Evoli Försäkring

Evoli har riktat in sig på segmentet billiga försäkringar till den som sällan är med om olyckor. I det här omdömet kommer vi att titta närmare på Evolis olika försäkringar, priser och villkor.

Omdöme för Evolis försäkringar

Om försäkringsbolaget

Evoli är ett nyligen grundat försäkringsbolag som valt en annan strategi än de mer traditionella försäkringsbolagen. De har skapat en produkt som riktar sig till individer som söker en förmånlig hem- eller bilförsäkring utan någon bindningstid. Genom att rikta sig till en specifik målgrupp med låg risk för skador och olyckor, så som erfarna bilägare som sällan råkar ut för skador eller olyckor, har Evoli kunnat erbjuda attraktiva försäkringspremier. Detta inkluderar dock inte ägare av veteran- eller sportbilar.

Evolis försäkring kännetecknas generellt hos Tryggvi av låga priser för säkra förare

Evoli har ett team av erfarna experter inom försäkringsbranschen trots att de är relativt nya på marknaden. De har lyckats erbjuda en fullständig försäkring med tilläggsförsäkringar, utan att binda sina kunder till långa avtal. Detta har lett till att kunderna kan känna sig trygga med en försäkring som är anpassad efter deras behov, med tillfredsställande service vid skaderegleringar. 

Målgruppen för Evolis försäkringar är alltså hushåll och bilförare som har låg risk för skador och olyckor, vilket gör det möjligt för dem att erbjuda konkurrenskraftiga priser.

Evoli i Tryggvis jämförelser

I Tryggvis jämförelser har vi tagit med samtliga av Evolis försäkringar vilket är bilförsäkring, hyresrättsförsäkring och bostadsrättsförsäkring. Faktorer som är med i jämförelserna är bland annat priser, innehåll och oberoende omdömen. Försäkringsbolaget skiljer sig mot konkurrenter i jämförelsen både när det kommer till priser samt innehåll.

Lägre försäkringspremier än genomsnittet

I prisjämförelsen har Evoli generellt lägre premier än genomsnittet på marknaden och i vissa fall är bolaget det billigaste av över 10 jämförda försäkringsalternativ. Exempelvis kostar Evolis halvförsäkring i prisexemplet ungefär hälften så mycket som genomsnittet i jämförelsen och är det billigaste alternativet bland samtliga jämförda bolag.

När det kommer till innehåll har bolaget generellt har högre självrisk i förhållande till många av konkurrenterna. I bilförsäkringen är exempelvis självrisken vid vållande av olycka 2 000 kr i stället för 1 000 kr som är standard. På hemförsäkring är grundsjälvrisken 1 800 kr i stället för 1 500 kr som många av de andra försäkringsbolagen.

Detta går hand i hand med Evolis strategi att rikta in sig mot kunder som sällan är med i olyckor och därmed föredrar en lite högre självrisk mot en lägre premie.

Evoli omdöme

När det kommer till poäng på omdömessidor så som Reco är betygen generellt bra. Evoli har fått 4.6 poäng av 5 möjliga på Reco och många av recensionerna handlar om att priserna är låga. Exempelvis skriver en person att ”de sparat in den höga självrisken på en låg premie på under ett halvår”. På Trustpilot har Evoli fått något lägre betyg men här finns bara ett fåtal recensioner och många av de lägre betygen i kommentarer handlar om att det är hög självrisk, vilket framgår tydligt på försäkringsbolagets hemsida.

Försäkringskategori

Exempelpriser hos Evoli

Genomsnittspris 9+ bolag

Hyresrättsförsäkring

129 kr/mån

141 kr/mån

Bostadsrättsförsäkring

151 kr/mån

171 kr/mån

Halvförsäkring

162 kr/mån

321 kr/mån

Helförsäkring

349 kr/mån

546 kr/mån

Tryggvi jämförelser där Evoli är med:

Villaforsakring icon

Evoli Bilförsäkring Omdöme

Evolis bilförsäkring är precis som övriga försäkringsalternativ till för föraren som normalt inte behöver utnyttja försäkringen. Eftersom bolaget riktar in sig på det segmentet är premierna generellt lägre samtidigt som skyddet förblir högt.

Bilförsäkringen är också helt utan bindningstid vilket betyder att du kan byta bolag när du vill om du inte skulle vara nöjd. Trafikförsäkringen hos Evoli täcker samma saker som andra trafikförsäkringar, som skador på annans egendom och personskador. I halvförsäkringen ingår skydd mot stöld, brand, glasskador, maskinskador, räddning och rättskydd.

Evolis självrisk är högre än många andra halvförsäkringar, men detta förklaras på deras hemsida och kan hjälpa till att hålla premien nere.

Bilförsäkring prisexempel

I Tryggvis jämförelse av prisexempel för bilförsäkringar ingick 10 olika försäkringsbolag på den svenska marknaden. Bland halvförsäkringarna var Evoli billigaste alternativet av samtliga bolag och premien skilde sig markant från även den näst lägsta premien. Gällande helförsäkring var Evoli också betydligt billigare än de flesta andra bilförsäkringarna och även här var bolaget betydligt billigare än genomsnittspremien.

Premium

För den som inte vill kompromissa när det kommer till självrisken erbjuder Evoli även ett Premium alternativ. Här är självrisken precis som hos andra försäkringsbolag eller bättre. Det som urskiljer Evoli från andra försäkringsbolag är däremot just att man riktar sig mot den som sällan är med om olyckor. Därför blir Evolis premiumalternativ mer likt en vanlig försäkring både när det kommer till premie och innehåll. Man missar med andra ord den låga premien som särskiljer Evoli från första början.

Tilläggsförsäkringar

Utöver grundutbudet erbjuder även Evoli fyra tilläggsförsäkringar för olika behov. Det är kollision med vilda djur, bilassistans plus, reservbil och ung förare.

  • Bilassistans Plus: ingen självrisk, hjälp vid brist på bränsle, låsta nycklar, däckbyte, dött batteri och mer.
  • Reservbil: en hyrbil kan erbjudas i upp till 45 dagar om din bil har skador som täcks av försäkringen.
  • Ung Förare: tar bort den extra självrisken på 10% av ett prisbasbelopp för förare under 24 år.
  • Kollision med vilda djur: med denna uppgradering kan du minska självrisken med upp till 6 000 kronor vid en kollision med ett djur.

Oberoende poäng

Grundutbud
3.6/5
Inkl. tillägg
4.1/5

Evolis grundförsäkring har fått 3.6 poäng (5.0 möjliga) av Konsumenternas och med alla tillägg får försäkringen 4.0 poäng. Detta är något lägre än genomsnittet och framförallt får försäkringen lite lägre poäng på grund av den höga självrisken.

Hemforsakring icon

Evoli Hemförsäkring Omdöme

Evoli har nyligen även börjat erbjuda hemförsäkringar till hyresrätter och bostadsrätter. Hemförsäkringen har ingen bindningstid och skadereglering kan hanteras direkt i Evolis App.

Precis som andra hemförsäkringar på marknaden ingår saker som skydd vid stöld, rättskydd och reseskydd. Grundsjälvrisken är 1 800 kr och den rörliga självrisken 25 %. Sett till villkor finns det inget i innehållet som sticker ut, utan det som skiljer försäkringen från andra alternativ på marknaden är i stället priserna.

Hemförsäkring prisexempel

I Tryggvis jämförelse av prisexempel bland hemförsäkringar ingick 11 olika försäkringsbolag på den svenska marknaden. När det kommer till hyresrätter låg Evoli strax under genomsnittspriset med 135 kr/mån och för bostadsrätter 155 kr/mån. i Båda prisexemplen var allrisk inkluderat.

Oberoende poäng

Grundutbud
4/5
Inkl. tilägg
4.3/5

När det kommer till hemförsäkringar har finns tyvärr inte Evoli med bland försäkringsbolagen som står listade.

Läs mer om Evolis olika försäkringar

Om du vill läsa mer om hur Evolis försäkringserbjudande står sig gentemot andra alternativ på marknaden, kan du enkelt klicka på ”Till jämförelse”. Vi har samlat information om olika försäkringar där, så att du enkelt kan få en överblick över vad som är viktigt att tänka på.

evoli logotyp

Recensioner på Trustpilot

Frågor & Svar

Evoli är ett populärt alternativ bland både bilförsäkringar och hemförsäkringar. Försäkringen är speciellt bra när det kommer till priset där man ligger bland de lägsta premierna på marknaden. Däremot utmärker bolaget sig inte särkilt när det kommer till innehållet i försäkringarna.

I dagsläget erbjuder Evoli inga rabatter. Däremot har försäkringsbolaget generellt låga premier i förhållande till konkurrenter på marknaden.

Exempelpriser hos Evoli försäkring på Tryggvi:

  • Hyresrätt 129 kr/mån
  • Bostadsrätt 151 kr/mån
  • Halvförsäkring 162 kr/mån
  • Helförsäkring 349 kr/mån

Evoli erbjuder fordonsförsäkringar och hemförsäkringar till hyresrätter och bostadsrätter. På tryggvi.se/evoli kan du läsa mer om Evolis försäkirngsalternativ.

Tryggvi använder sig av cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies: