Jämför inkomstförsäkring

En inkomstförsäkring är en kompletterande försäkring till a-kassan och passar bäst för dig som tjänar över 33 000 kr i månaden och vid en arbetslöshet vill ha en inkomst som är högre än a-kassans maxbelopp. Bäst inkomstförsäkring får du genom att jämföra olika alternativ.

Trygga inkomstförsäkringar - juni 2024

1. Konsumentförsäkring Inkomstförsäkring

Ersättningstid:
150 dagar

Maxlön:
90 000 kr

Prisexempel:
279 kr/mån

Ersättning:
80 % av tidigare lön

 • Med Konsumentförsäkring kan du ha en maxlön upp till 90 000 kr i månaden. Då premien baseras på din lön i en växande skala blir denna försäkring särskilt billig för personer som har lägre än 40 000 kr i inkomst.

 • Det går att teckna Konsumentförsäkrings inkomstförsäkring oavsett om du är egenföretagare eller anställd och ersättningen gäller upp till 300 dagar.

Plus

Minus

Om Konsumentförsäkring
Konsumentförsäkring har erbjudit den nordiska marknaden gruppförsäkringar sedan 2012 och är registrerad försäkringsförmedlare hos FI.

Innehåll & Försäkringsbelopp
Unionens inkomstförsäkring gäller med en maxlön som är 90 000 kr. Som försäkrad har du rätt till 80 % av din tidigare lön.

Villkor
För att omfattas av försäkringen behöver du vara:

 • Fast bosatt och jobba i Sverige
 • Ett svenskt personnummer
 • Minst 21 år och ej fyllda 55 år
 • Medlem i en a-kassa
 • Lägsta försäkringsbara inkomst är 30 001 kr
 • Högsta försäkringsbara inkomst är 90 000 kr
 • Du behöver BankID för att teckna försäkringen

2. Unionen Inkomstförsäkring

Ersättningstid:
150 dagar

Maxlön:
60 000 kr (150 000 kr tillägg)

Prisexempel:
235 kr/mån

Ersättning:
80 % av tidigare lön

 • Unionens inkomstförsäkring gäller med en maxlön upp till 60 000 kr och med ett tillägg även 150 000 kr. Ersättningstiden är 150 dagar men med tillägg 200 dagar.

 • I Unionens medlemskap ingår även lönerådgivning, medlemsrådgivning och förhandlingshjälp. Fackförbundet är ett av de vanligaste i Sverige. Du väljer löneintervall vilket betyder att du inte betalar för ett högre skydd än vad du har rätt till.

Plus

Minus

Om Unionen
Unionen är ett av de största fackförbunden i Sverige och inkomstförsäkringen täcker alla medlemmar som är yrkesverksamma.

Innehåll & Försäkringsbelopp
Unionens inkomstförsäkring gäller med en maxlön som är 60 000 kr och med tillägg 150 000 kr. Som försäkrad har du rätt till 80 % av din tidigare lön.

Ersättningstiden för försäkringen är 150 dagar och det finns även ett tillägg som adderar ytterligare 50 dagar så att ersättningsperioden gäller i 200 dagar.

Villkor
För att omfattas av försäkringen behöver du vara:

 • Under 65 år
 • Unionen medlem
 • Svensk a-kassa medlem

För att få ut ersättning vid arbetslöshet behöver du:

 • Ha varit medlem i Unionen i minst 12 månader
 • Ha varit medlem i en svensk a-kassa minst 12 månader
 • Arbetat minst 80 timmar per kalendermånad, sammanlagt 12 månader senaste 18 månaderna
 • Ha en lön över ersättningstaket i a-kassan

3. Ledarna Inkomstförsäkring

Ersättningstid:
150 dagar

Maxlön:
80 000 kr (120 000 kr tillägg)

Prisexempel:
378 kr/mån

Ersättning:
80 % av tidigare lön

 • Ledarna erbjuder en inkomstförsäkring där det går att teckna tillägg som ger 120 000 kr i maxlön och upp till 250 dagars ersättning. 

 • Sveriges enda fackförbund som inriktar sig mot chefer vilket innebär att du även får många andra fördelar så som lönestatistik för chefer och annan coaching och vägledning.

Plus

Minus

Om Ledarna
Ledarna är Sveriges enda fackförbund som enbart riktar in sig mot chefer. Detta innebär att du med medlemskapet får en ett antal olika fördelar så som rådgivning, avtalsgranskning, lönestatistik och chefsrådgivning. I medlemskapet följer en inkomstförsäkring med.

Innehåll & Försäkringsbelopp
Ledarnas inkomstförsäkring har ett maxtak för lön som är 80 000 kr men det går även att teckna ett tillägg som gäller upp till 120 000 kr. Som grund utgår försäkringen från 150 dagar i ersättning men med tillägg blir det 250 dagar.

Villkor:
För att ha rätt till ersättning från Ledarnas inkomstförsäkring krävs att ett antal faktorer är uppfyllda.

 • Medlem i Ledarna sedan 12 månader
 • Medlem och har rätt till ersättning från a-kassan
 • Under 66 år

4. Accept Inkomstförsäkring

Ersättningstid:
120 dagar

Maxlön:
85 000 kr

Prisexempel:
81 kr/mån

Ersättning:
80 % av tidigare lön

 • Accept erbjuder en inkomstförsäkring med en maxlön som är 85 000 kr. I försäkringen får du 120 ersättningsdagar men med tillägg hela 300 dagar.

 • Inkomstförsäkringen från Accept är billigare, i Tryggvis prisexempel, än motsvarande alternativ från fackliga förbund eftersom du inte betalar för medlemskap i fackförbundet.

Plus

Minus

Om Accept
Du kan teckna Accepts inkomstförsäkring oavsett om du är egenföretagare eller tillsvidareanställd. Det är viktigt att läsa igenom villkoren eftersom Accept har en del restriktioner.

Innehåll & Försäkringsbelopp
Accepts inkomstförsäkring gäller upp till en maxlön om 85 000 kr och med 120 ersättningdagar. Tecknar du Accepts tillägg kan du få hela 300 dagar som ersättningsperiod vilket är bland de längsta på marknaden.

Villkor
Det skiljer sig beroende på vilken anställningsform du har och därför är det viktigt att gå igenom dessa noga på Accepts hemsida. Generella villkor är:

Generella:

 • Medlem i a-kassa
 • Bosatt och anställd i Sverige
 • Inte har fyllt 55 år (försäkringen gäller till 62 år)

5. AIG Inkomstförsäkring

Ersättningstid:
160 dagar

Maxlön:
100 000 kr

Prisexempel:
299 kr/mån

Ersättning:
80 % av tidigare lön

 • I Visions inkomstförsäkring får du ersättning med en månadslön upp till 100 000 kr. Försäkringen gäller med en ersättningstid på 160 dagar.

 • I tillägg går det att få upp till 250 dagar och med medlemskapet ingår också många andra fördelar.

Plus

Minus

Om Vision
Vision är ett fackförbund där det också ingår en inkomstförsäkring i medlemskapet. Några förmåner som ingår är bland annat lönecoaching, stöd och råd, samt försäkringar.

Innehåll & Försäkringsbelopp
Visions inkomstförsäkring har ett maxtak för lön som är 100 000 kr. Som grund utgår försäkringen från 160 dagar i ersättning en med tillägg blir det 250 dagar.

Villkor
För att ha rätt till ersättning från Vision inkomstförsäkring krävs att ett antal faktorer är uppfyllda.

 • Medlem i Vision sedan 12 månader
 • Medlem och har rätt till ersättning från a-kassan
 • Under 65 år

Jämföra inkomstförsäkring - Steg för steg

På den här sidan hittar du allt som du behöver veta när du jämför inkomstförsäkringar. I Tryggvis genomgång av olika försäkringar har vi undersökt det viktigaste innehållet i inkomstförsäkringen så som ersättningsnivå, ersättningstid och kvalifikationstid. Vi har också gjort ett prisexempel och tittat på vilka restriktioner som finns för att ta del av inkomstförsäkringen. Längre ned på sidan hittar du även en förklaring av privata inkomstförsäkringar.

Informationen som vi själva på Tryggvi hade velat ha om vi jämförde inkomstförsäkringar

Tryggvis sätt att jämföra:

1. Innehåll: Vad är skillnaden mellan inkomstförsäkringar?
2. Prisjämförelse: Jämförelse av olika prisexempel hos försäkringsbolagen.
3. Privat inkomstförsäkring: Mer om privat inkomstförsäkring.

Billigaste forsakring icon

Jämför innehållet i inkomstförsäkringar

Vilka som är de viktigaste skillnaderna mellan olika inkomstförsäkringar beror till stor del på din livssituation och behov. I vår jämförelse av innehåll har vi utgått från ersättningsnivå, ersättningsdagar, kvalifikationstid och karenstid samt skillnaden på en facklig eller privat försäkring.

Ersättningsnivå blir viktigare om du har en hög lön än om du har en låg lön eftersom det endast är när du har en lön som överskrider ersättningsnivån som du inte får ersättning för. Ersättningsdagar är antalet dagar som du kan få ut ersättning. Kvalifikationstid och karenstid påverkar när du har möjlighet att få ut ersättning och facklig i förhållande till privat försäkring har vissa skillnader som vi kommer att titta närmare på.

Ersättningsnivå

Den högsta ersättningen du kan få i en inkomstförsäkring är alltid 80 % av din tidigare lön och detta finns lagstadgat i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Det som däremot kan skilja sig mellan olika inkomstförsäkringar är hur hög din lön får vara för att du ska få ersättning baserat på hela lönen.

Exempelvis om inkomstförsäkringen har en maxlön som är 65 000 kr och du tjänar 80 000 kr i månaden kommer du inte att få ut 80 % av din tidigare lön (80 000 kr) i ersättning. Om du däremot har en lön som är ca 40 000 kr kommer du att få 80 % av 40 000 kr eftersom du inte överskrider maxtaket.

Ersättningsdagar

Ersättningsdagar är antalet dagar som du kan få ersättning av via inkomstförsäkringen. Den längsta ersättningstiden i jämförelsen som går att få ersättning för är 300 dagar och den kortaste är 120 dagar. Det skiljer sig med andra ord mycket mellan olika försäkringsalternativ.

I många inkomstförsäkringar sänks ersättningen efter 120 dagar till 70 % av tidigare lön. Antalet ersättningsdagar är en av de stora faktorerna som påverkar hur hög premien kommer att vara på inkomstförsäkringen.

Kvalifikationstid & karenstid

Kvalifikationstid och karenstid är något som finns på alla inkomstförsäkringar. Kvalifikationstiden är den tid du måste ha haft inkomstförsäkringen innan du har rätt till ersättning. Normalt brukar kvalifikationstiden vara 12 månader för inkomstförsäkringar och det kan vara en längre tid om du exempelvis är egenföretagare. Det kan vara bra att läsa mer och jämföra företagsförsäkringar om du har eget företag.

Exempelvis om du tecknar inkomstförsäkringen januari 2020 har du först rätt att få ut ersättning av inkomstförsäkringen om du blir arbetslös i januari 2021.

Fackligt eller privat

I många fackföreningar får du per automatik en inkomstförsäkring med i medlemskapet. Om planerar att bli eller redan är medlem i en fackförening där en inkomstförsäkring ingår finns ingen anledning att teckna ytterligare en försäkring. Det finns även många andra fördelar med att vara med i facket så som rådgivning, lönestatistik och hjälp vid förhandlingar.

Om du däremot inte är med i facket kan en privat försäkring vara ett alternativ. Eftersom du endast betalar för inkomstförsäkringen  tenderar priset på privata försäkringar att vara något billigare.

jämförelse mellan olika bolag

Den vanliga ersättningstiden hos inkomstförsäkringarna på Tryggvi är mellan 120–150 dagar och på samtliga försäkringar går det att förlänga ersättningstiden med tillägg som då varierar den mellan 200–300 dagar. Maxlönen för inkomstförsäkringarna varierar som standard mellan 60 000 kr och 100 000 kr men den går även att öka med tillägg. Kvalifikationstiden är som standard 12 månader och karenstiden 6 dagar vilket är det normala.

Skillnaden på innehåll i försäkringar

Inkomstförsäkring

MaxlönErsättningstid dagar

Ersättning

Kvalifikationstid

Karenstid

Konsumentförsäkring

90 000 kr

150 (tillägg 300)

80 %

18 mån

6

Unionen

60 000 kr (tillägg 150 000 kr)150 (tillägg 200)

80 %

12 mån

6

Ledarna

80 000 kr (tillägg 120 000 kr)150 (tillägg 250)

80 %

12 mån

6

Accept

85 000 kr120 (tillägg 300)

80 % 200 dagar 70 % rest

12 mån

6

Vision

100 000 kr160 (tillägg 260)

80 % 200 dagar 70 % rest

12 mån

6

Jämför pris för inkomstförsäkringar

När du jämför priset på inkomstförsäkringar är det viktigt att tänka på att du även får ett medlemskap i ett fackförbund tillsammans med vissa av försäkringarna. Därför blir det inte helt rättvist att jämföra dem rakt av om det inte är endast inkomstförsäkringen som du är ute efter.

En annan del som är viktig att ha i åtanke när du tecknar en inkomstförsäkring är att det i vissa fall går att ange en specifik lön. Då baserar försäkringen premien på lönen istället för en fast avgift. I andra fall går det inte att ange en lön utan din försäkring gäller till maxlönen. Detta kan bli onödigt om du har en lön som är lägre än taket eftersom du då i praktiken har en försäkring som gäller upp till ett högre försäkringsbelopp än du har rätt att få.

Tryggvis prisexempel

I Tryggvis prisexempel har vi utgått från en tillsvidareanställd som har 40 000 kr i lön. På vissa inkomstförsäkringar går det att välja vilken lönenivå du ligger på och därefter justeras premien baserat på detta. I andra försäkringar väljer du inte lön utan premien är alltid samma.

Om inkomstförsäkringen gäller upp till en hög lön och du har en relativt låg lön kan man tänka sig att du till viss del betalar för andras premier och vice versa. I prisexemplet finns också tillägg för högre lön och längre ersättningstid med som separata kolumner.

 • Lön i jämförelsen: 40 000 kr/mån

Sammanställning av prisexempel

I Tryggvis prisexempel var genomsnittskostnaden för en inkomstförsäkring ca 250 kr/mån. Det skilde nästan 300 kr mellan den dyraste försäkringen och den billigaste. Accept som i prisexemplet kostade 81 kr/mån gäller kortast tid med 120 dagar och upp till 85 000 kr i lön. Tillägget som adderar 180 dagar kostar däremot endast 36 kr vilket gör försäkringen till den billigaste i prisexemplet.

Av inkomstförsäkringar där fackligt medlemskap ingår var unionen den billigaste. Ledarna är den dyraste försäkringen i prisexemplet, fackförbundet riktar sig däremot främst mot ett lite annat segment på marknaden.

Innehåll prisexempel försäkringsbolag

Försäkringsbolag

PrisexempelTillägg LönTillägg TidTillägg Lön + tid

Konsumentförsäkring

279 kr

-

-

-

Unionen235 kr100 kr50 kr150 kr
Ledarna378 kr175 kr148 kr

504 kr

Accept81 kr-36 kr36 kr
Vision299 kr-110 kr

110 kr

Tänk på att detta är individ baserade jämförelser, med andra ord bör denna jämförelse endast användas som ett exempel

Bästa inkomstförsäkringen

Den bästa inkomstförsäkringen får du genom att utgå från dina egna behov. I Tryggvis  jämförelse har vi utgått från innehåll och exempelpriser. Om du bara är intresserad av en inkomstförsäkring och inte tycker att det är lika viktigt med fördelarna med ett fackmedlemskap är det antagligen dessa faktorer som du ska utgå från.

Den bästa inkomstförsäkringen får du genom att utgå från innehåll, ersättningsnivå, pris och dina egna behov.

Innehåll & pris

De viktigaste delarna i innehållet av en inkomstförsäkring är antagligen maxlön, hur många ersättningsdagar som försäkringen gäller för, samt hur stor del av din tidigare lön som du kommer få om du blir arbetslös. När det kommer till pris måste du väga fördelarna och nackdelarna med att vara med i facket.

Om du inte tycker att fackfördelarna är tillräckligt stora kan antagligen en privat försäkring i många fall vara lite billigare. En viktig sak att hålla utkik efter om du har en lägre lön är också om du får välja lön när du tecknar medlemskapet. Om du inte får det kommer du ju att betala för en försäkring som täcker ett högre inkomstbelopp än vad du har i lön vilket innebär att du är överförsäkrad. Eftersom du endast kan få 80 % av din tidigare lön som högst är detta helt onödigt.

Bästa inkomstförsäkringen 2024

Accept är en privat inkomstförsäkring som är bäst i vår jämförelse när det kommer till prisexempel. Den har också möjlighet att ha längst ersättningsperiod med 300 dagar i tillägget.

Unionen är den inkomstförsäkring som har möjlighet till max lön i jämförelsen med hela 300 000 kr om du tecknar tillägget i medlemskapet. Dessutom låg Unionen till bra prismässigt.

Den bästa inkomstförsäkringen är den som passar bäst för dina behov och din livssituation. Det går inte att säga att en inkomstförsäkring är bäst eftersom det varierar från person till person.

Bästa inkomstförsäkringen 2024

 • Accept
 • Unionen
 • Vision
 • Ledarna

Privat inkomstförsäkring

Om du inte vill vara med i ett fackförbund eller av någon anledning inte vill ha din inkomstförsäkring via ett fackmedlemskap går en privat inkomstförsäkring lika bra. Skillnaden är att du då tecknar försäkringen direkt via ett försäkringsbolag precis som vilken annan försäkring som helst.

Fördelen med detta alternativ är att du endast betalar för inkomstförsäkringen och inte för fackmedlemskapet. Detta gör att premien tenderar att vara något billigare och dessutom brukar denna typ av försäkring utgå från din faktiska lön vilket innebär att du inte blir överförsäkrad.

Inkomstförsäkring utan facket

Att ha en inkomstförsäkring utanför facket har också sina nackdelar. Du får inte resterande fördelar som kommer med facket så som hjälp vid förhandlingar, rådgivning och lönestatistik. Dessutom förhandlas fackets inkomstförsäkring för en stor grupp medlemmar vilket innebär att priset kan vara mer förmånligt på vissa fackliga försäkringar. En ytterligare nackdel är att många fack har en fast avgift för inkomstförsäkringen och tar mindre hänsyn till lönen. Detta kan speciellt vara negativt för den som tjänar lite mindre och inte får ut något av att vara överförsäkrad. 

Pris inkomstförsäkring

En inkomstförsäkring kostar vanligtvis mellan 100–300 kr/mån beroende på hur hög din maxlön ska vara och hur lång ersättningstiden är. I Tryggvis prisexempel kostade den billigaste inkomstförsäkringen 86 kr/mån och den dyraste kostade 378 kr/mån. Det är svårt att säga exakt vad en inkomstförsäkring kommer att kosta eftersom den ofta kommer tillsammans med ett fackmedlemskap.

Frågor & Svar

Vilken som är den bästa inkomstförsäkringen beror på din livssituation och dina behov. Det finns några saker som är viktigare att kolla på för att hitta en bra inkomstförsäkring och dessa är:

 • Ersättningsnivå
 • Ersättningsdagar
 • Kvalifikationstid
 • Pris

En privat och en facklig inkomstförsäkring behöver inte skilja sig alls. Skillnaden mellan alternativen är att du med en facklig inkomstförsäkring också ansluter dig till facket. Detta har både fördelar så som rådgivning och hjälp vid förhandlingar men även nackdelar som ett högre pris.

I Tryggvis prisexempel kostar en inkomstförsäkring mellan ca 100 – 300 kr/mån beroende på vilken försäkring du väljer. Priset ökar något om du exempelvis väljer att lägga till tillägg så som utökade ersättningsdagar eller ett högre ersättningsbelopp.

Tryggvi använder sig av cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies: