Jämför företagsförsäkring

Företagsförsäkring är avgörande för att skydda din verksamhet från oväntade händelser. På Tryggvi har vi gjort en guide för att förstå de olika typerna av företagsförsäkringar som finns, hur prissättningen fungerar och hur du effektivt jämför de bästa företagsförsäkringarna till ditt företag.

Bäst företagsförsäkring - juni 2024

Söderberg & Partners

Försäkringsförmedlare:
Ja

Anslutna försäkringsbolag:
+40 st

Kundnöjdhet SKI:
73,7 av 100

Trustpilot betyg:
4,6 av 5 poäng

 • Många föredrar att använda Söderberg & Partners för att slippa behöva jämföra och be om offerter från varje individuellt försäkringsbolag. Under ett kort digitalt möte görs en riskanalys samt pris- och villkorsjämförelse från över 40 bolag.

 • Söderberg & Partners är den försäkringsförmedlare inom företagsförsäkring som haft mest nöjda kunder enligt SKI mellan 2012-2022. Med hjälp av en försäkringsförmedlare kan du i snitt få 10 % lägre priser och samma eller bättre villkor.

Plus

Minus

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och leds av Gustaf Rentzhog (VD). Namnet ”Söderberg” kommer från Per-Olof Söderberg, som tidigt gick in som huvudägare och idag är styrelseordförande.

Företaget är specialiserade inom framför allt finansiella produkter och tjänster. Söderberg & Partners vill som de själva uttrycker de ”vara din strategiska partner inom finansiella produkter och tjänster”. Som experter inom rådgivning för bland annat företagsförsäkringar har de enligt SKI kundundersökningar haft nöjdast kunder av alla inom branschen mellan 2012-2022.

Söderberg & Partners finns även utomlands med över 3000 anställda spridda över flera länder. Förutom kontor i Sverige har företaget även närvaro i Norge, Danmark, Finland och Nederländerna

Få hjälp att jämföra företagsförsäkring 

Företagsförsäkringar erbjuds av flera försäkringsbolag i en mängd olika priser och paket, alla med olika villkor och begränsningar. På samma sätt som många använder sig av Lendo, en låneförmedlare, när man ska skaffa ett privatlån så kan Söderberg & Partners hjälpa dig med företagsförsäkring.

Det gäller både om du behöver teckna en ny företagsförsäkring eller kostnadsfritt vill utvärdera din befintliga försäkring. Söderberg & Partners samarbetar med över 40 olika försäkringsbolag vilket skapar konkurrens och i slutändan ger dig bättre priser och villkor som kund.

Hur fungerar det?

Hos Söderberg & Partners fyller du i företagets uppgifter samt väljer en tid och datum som passar för ett möte. Mötet är förutsättningslöst och sker vanligtvis digitalt och tar cirka 30 minuter. En försäkringsrådgivare med expertis inom området kan då se över ditt företags behov, samt jämföra villkor och priser från olika försäkringsbolag.

Jämför företagsförsäkringar - Steg för steg

På den här sidan hittar du allt som du behöver veta när du jämför företagsförsäkringar. I Tryggvis genomgång av olika försäkringar har vi undersökt det mest väsentliga innehållet i företagsförsäkringen, såsom innehåll, priser och eventuella tillägg som behövs om du ska teckna försäkring.

Vi har också tittat närmare på olika prisexempel för att ge dig en uppfattning om vad en företagsförsäkring kostar. Längre ned på sidan hittar du även ett stycke om den bästa företagsförsäkringen samt om du letar efter företagsförsäkring till enskild firma. Du kan också läsa mer om att jämföra företagslån här.

Informationen som vi själva på Tryggvi hade velat ha om vi jämförde företagsförsäkringar

Tryggvis sätt att jämföra:

1. Om företagsförsäkring: Vad är en företagsförsäkring?
2. Företagsförsäkring innehåll: Förstå innehållet i en företagsförsäkring
3. Företagsförsäkring pris: Jämförelse av olika prisexempel hos försäkringsbolagen.
4. Bästa företagsförsäkring: Svar på frågor kring bäst företagsförsäkring
5. Företagsförsäkring enskild firma: Information för dig med enskild firma

företagsförsäkring

Vad är en företagsförsäkring?

Företagsförsäkring är ett viktigt skydd för företagare. Den hjälper till att täcka kostnader som kan uppstå om något oväntat händer i verksamheten, som en brand, stöld, eller en olycka där någon skadar sig. Det är ett sätt för företaget att försäkra sig om att det har ekonomiskt stöd när saker går fel, vilket kan vara avgörande för att verksamheten ska kunna fortsätta bedrivas.

Denna typ av försäkring kan anpassas efter olika företags unika behov. Den kan täcka allt från företagets egendom och utrustning till ansvar för skador som företagets verksamhet kan orsaka andra. Det finns också särskilda tillägg som man kan välja för att skydda sig mot specifika risker inom sin bransch.

Det är viktigt att komma ihåg att även om företagsförsäkringar inte alltid är lagstadgade, kan de ge ett avgörande skydd för företagets fortsatta drift.

Vad är bra att tänka på när man jämför företagsförsäkringar?

En bra start när du ska jämföra företagsförsäkringar är att se över företagets risker i vad som kallas en riskanalys. Genom att känna till vilka risker som finns får du också koll på vilka de eventuella försäkringsbehoven är. En riskanalys kan se olika ut men kan till exempel börja med att utvärdera värdet hos företagets egendom. Därefter tittar man på inventarier, utrustning och andra tillgångar. 

Om du behöver du hjälp med en riskanalys så kan du få råd av försäkringsbolagen eller hos en försäkringsförmedlare. Kontaktar du en försäkringsförmedlare så hjälper det dig att se till att försäkringsskyddet är anpassat efter företagets risker men kan också jämföra priser och villkor.

Bra saker att tänka på vid en riskanalys:

 • Eventuellt varulager, utrustning och maskiner samt andra tillgångar. Hur mycket är detta värt och vad kostar det vid nyanskaffning?
 • Vilka risker finns i din specifika verksamhet? Är det ett byggföretag kan vissa risker direkt kopplas till denna bransch, är det däremot en redovisningsfirma kan det finnas helt andra risker.
 • Vid ett driftstopp, eller om din e-handel drabbas av en cyberattack, hur länge klarar sig verksamheten?

Vad ingår i en företagsförsäkring?

Vad som ingår i en företagsförsäkring skiljer sig åt men för ett bolag med omsättning på upp till 10 miljoner brukar ett grundskydd bestå av egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring. Men det är bra att tänka på att det är helt beroende på policy och försäkringsbolag. Olika branscher och företag har olika försäkringsbehov.

Egendomsförsäkring

Egendomsförsäkringen är en grundläggande del av en företagsförsäkring och utformas för att skydda företagets materiella tillgångar mot en mängd olika risker. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, oväntade händelser som brand, vattenolyckor, inbrott och vandalism.

Försäkringen omfattar vanligtvis datorer, specialutrustning, inventarier, lagertillgångar och annan viktig egendom som är viktig för företagets dagliga drift. I händelse av skada eller förlust hjälper egendomsförsäkringen till att täcka reparations- eller ersättningskostnader, så att verksamheten kan fortsätta utan omfattande driftstörningar eller ekonomiska påfrestningar.

Avbrottsförsäkring

Avbrottsförsäkring är avgörande eftersom den hanterar ekonomiska förluster som kan uppstå när en verksamhet tvingas upphöra eller minska sin drift på grund av en oförutsedd händelse, som till exempel en brand. Denna typ av försäkring är utformad för att ersätta uteblivna inkomster och hjälpa till att täcka löpande kostnader, såsom hyra, löner, lån och andra fasta utgifter, som inte upphör bara för att verksamheten gör det.

Att ha tecknat denna typ av skydd kan vara avgörande för att företag ska kunna klara sig. Avbrottsförsäkring skiljer sig ofta relativt mycket mellan försäkringsbolagen så det är viktigt att ha koll på villkoren här.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring är viktig för att skydda ett företag från krav på grund av skador som kan ha orsakats av dess produkter, tjänster eller anställda. Detta kan handla om personskada, egendomsskada eller andra förluster.

Utöver det, om ditt företag ställs inför ett skadeståndskrav, kan kostnaderna för juridiskt försvar snabbt rinna iväg, och här spelar ansvarsförsäkringen en avgörande roll. Den täcker inte bara eventuella skadestånd som företaget kan bli dömt att betala, utan även advokatkostnader och andra relaterade juridiska utgifter.

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkringen är en annan del som ofta ingår i själva grundskyddet. Oavsett om det gäller en tvist med en annan verksamhet, en kund eller en leverantör så blir rättsliga processer ofta både tidskrävande och kostsamma.

Denna del av försäkringen hjälper till att täcka dessa kostnader, inklusive advokatkostnader, rättegångskostnader och eventuella utslag eller förlikningar. Rättsskyddsförsäkring ger företagsägare en trygghet, eftersom de vet att de har ekonomiskt stöd bakom sig i händelse av en rättslig tvist.

Företagsskyddet är ofta skräddarsytt

Företagsförsäkringar skiljer sig åt beroende på ditt företags specifika behov. Faktorer som din bransch, om du har anställda, och vilken typ av utrustning du använder spelar därför stor roll. De ovan nämnda försäkringarna som ingår i grundskyddet kanske inte täcker riktigt alla behov om företaget är verksamt inom till exempel bygg- eller butiksbranschen. Det kan också vara så att ditt företag har anställda och följer ett kollektivavtal vilket gör företaget skyldigt att ha vissa försäkringar som ingår i det avtalet.

Företagsförsäkring för din bransch

Varje bransch har sina unika utmaningar och risker, vilket många gånger kräver en skräddarsydd approach till försäkringsskydd. Oavsett vilken bransch företaget är verksamt i så finns det specifika försäkringsprodukter designade för ändamålet. Nedan följer en lista med olika branscher och de nyckelaspekter av försäkringsskydd som är särskilt relevanta.

Advokat- & juristbyrå: För advokat- och juristbyråer är yrkesansvarsförsäkring centralt, eftersom den skyddar mot anspråk relaterade till professionella råd och tjänster.

Bilhandel & verkstad: För dessa företag är det viktigt med en försäkring som täcker skador på kunders fordon och företagets inventarier, samt ansvar för eventuella defekter eller skador som uppstår under service.

Bostadsrättsförening: Specifika försäkringar för bostadsrättsföreningar skyddar mot skador på gemensamma utrymmen, ansvar gentemot medlemmar och tredje part, samt styrelsens ansvar.

Butik & e-handel: Det är viktigt med skydd mot inbrott, skadegörelse och cyberattacker, särskilt för e-handelsföretag som hanterar kunddata och genomför digitala transaktioner.

Bygg & entreprenad: En branschspecifik försäkring bör inkludera ansvar för byggfel, olycksfall på arbetsplatsen, samt skador på maskiner och utrustning.

Ekonomi & redovisning: Yrkesansvarsförsäkring är avgörande här, för att skydda mot anspråk på grund av felaktigheter i ekonomisk rådgivning eller redovisning.

Fastigheter: Fastighetsägare behöver omfattande skydd mot skador på egendom, ansvar för hyresgästers säkerhet, och potentiella inkomstförluster.

Hotell & restaurang: Dessa verksamheter bör ha försäkring som skyddar mot saker som livsmedelsförgiftning, skador på inventarier och avbrott i verksamheten.

Installation & reparation: Försäkring för denna bransch bör täcka yrkesansvar, skador som orsakas under arbetet, och potentiella problem med installerad utrustning.

Konsultförsäkring: För konsulter är yrkesansvarsförsäkring vitalt för att skydda mot anspråk på felaktig rådgivning eller tjänster.

Försäkring för mäklare: Yrkesansvar är också centralt här, skyddande mot anspråk på grund av felvärderingar eller felaktig information om egendomar.

Livsmedelsproducent: Viktigt med försäkring som skyddar mot anspråk på grund av kontaminerade produkter, samt skador på produktionsutrustning.

Produktionsbolag: Dessa bolag behöver försäkring som täcker utrustning, eventuella skador på produktionen, samt ansvar för innehållet som publiceras.

Marknadsföring & PR: En yrkesansvarsförsäkring är viktig för att skydda mot anspråk relaterade till reklammisslyckanden eller felkommunikation.

Revisionsbyrå: Skydd mot yrkesansvar på grund av felaktigheter i revision eller finansiell rapportering är kritiskt.

Jämförelse mellan grundskydd och tillägg i en företagsförsäkring

Försäkringskydd

Grundskydd

Tillägg

Egendomsförsäkring


Avbrottsförsäkring


Ansvarsförsäkring


Rättskydsförsäkring


Besöksolycksfallsförsäkring

Tjänstereseförsäkring

Cyberförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring

KonsultansvarsförsäkringFörsäkringsbolagens skydd skiljer sig åt. Detta är endast ett exempel på vad som inkluderas i grundskyddet och vad som är tilläggsförsäkring.

Vanligaste tilläggsförsäkringarna

Tilläggsförsäkringar i en företagsförsäkring är utformade för att erbjuda extra skydd utöver grundläggande försäkringsskydd. Dessa tillägg är skräddarsydda hos de flesta försäkringsbolagen för att möta specifika behov och risker som ett företag kan stå inför i sin dagliga verksamhet.

Cyberförsäkring

Med tanke på den ökande cyberhotbilden kan denna försäkring bli viktig för att skydda företag mot förluster relaterade till dataintrång, ransomware och andra cyberincidenter. En försäkring som blivit allt mer central för många.

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Denna försäkring skyddar företaget mot förluster till följd av bedrägerier, stöld eller annat oärligt beteende från dina anställda eller tredje part.

Maskinförsäkring

Erbjuder skydd för skador på maskiner och utrustning, vilket är särskilt viktigt för tillverknings- och byggföretag eller företag med dyrbara maskiner.

VD- och styrelseansvarsförsäkring

En VD- och styrelseansvarsförsäkring (ofta kallad VDS-försäkring) utgör ett viktigt skyddsnät för företagsledare genom att erbjuda skydd mot eventuella skadeståndskrav. Dessa krav kan vara riktade mot dem personligen på grund av misstag eller att de agerat felaktigt.

Entreprenadförsäkring

Entreprenadförsäkring är en central del i skyddet för företag inom bygg- och anläggningsbranschen. Denna typ av försäkring är designad för att ge omfattande skydd under byggprojektets alla faser.

Företagskreditförsäkring

Skyddar företagets fordringar och hjälper till att säkra företagets kassaflöde om en kund inte kan betala sina skulder.

Transportförsäkring

Viktigt för företag som regelbundet fraktar varor, då den skyddar mot förluster eller skador på produkter under transport.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring erbjuder skydd för anställda om de skulle råka ut för en olycka, antingen på arbetsplatsen eller på fritiden. Den ger ersättning för medicinsk vård, rehabilitering och, i vissa fall, ekonomisk kompensation vid invaliditet eller dödsfall.

Företagsförsäkring pris

 

För att förstå hur prissättningen av en företagsförsäkring funkar är det bra att känna till ett par olika saker. Först och främst, priset på försäkringen är inte baserad på enda faktor utan premien bestäms av en rad olika faktorer och varierar beroende på den specifika försäkringsprodukten som ditt företag väljer.

Förenklat så beräknas grundpriset vanligtvis utifrån det totala försäkrade värdet, vilket innebär det ekonomiska värde som du skulle vilja få ersatt i händelse av skada eller förlust. Utöver detta tillkommer andra delar som påverkar priset, om det till exempel är specifika risker du vill skydda ditt företag mot. Det kan vara allt från skydd för skador på egendom, affärsavbrott till ansvarsskador eller dataintrång. Sen tas även sannolikheten för att dessa händelser inträffar med i prissättningen från försäkringsbolaget.

Vad kostar en företagsförsäkring?

Kostnaden för en företagsförsäkring kan variera avsevärt beroende på en rad faktorer, inklusive typen av verksamhet, företagets storlek och omsättning, den specifika branschen, omfattningen av det skydd du behöver. På grund av denna variation är det svårt att ge en exakt siffra utan specifik information om ditt företag. I vårt prisexempel hamnar en försäkring för ett mindre företag inom konsultverksamhet på cirka 400-500 kr i månaden. Är det inom en verksamhet med större risk så som bygg eller VVS ligger premien på runt 2 000 kr i månaden för ett mindre företag.

Verksamhetsområde

Omsättning

Försäkringspris

Bygg & VVS

3 miljoner

2 155 kr/mån

Konsultverksamhet

2 miljoner

475 kr/mån

IT-leverantör

16 miljoner

3 100 kr/mån

Telekommunikation & data

125 miljoner

19 000 kr/mån

VD- och styrelseansvarsförsäkring (tillägg)

40 miljoner

745 kr/mån

Tjänstereseförsäkring (15 anställda)

8 miljoner

380 kr/mån

Priserna i tabellen är exempel tagna från olika verksamheter. Flera faktorer påverkar priset och det kan skilja stort från ovan prisexempel.

Vad påverkar priset på en företagsförsäkring?

Utöver de risker som är direkt kopplade till de valda försäkringsskydden finns det även generella faktorer som påverkar priset på en företagsförsäkring. Dessa faktorer inkluderar bland annat företagets omsättning och den specifika bransch inom vilken verksamheten bedrivs. Olika typer av verksamheter innebär olika nivåer av risk, vilket speglas i försäkringspremien.

Här är ett par av de viktigaste generella delarna som påverkar priset på en företagsförsäkring:

 • Företagets årsomsättning: Större företag med högre omsättning kan ofta förvänta sig högre försäkringspremier, eftersom potentiella skador eller förluster kan innebära större ekonomiska påfrestningar.
 • Bransch och verksamhetstyp: Vissa branscher är helt enkelt riskfyllda av naturen, vilket kan leda till högre premier. Till exempel kan ett byggföretag ha högre risk för arbetsplatsolyckor eller stölder jämfört med ett IT-konsultföretag.
 • Geografiskt läge: Företag som ligger i områden med hög brottslighet eller naturolyckor kan möta högre kostnader på grund av den ökade risken.
 • Tidigare skadehistorik: Företag med en historik av många skadeärenden kan ofta se högre premier, eftersom de anses vara högre risk.
 • Säkerhetsåtgärder: Beroende på hur proaktivt företaget är kan priserna gå upp eller ner. Investeringar i säkerhetssystem, brandlarm, och andra förebyggande åtgärder kan minska riskerna och därmed även premiekostnaderna.
 

På grund av dessa varierande faktorer är det bra att konsultera en försäkringsförmedlare när du jämför eller vill teckna en företagsförsäkring. En förmedlare kan ge vägledning kring hur du undviker vanliga misstag, hjälper till att identifiera de risker som är mest relevanta för ditt företag, och ser till att du får en försäkring som passar dina specifika behov till bästa möjliga pris. Dessutom kan en förmedlare hjälpa vid generella frågor och förklara villkoren i försäkringen för att säkerställa att du fullt ut förstår det skydd du köper.

Billig företagsförsäkring

En billig företagsförsäkring är enligt oss fel utgångspunkt om du behöver en försäkring. Huvudsakliga anledningen är att billig generellt inte är synonymt med ett fullgott skydd. Om ett företag börjar kompromissa med försäkringsskyddet på grund av priset är det lät att stå underförsäkrad i händelse av något oväntat som påverkar företagets ekonomi. Fokus bör ligga på en prisvärd försäkring som täcker de som behöver skyddas men till ett rimligt pris. Så hur får du en kostnadseffektiv företagsförsäkring utan att offra på kvalitet? 

Här är två metoder som hjälper dig att teckna en billig företagsförsäkring:

 • Använd en försäkringsförmedlare: Söderberg & Partners är ett exempel, även Zmarta erbjuder en liknande tjänst. Då får du hjälp av experter inom företagsförsäkringar som jämför priser och villkor från flera olika försäkringsbolag vilket generellt blir billigare än om du går direkt till ett försäkringsbolag.
 • Skräddarsydd täckning: Tänk på att anpassa din försäkring så att den speglar ditt företags unika behov, undvik onödiga tillägg.

Bästa företagsförsäkring

Den bästa företagsförsäkringen är den som täcker företagets behov till rätt pris. Företaget är varken över- eller underförsäkrat och skyddet är anpassat efter företagets bransch. Så vilken företagsförsäkring är bäst för ditt företag? Det finns flera faktorer som är viktiga att ha koll, men det är framför allt fem kriterier som enligt oss är viktiga att ta i beaktande för att hitta det bästa skyddet. 

På Tryggvi tagit ut fem kriterier som ligger till grund för valet av bästa företagsförsäkring:

 • Villkor och omfattning
 • Prisvärdhet
 • Försäkringslösingar
 • Kundservice och support
 • Användaromdömen

Villkor och omfattning

Villkor och försäkringens omfattning är centralt när du jämför och väljer ut bäst företagsförsäkring till ditt företag. Här är det viktigt att inte stirra sig blint på vad villkoren täcker utan också vad inte täcks (undantag).

Att försäkringsbolaget i fråga även är villiga att skräddarsy upplägget genom att ta bort eller lägga till delar i villkor och omfattningen viktigt. Även klargörande av eventuella krav som bolaget ställer, det kan till exempel vara säkerhetsåtgärder eller underhållsrutiner som bör vara på plats.

Prisvärdhet

Med prisvärdhet menar vi försäkringskostnaden i förhållande till omfattningen av försäkringen och de tjänster som inkluderas av försäkringsbolaget. Får du ut maximalt skydd från försäkringspremien?

Du som företagare bör även undersöka möjligheten till om det finns rabatter eller avdrag på försäkringen eller eventuella tillägg, passande betalningsmöjligheter samt förklaring av hur försäkringspriset är satt. Det öppnar upp för att göra justeringar som får ner priset men känns rimliga.

Försäkringslösningar

Försäkringslösningar använder vi som ett helhetsbegrepp över hur försäkringsbolagens olika upplägg, tillägg och anpassningsmöjligheter ser ut. Har försäkringsbolaget möjlighet att göra korrekt analys av dina behov inom specifika branscher? 

För många företag är en skräddarsydd lösning baserat på företagets unika behov det allra viktigaste. Vissa försäkringsbolag är mer fokuserade på småbolag eller speciella branscher.

Kundservice och support

Kundservice och support inkluderar allt från bemötande vid mötesbokning, supporttider och kontaktmetoder till anspråkshantering och utbetalningar. För många företag är kontakten med försäkringsbolaget näst intill obefintligt såvida inget har hänt. 

Däremot om något sker och du behöver hjälp från ditt försäkringsbolag så är det viktigt att bemötandet och processerna kring anspråk, kravhantering osv. verkligen fungerar.

Användaromdömen

Andras upplevelser och omdömen är också en viktig faktor när vi tittar på bästa företagsförsäkringen. Ska du jämföra eller teckna en företagsförsäkring rekommenderar vi att undersöka vad nuvarande eller tidigare kunder haft för upplevelse hos försäkringsbolaget. Hur hanterar försäkringsbolaget klagomål? Är dem lösningsorienterade? Enligt oss är det här en viktigt aspekt för att ta ett välgrundat helhetsbeslut.

Topp 8 bästa företagsförsäkringen 2024 enligt Trustpilot är:
 • Söderberg & Partners (förmedlare)
 • If Skadeförsäkring
 • Folksam
 • Gjensidige
 • Trygg-hansa
 • Moderna
 • Svedea
 • Dina

I tabellen nedan har vi tagit ut 8 försäkringsbolag samt en försäkringsförmedlare som erbjuder företagsförsäkring i Sverige. Betygen är hämtade från SKI (Svenskt Kvalitets Index) som gör oberoende undersökningar och Trustpilot som är omdömessida där kunder kan skriva recensioner och betygsätta företag.

Försäkringsbolag

SKI Kundnöjdhet

Trustpilot betyg

Trustpilot omdömen

Söderberg & Partners (förmedlare)

73,7

4,6

195

If Skadeförsäkring

69,0

4,5

10 278

Folksam

70,3

4,1

16 194

Gjensidige

-

4.0

722

Trygg-Hansa

63,9

3,4

1 613

Moderna

-

3,3

1 448

Svedea

-

2,7

63

Dina

72,1

2,0

108

Länsförsäkringar

70,1

1,3

4 294

Sammanfattning av bästa företagsförsäkringen

En företagsförsäkring är en relativt komplex produkt med mängder av delar som alla har en viktig funktion. Vi på Tryggvi har valt ut fem kriterier som har en extra stor roll, enligt oss, i valet av bästa företagsförsäkringen. Men det är bra att känna till att det även finns andra faktorer som kan vara aktuella, det kan till exempel vara expertis inom er bransch, transparens i premiekalkyleringen, anpassningsbara över tid eller hur digitalt närvarande försäkringsbolaget är. Det är upp till var och en att lägga tyngd på det som är viktigaste och på så sätt få fram en bra försäkring. Titta också på bästa kreditkortet och privatlånet.

Bästa företagsförsäkringen 2024

Bäst företagsförsäkring skiljer sig från företag till företag och är du inte helt insatt i försäkringslandskapet kan det vara rätt svårt att hitta den bästa företagsförsäkringen. Vill du spara tid, pengar och framför allt vara säker på att försäkringen täcker dina behov så kan en försäkringsförmedlare vara till hjälp.

Nöjdast kunder enligt SKI har Söderberg & Partners, deras rådgivare hjälper dig att välja ett försäkringsbolag som passar företagets behov bäst. Fördelen med Söderberg & Partners är att det har expertkunskap inom försäkringar och jämför över 40 olika försäkringsbolag. Få smidig hjälp genom hela processen så slipper du själv kontakta olika försäkringsbolag för att jämföra villkor och priser.

Bästa företagsförsäkringen enligt SKI:s kundmätning

 1. Dina Försäkringar (72,1 poäng)
 2. Folksam (70,3 poäng)
 3. Länsförsäkringar (70,1 poäng)
 4. If Skadeförsäkring (69,0 poäng)

Företagsförsäkring enskild firma

Har du en enskild firma? Här går vi igenom vad som är viktigt att tänka på för dig med enskild firma. Många delar av en företagsförsäkring för en enskild firma fungerar på samma sätt som för andra företagsformer, men det finns undantag. I och med att företagaren är personligt ansvarig för företagets skulder så finns det med andra ord risk för att den privata ekonomin kan drabbas om det sker något oväntat i företaget.

Därför kan det vara extra viktigt att se över sitt försäkringsskydd inom dessa delar:

 1. Ansvarsförsäkring: Eftersom ägaren till en enskild firma har personligt ansvar är det viktigt med en ansvarsförsäkring som skyddar företagaren mot krav som kan uppstå i verksamheten, till exempel om någon skadas eller om det blir en tvist med en kund.
 1. Egendomsförsäkring: Försäkringen skyddar företagets fysiska tillgångar vilket kan vara allt från inventarier till maskiner och varulager i händelse av skador orsakade av till exempel brand, stöld eller vattenskador.
 1. Avbrottsförsäkring: Om verksamheten måste stänga tillfälligt på grund av en skada som täcks av egendomsförsäkringen, kan avbrottsförsäkringen täcka förlorad inkomst under denna period.
 1. Rättskyddsförsäkring: Kan vara särskilt viktigt för enskilda firmor eftersom den ger ekonomiskt stöd för juridiska kostnader i samband med tvister som rör företagets verksamhet. Självklart beror denna risk på vilken typ av bransch företaget är aktivt inom.
 1. Försäkring för yrkesskada: Eftersom ägare till enskilda firmor inte omfattas av arbetsgivarens försäkringar på samma sätt som anställda, kan det vara viktigt med en försäkring som täcker om du skulle råka ut för en olycka i arbetet.
 2. Sjuk- och olycksfallsförsäkring: Denna typ av försäkring är särskilt viktig för ägare av enskilda firmor eftersom de inte har samma skyddsnät som anställda. Den ger ersättning vid sjukdom eller olycka som gör att du inte kan arbeta.

Sammanfattning av företagsförsäkring till enskild firma

Sammanfattningsvis är det alltid viktigt att noggrant överväga vilka risker som finns i just din verksamhet om du har en enskild firma. Gällande priset på en företagsförsäkring för en enskild firma så varierar kostnaden beroende på verksamhetens bransch, omsättning, antal anställda och andra eventuella riskfaktorer. Det kan därför vara klokt att rådgöra med en försäkringsförmedlare, då får du hjälp att hitta rätt och prisvärt skydd anpassat efter dina behov.

Frågor & Svar

En företagsförsäkring kostar allt från 200-300 kr till flera hundra tusen. Försäkringspriset är baserat på flera faktorer, ett par som spelar stor roll är följande: 

 • Företagets årsomsättning
 • Bransch och verksamhetstyp
 • Geografiskt läge
 • Tidigare skadehistorik
 • Säkerhetsåtgärder

Den bästa företagsförsäkringen enligt SKI:s undersökning av kundnöjdhet är Dina Företagsförsäkring. Urval av 10 populära försäkringsbolag som erbjuder företagsförsäkring i Sverige är: 

 1. Dina Försäkring
 2. If Skadeförsäkring
 3. Folksam
 4. Gjensidige
 5. Trygg-Hansa
 6. Moderna
 7. Svedea
 8. Länsförsäkringar
 9. Swedbank
 10. Solid Försäkring

En företags försäkringsförmedlare är en specialist som hjälper företag att identifiera, förhandla fram och köpa lämpliga försäkringar för att skydda sina verksamheter. Enklast är det att likna förmedlaren som en mellanhand mellan försäkringsbolagen och företaget och ser till att företaget får bästa möjliga försäkringsskydd till ett konkurrenskraftigt pris.

Är är ett par saker som en försäkringsförmedlare gör:

 • Riskanalys
 • Jämför villkor och priser
 • Förhandlar
 • Rådgivning
 • Hantering av försäkringspapper
 • Uppföljning och förnyelse

Ingen företagsförsäkring är identiskt men vanligtvis ingår egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring och rättskyddsförsäkring i grundskyddet. 

Därefter tillkommer tillägg som är branschspecifika vilket kan vara allt från cyberförsäkring, maskinförsäkring till entreprenadförsäkring eller transportförsäkring.

Nej, i Sverige finns det inget generellt lagkrav på att alla företag måste ha en företagsförsäkring.

Men beroende på verksamhetstyp och andra omständigheter kan det finnas specifika lagkrav på vissa typer av försäkringar.

Tryggvi använder sig av cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies: