vattenskada. Här ingår oftast också merkostnader vilket exempelvis kan vara ett hotellkostnaden vid en brand.

Hos många försäkringsbolag får du välja hur högt skyddet för lösöret ska vara. Det kan vara bra att tänka efter en extra gång eftersom att det inte hjälper att vara överförsäkrad då detta endast blir dyrare.

Det kan vara bra att dokumentera värdet av ditt lösöre. Det kan exempelvis vara kvitton eller foton på sakerna. Om du gör detta så hjälper det dig att få ersättning om det exempelvis skulle uppstå en brand eftersom det blir lättare att redovisa värdet på dina saker för försäkringsbolaget.

Reseskydd
Reseskyddet är en grundläggande reseförsäkring som täcker sjukdom och olycksfall på din semester. Det vanligaste är att den gäller i 45 dagar men i vissa fall räcker den även i upp till 60 dagar. Därefter måste du teckna ett tillägg på hemförsäkringen. I reseskyddet kan saker som ersättning för förstörda dagar ingå och avbeställningsskydd om någon blir sjuk.
Personskydd
I samtliga hemförsäkringar ingår rättskydd, ansvarsskydd, överfallsskydd samt ibland ID-skydd. Rättskyddet kan hjälpa till om du hamnar i en tvist med någon och ansvarsskyddet hjälper till om du har orsakat skada på någon annans egendom.

Tillägg

Tillägg är saker som vanligtvis inte ingår i grundskyddet utan något som du behöver lägga till när du tecknar försäkringen. Hos försäkringsbolag som har flera paket finns ofta vissa av tilläggen med redan från början i de större paketen.
Allrisk (drulle)
Allrisk eller drulle som det också kallas är en försäkring som hjälper dig om du skulle råka ut för en oturshändelse. Ett exempel är att du tappar din mobiltelefon i marken eller att du råkar med om någon annan ”klantig” händelse där hemförsäkringen vanligtvis inte hade hjälpt till. Allriskförsäkringen är ett av de vanligaste tilläggen. Det är också ett av skydden i hemförsäkringen som används mest av försäkringsbolagens kunder.
Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring är en annan tilläggsförsäkring som är väldigt vanlig. Om du har barn och det går i skolan har barnet en olycksfallsförsäkring via skolan på skoltid, detsamma gäller vuxna som är anställda på en arbetsplats och råkar ut för olyckor under arbetstid. På ens fritid har man däremot oftast inte en försäkring och olycksfallsförsäkringen täcker olyckor och skador som du kan råka ut för under denna tid.

Extra reseskydd
Det vanligaste som ingår i ett extra reseskydd är att du får ett avbeställningsskydd med i försäkringen, att det går att få högre ersättning för förstörda semesterdagar, eller ersättningsresor beroende på försäkring. Vanligtvis gäller dessa med vissa restriktioner så som att halva resan måste vara förstörd eller att någon i resesällskapet råkat ut för en sjukdom som gör att man måste avbeställa.

Skillnaden på innehåll i försäkringar

FörsäkringskyddHemförsäkring

Tillägg

Skydd för lösöre

-

Reseskydd

-

Personskydd

-

AllriskOvanligtExtra reseskydd

-

Olycksfallsförsäkring

-

Utökat ersättningsbelopp

-

*Checkad ruta betyder att det vanligtvis ingår i försäkringen. *Plus betyder att det endast finns i en del försäkringar och annars är det ofta ett tillägg.

Jämför billigaste hemförsäkringen

Att jämföra priser mellan olika hemförsäkringar är som att jämföra äpplen och päron, alltså inte helt lätt. Detta beror på att vissa försäkringsbolag har valt att utgå från ett försäkringsalternativ och därefter enbart förlitat sig på tillägg. Andra försäkringsbolag har olika nivåer av försäkringar så som bas, mellan och stor medan vissa har valt att ha med allrisk (drulle) redan i sitt grundskydd. Svårigheten blir med andra ord att vi inte jämför samma saker.

Två typer av jämförelser

För att göra prisjämförelseexemplet så rättvist som möjligt har vi utgått från två kategorier. Eftersom vissa försäkringsbolag alltid innehåller allrisk har vi valt att i det första exemplet lägga till allrisk i samtliga försäkringar. Om det inte finns som tillägg har vi valt det billigaste försäkringsalternativet där detta ingår.

 • Prisexempel 1: Lägsta hemförsäkringspaketet med allrisk inkluderat.
 • Prisexempel 2: Högsta hemförsäkringspaketet med samtliga tillägg som är relevanta.

I det andra exemplet har vi valt det största paketet hos alla försäkringar tillsammans med relevanta tillägg så som extra reseskydd. Vi har valt bort extraförsäkringar som exempelvis hole-in-one försäkring som enbart gäller vid golf eller småbåtstillägg.

Hur har vi räknat fram Tryggvis prisexempel?

I Tryggvis prisexempel har vi utgått från en man som är ca 30 år och bor antingen i en hyresrätt eller bostadsrätt om 50 m2 i en större stad. Om möjligt har vi valt att inte kryssa i säkerhetsdörr eller larm eftersom detta inte går att välja i alla hemförsäkringar.

I lägenheten bor endast en person. Vid val av ersättningsnivå kring lösöre har vi utgått från alternativet som är närmast 1 000 000 kr eftersom det är närmast försäkringsalternativen där det inte går att välja nivå.

 • Hyresrätt och bostadsrätt
 • 50 m2 utan säkerhetsdörr och larm
 • 30 årig man som bor ensam
 • Ersättning lösöre om valbart närmast 1 000 000 kr

Prisexempel hyresrätt

Genomsnittspriset i Tryggvis prisexempel för hemförsäkringar inklusive allrisk är 146 kr i mån vilket blir 1752 kr per år. Mellan den billigaste och dyraste hemförsäkringen skiljer det sig 147 kr/mån vilket visar vikten av att jämföra mellan olika försäkringar.

Om man lägger till samtliga tillägg alternativt väljer den högsta nivån av försäkring är genomsnittspriset i prisexemplet istället 192 kr/mån eller 2304 kr/år. Mellan det billigaste och dyraste alternativet skiljer det sig 193 kr/mån.

Prisexempel Bostadsrätt

Om vi istället tittar på genomsnittspriset för en bostadsrätt i Tryggvis prisexempel är det 180 kr/mån eller 2160 kr per år för en hemförsäkring med allrisk inkluderat. Det skiljer sig 147 kr/mån mellan det dyraste och billigaste alternativet.

För en bostadsrättsförsäkring med de största alternativen tillsammans med vanliga tillägg är det 229 kr/mån eller 2748 kr/år som är genomsnittet. Det skiljer sig 169 kr/mån mellan det dyraste och billigaste alternativet.

Hemförsäkring prisexempel försäkringsbolag

Försäkringsbolag

Hyresrätt allrisk

Hyresrätt inkl allt

Bostadsrätt allrisk

Bostadsrätt allt

Dina127 kr191 kr149 kr213 kr
Folksam142 kr269 kr180 kr298 kr
Gjensidige128 kr175 kr143 kr210 kr
Hedvig99 kr

Finns ej

129 kr

Finns ej

ICA141 kr173 kr186 kr218 kr

If

127 kr195 kr163 kr231 kr
Länsförsäkringar246 kr292 kr246 kr292 kr
Moderna155 kr167 kr210 kr224 kr
Trygg-Hansa153 kr169 kr215 kr247 kr

Genomsnitt

146 kr

192 kr

180 kr

229 kr

Det går att dra vissa slutsatser baserat på Tryggvis prisexempel nedan men det går inte att säga att de generellt för alla eftersom priserna är satta individuellt med skillnader mellan försäkringstagare.

Jämför villkor i hemförsäkringen

I Tryggvis sammanställning

Som tidigare nämnt innehåller samtliga hemförsäkringar alltid skydd för egendom, reseskydd och personskydd. Skillnaden mellan försäkringarna är till stor del hur mycket som ersätts och om det finns några begränsningar. Delarna som vi har valt ut att belysa är grundsjälvrisk, valbara försäkringsbelopp, allrisk, max restid, brand- och vattenskada samt begränsningar i våtrum.

 • Grundsjälvrisk: Är den självrisk du som regel betalar om du behöver använda hemförsäkringen om inte annat står skrivet.
 • Valbara försäkringsbelopp: Det valbara försäkringsbeloppet är hur mycket försäkringen som max ersätter för lösöre.
 • Allrisk: Ingår allrisk i försäkringen och till vilket belopp?
 • Max restid: Hur länge gäller reseskyddet när du är utomlands?
 • Brand- och vattenskada: Finns det några begränsningar vid brand och vattenskador?
 • Begränsningar golv och vägg i våtrum: Finns det några begränsningar vid brand och vattenskador i våtrummen?

Hemförsäkringarna utan tillägg

När det kommer till grundsjälvrisken hos försäkringsbolagen ligger de flesta alternativen på ca 1500 kr, ICA skiljer sig här genom att erbjuda ett lägre alternativ om 750 kr i grundsjälvrisk. Av de valbara försäkringsbeloppen så är det lägsta 500 000 hos Gjensidige och det högsta är fullvärde hos Dina.

Hedvig och ICA är de enda försäkringarna som alltid har med allrisk (drulle) i försäkringen. De flesta försäkringarna erbjuder också 45 dagars reseförsäkring i hemförsäkringen medan ICA sticker ut med 60 dagar. Samtliga försäkringar erbjuder ersättning vid brand- och vattenskador men kräver att branschregler ska ha följts. Länsförsäkringar kräver även ett kvalitetsintyg.

Skillnaden i innehåll och självrisk mellan försäkringar

FörsäkringsbolagGrundsjälvrisk

Försäkringsbelopp

valbara

Allrisk (drulle)

Max restidBrand- och vattenskada

Begränsningar golv & vägg i våtrum

Dina1 500 krFullvärdeIngår ej45 dagFullvärde

Ersätts ej

Folksam1 800 kr

1 500 000 kr - Uppåt

Ingår ej45 dagFullvärdeErsätts ej
Gjensidige1 500 kr

500 000 kr - Uppåt

Ingår ej45 dagMaxbelopp

Branschregler följts

Hedvig1 500 kr1 000 000 kr50 000 kr45 dagFullvärde

Branschregler följts

ICA750 - 10 000 kr

1 000 000 kr - Uppåt

100 000 kr

60 dagFullvärde

Branschregler följts

If

1 500 kr

1 500 000 kr - Uppåt

Ingår ej45 dagFullvärde

Branschregler följts

Länsförsäkringar1 500 kr

Varierar på kontor

Ingår ej45 dagMaxbeloppKvalitetsintyg
Moderna1 500 kr

1 000 000 kr - Uppåt

Ingår ej45 dagFullvärde

Branschregler följts

Trygg-Hansa1 500 kr

1 500 000 kr - Uppåt

Ingår ej45 dagFullvärdeErsätts ej

Hemförsäkringarna med det största paketet och alla tillägg

Grundsjälvrisken hos samtliga försäkringar förblir densamma förutom Folksam där den går ned till 900 kr. I de större paketen alternativt med tilläggen så ökar det valbara försäkringsbeloppet. Samtliga försäkringsbolag erbjuder allrisk i denna jämförelse och det lägsta är hos Dina med 50 000 kr medan det högsta är hos ICA med 200 000 kr. Både Gjensidge och ICA erbjuder 60 dagar resskydd tillskillnad från övriga alternativ där endast 45 dagar gäller

Skillnaden i innehåll och självrisk mellan försäkringar

FörsäkringsbolagGrundsjälvriskValbara försäkringsbelopp

Allrisk (drulle)

Max restidBrand- och vattenskada

Begränsningar golv & vägg i våtrum

Dina1 500 krFullvärde50 000 kr45 dagFullvärdeErsätts ej
Folksam900 kr1 500 000 kr - högre80 000 kr45 dagFullvärdeErsätts ej
Gjensidige1 500 kr1 500 000 kr100 000 kr60 dagFullvärde

Branschregler följts

ICA750 - 10 000 kr1 000 000 kr - Högre200 000 kr60 dagFullvärde

Branschregler följts

If

1 500 kr1 500 000 kr - Högre80 000 kr45 dagFullvärde

Branschregler följts

Länsförsäkringar1 500 krVarierar100 000 kr45 dagMaxbelopp

Branschregler följts

Moderna1 500 kr1 000 000 kr - Högre100 000 kr45 dagFullvärde

Branschregler följts

Trygg-Hansa1 500 kr1 500 000 kr - Högre100 000 kr45 dagFullvärde

Branschregler följts

På Tryggvi har vi valt ut ett antal faktorer som vi tycker är viktiga i försäkringen, vilka delar som är viktiga skiljer sig dock från person till person.

Jämför oberoende poäng och kundnöjdhet

Det finns olika sätt att gå tillväga för att hitta omdömen att jämföra. Vi har utgått från Konsumenternas.se som är en oberoende stiftelse som arbetar med kostnadsfri fakta och vägledning för privatpersoner. Det är också en källa som försäkringsbolagen själva hänvisar till flitigt.

Konsumenternas har gjort två undersökningar där de dels tittar på basutbudet av försäkringsbolagen utan några tillägg och dels tittar på försäkringsbolagets största försäkring tillsammans med alla tillägg. När det kommer till kundnöjdhet har vi utgått från Svenskt Kvalitetsindex (SKI) som gör kundundersökningar.

Försäkringarna med högst poäng

Den billigaste hemförsäkringen i Tryggvis prisexempel när det kommer till basalternativen tillsammans med allrisk är Hedvig som kostade 99 kr/mån för en hyresrätt och 129 kr/mån för en bostadsrätt.

Tänk på att Tryggvis prisexempel är baserade på ett antal faktorer som är individuella. Detta gör att det inte går att säga att det är den billigaste försäkringen hos alla. För att få egna priser hos försäkringsbolagen kan du enkelt trycka på ”Se ditt pris” i listan högst upp på sidan.

Oberoende poäng och SKI

Försäkringsbolag

Hemförsäkring

grundskydd

Hemförsäkring Inkl. tillägg

SKI
Dina3.33.8

76.9

Folksam3.54.575.2
Gjensidige3.44.1-
Hedvig3.5

Finns ej tillägg

-
ICA44.3-

If

3.44.371.1
Länsförsäkringar3.34.174.7
Moderna3.33.968.9
Trygg-Hansa33.969.7

Billigaste hemförsäkringen

Den billigaste hemförsäkringen till din hyresrätt eller bostadsrätt får du om du går in direkt på försäkringsbolagens hemsida och jämför. Detta beror på att försäkringspremien är individuell satt och beror på många faktorer så som din ålder, vart du bor, hur stor din lägenhet är och hur många som bor där.

Även om det skiljer sig mellan olika försäkringsbolag finns det vissa generella faktorer som kan spela roll för att få en billigare hemförsäkring. Det går bland annat att få en billigare hemförsäkring genom att öka självrisken, använda sig av samlingsrabatter och se till att ha rätt nivå för ersättningen av lösöre.

Den billigaste hemförsäkringen är individuell och beror exempelvis på ålder, vart du bor, storlek på lägenheten och hur många som bor i hushållet.

Billig hemförsäkring med hög självrisk

Genom att välja en högre grundsjälvrisk går det ofta att få ett lägre pris på försäkringen. Om du är i den grupp som sällan använder hemförsäkringen kan det vara värt att välja ett försäkringsbolag med en högre grundsjälvrisk. Då betalar du mindre men om olyckan är framme kommer det att bli dyrare.

Billigare hemförsäkring med samlingsrabatt

Det är vanligt att försäkringsbolagen erbjuder samlingsrabatter. Det kan exempelvis handla om att du har samma försäkringsbolag till bilförsäkringen som båtförsäkringen. Genom att samla alla dina försäkringar hos samma försäkringsbolag kan du få upp till 20 % rabatt och det blir lättare att hålla koll på dina försäkringar.

Rätt ersättningsbelopp lösöre

Att välja rätt ersättningsbelopp på lösöret är ett enkelt sätt att få en lägre premie. Då hemförsäkringen endast ersätter värdet av dina saker och inget mer, är det ingen ide att ha ett högre ersättningsbelopp än vad dina saker är värda. Med andra ord tjänar du inget på att vara överförsäkrad när det kommer till hemförsäkringar.

Billigaste hemförsäkringen 2021

Den billigaste hemförsäkringen i Tryggvis prisexempel när det kommer till basalternativen tillsammans med allrisk är Hedvig som kostade 99 kr/mån för en hyresrätt och 129 kr/mån för en bostadsrätt. Tänk på att Tryggvis prisexempel är baserade på ett antal faktorer som är individuella. Detta gör att det inte går att säga att det är den billigaste försäkringen hos alla. För att få egna priser hos försäkringsbolagen kan du enkelt trycka på ”Se ditt pris” här i listan högst upp på sidan.

Bästa hemförsäkringen

Vilken som är den bästa hemförsäkringen varierar från person till person. Genom att utgå från dina egna behov och jämföra olika alternativ på marknaden har du störst chans att hitta den försäkringen som passar dig bäst. En bra utgångspunkt när du väljer försäkringsbolag är att utgå från vilken typ av försäkring som du är ute efter, innehåll och självrisk, priset samt omdömen och kundnöjdhet.

Den bästa får du genom att utgå från pris, innehåll, oberoende omdömen och personligt behov.

Välj försäkringstyp

Det vanligaste är att försäkringsbolag antingen har ett grunderbjudande i sin försäkring med tillägg eller erbjuder olika paket samt tillägg. Utgå från vad du vill ha med i din försäkring. Om du vill att försäkringsbeloppet ska vara högre samt att reseskyddet ska ha en högre ersättning är antagligen plustillägg eller de stora paketen bättre för dig. Dessa är emellertid betydligt dyrare om du värdesätter ett billigt pris i första hand.

Pris, innehåll och självrisk

För de flesta försäkringstagarna spelar antagligen priset en stor roll i vilken försäkring de väljer. Det är lätt att glömma att innehållet också har stor betydelse i försäkringen. De vanligaste sakerna som skiljer sig är ersättningsbelopp, vad som ersätts, vilka begränsningar som finns och hur hög självrisken är.

Omdömen och kundnöjdhet

För att göra det enklare för sig själv att jämföra hemförsäkringar kan det vara bra att utgå från oberoende omdömen. Ett bra exempel på detta är Konsumenternas Försäkringsbyrå som poängsätter olika hemförsäkringar oberoende. SKI är också en av de vanligaste källorna som folk refererar till när det kommer till försäkringar.

Bästa hemförsäkringen 2021

Bästa hemförsäkringen 2021 är individuell och beror på vem som ska ha försäkringen. Det går däremot att säga att vissa försäkringsalternativ sticker ut i Tryggvis genomgång av hemförsäkringar. ICA har fått högst poäng av Konsumenternas med 4 poäng av 5 möjliga när det kommer till grundskyddet. Det är en av få försäkringar som alltid innehåller allrisk och som överlag har ett högt ersättningsbelopp samtidigt som priset ligger nära genomsnittet.

Folksam har fått högst betyg av Konsumenternas med 4.5 poäng av 5 möjliga när det kommer till deras största försäkring med alla tillägg. Det bör emellertid nämnas att försäkringen sticker ut med ett högt pris i prisexemplet jämfört med andra.

Frågor & Svar

ICA har fått högt betyg hos Konsumenternas och innehåller alltid allrisk i försäkringen. Folksams största hemförsäkringspaket tillsammans med tillägg har också fått höga poäng. Det går dock inte att säga vilken som är den bästa hemförsäkringen för alla eftersom detta är individuellt. 

Den billigaste hemförsäkringen i Tryggvis prisexempel är Hedvig som kostar 99 kr/mån. I denna försäkring ingår också allrisk (drulle) vilket vanligtvis brukar kosta över 30 kr att lägga till.

Hemförsäkring är en av de mest prisvärda försäkringarna du kan ha eftersom den täcker så många olika delar. Oavsett om det kommer till problem på din utlandssemester eller att något blir stulet eller skadat i hemmet. Den gäller också vanligtvis om du skulle trilla med cykeln eller råka ut för något annat.

I Sverige finns ett antal försäkringsbolag som erbjuder hemförsäkringar men på Tryggvi har vi listat:

 • Dina
 • Folksam
 • Gjensidige
 • Hedvig
 • ICA
 • IF
 • Trygg-Hansa
 • Länsförsäkringar